Національний банк пропонує змінити підхід до валютного регулювання. Законопроект

НБУ представив проект Закону "Про валюту", який визначатиме основні принципи валютного регулювання і нагляду, а також права та обов'язки суб'єктів валютних операцій і відповідальність за порушення законодавства про валютне регулювання. Метою прийняття закону є подальша лібералізація на валютному ринку. Prostopravo пропонує ознайомитися з деякими положеннями законопроекту.

Принципи валютного регулювання

Законопроект встановлює наступні принципи валютного регулювання: а) незалежність монетарної політики держави; б) гнучкий валютний курс; в) незалежність Національного банку України у формуванні та впровадженні валютної політики; г) пріоритет ринкових інструментів валютного регулювання над адміністративними; г) свобода проведення валютних операцій; д) здійснення державної політики в сфері валютного регулювання і валютного нагляду в цілях забезпечення стабільності фінансової системи і платіжного балансу України.

Свобода проведення валютних операцій

На особливу увагу заслуговує принцип свободи валютних операцій, суть якого зводиться до того, що будь-які валютні операції здійснюються без обмежень, якщо інше не передбачено валютним законодавством.

При цьому, нерезиденти мають всі права, надані резидентам України в сфері здійснення валютних операцій.

Однак в передбачених Законом випадках Національний банк України має право вводити заходи захисту, в тому числі встановлювати різні режими регулювання валютних операцій для різних суб'єктів валютних операцій.

Заходи захисту

Згідно Законопроекту, Національний банк України при наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, тиску на платіжний баланс України, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та / або фінансової системи країни має право вводити заходи захисту у вигляді:

 1. обов'язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті;
 2. встановлення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів;
 3. встановлення особливостей проведення операцій, пов'язаних з рухом капіталу;
 4. запровадження спеціальних дозволів на проведення окремих валютних операцій;
 5. резервування коштів за валютними операціями;
 6. інших заходів, визначених статтею 7-1 Закону України "Про Національний банк України".

Наявність ознак, які є підставою для введення заходів захисту, підтверджує Рада з фінансової стабільності, повноваження якої визначаються указом Президента України.

Термін дії захисних заходів не може перевищувати шести місяців з моменту їх введення.

На час дії заходів захисту інші норми законодавства України діють в частині, що не суперечить цим заходам.

У разі встановлення Національним банком України терміну розрахунків за експортними операціями резидентів виручка резидентів в іноземній валюті від експорту продукції і / або робіт, транспортних послуг підлягає зарахуванню на їх рахунки, відкриті в іноземній валюті, в уповноважених установах в терміни виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше терміну, встановленого Національним банком України. Термін виплати заборгованостей обчислюється з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації продукції, а в разі експорту робіт, транспортних послуг - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних послуг).

У разі встановлення Національним банком України терміну розрахунків щодо імпортних операцій резидентів резиденти при здійсненні імпортних операцій на умовах відстрочення поставки не можуть встановлювати відстрочку, що перевищує термін, встановлений Національним банком України.

Законопроектом передбачено, що порушення резидентами терміну розрахунків, встановленого Національним банком України, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка від суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої у національну валюту за курсом Національного банку України , встановленого на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми не отриманої виручки (вартості недопоставленого товару).

Розрахунки у валюті

Національна валюта (гривня) є єдиним законним засобом платежу на території України, яка приймається без обмежень для оплати будь-яких вимог та зобов'язань.

Виняток становлять:

 1. операції по здійсненню іноземних інвестицій і повернення іноземному інвестору прибутку, доходів та інших коштів, отриманих на законних підставах внаслідок здійснення іноземних інвестицій;
 2. операції банків з надання банківських та інших фінансових послуг на підставі банківської ліцензії відповідно до законодавства;
 3. операції небанківських фінансових установ та національного оператора поштового зв'язку з надання фінансових послуг на підставі ліцензій на здійснення валютних операцій Національного банку України;
 4. інші випадки, визначені Національним банком України.

Переказ коштів і переміщення валюти через кордон України

Транскордонний переказ коштів здійснюється в національній та іноземній валютах без обмежень виключно через уповноважені установи.

Переміщення фізичними особами валютних цінностей через кордон України в сумі, яка дорівнює або перевищує еквівалент 10000 євро підлягає письмовому декларуванню.

Транскордонне переміщення юридичними особами валютних цінностей здійснюється через повноважного представника без обмеження суми на умовах письмового декларування

Транскордонні пересилання валютних цінностей шляхом поштових відправлень дозволені тільки як поштові відправлення з оголошеною вартістю.

Ліцензії

Банки здійснюють валютні операції на підставі банківської ліцензії.

Здійснення небанківськими фінансовими установами / національним оператором поштового зв'язку валютних операцій вимагає отримання ліцензій Національного банку України на здійснення валютних операцій, якщо ці операції пов'язані з наданням цими установами таких фінансових послуг:

 1. діяльність з обміну валют (здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі)
 2. переказ коштів;
 3. надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
 4. факторинг (тільки в частині проведення розрахунків на території України в іноземній валюті між факторами і клієнтами за операціями міжнародного факторингу з відступлення права вимоги до боржника-нерезидента);
 5. інших, визначених Національним банком України.

Порядок видачі ліцензій, підстави для відмови у видачі ліцензій, а також для призупинення дії або відкликання ліцензій, встановлює Національний банк України.

Як бачимо, про індивідуальні ліцензії, навіть в електронному вигляді, в законі мова взагалі не йде. Чи означає це, що фізичні та юридичні особи зможуть здійснювати інвестиції за кордон без ліцензій і без обмежень, або ж підзаконними актами НБУ будуть встановлені інші вимоги, покаже час.

Валютний нагляд

Валютний нагляд в Україні здійснюється органами валютного нагляду і агентами валютного нагляду.

Органами валютного нагляду є Національний банк України, державний орган, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (Державна фіскальна служба) і центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку. Органи валютного нагляду в межах своєї компетенції здійснюють нагляд за виконанням резидентами і нерезидентами обов'язків, визначених валютним законодавством.

Відповідальність за порушення валютного законодавства

У разі порушення вимог валютного законодавства юридичними та фізичними особами ДФС, має право застосовувати заходи впливу, в тому числі у вигляді штрафних санкцій. Розміри штрафних санкцій, що застосовуються до юридичних і фізичних осіб за порушення вимог валютного законодавства, встановлюються Міністерством фінансів за погодженням з Національним банком України.

Якщо Закон буде прийнятий, він вступить в силу через 6 місяців після публікації.Советы юристов для граждан и бизнеса на ваш e-mail!
Пошук юристів і держорганізацій по великих містах