Пристрасті по люстрації. Новий законопроект про відновлення довіри до судової системи України

Після того, як багатостраждальний законопроект № 4378 "Про відновлення довіри до судової системи України" було знято з розгляду , народні депутати розглянули і прийняли за основу другий, однойменний законопроект під номером 4378-1. У чому різниця між цими двома документами дізнавався Prostopravo.com.ua

По-перше , доопрацьований законопроект № 4378-1 регулює тільки питання перевірки ( власне люстрації ) суддів і не стосується питань їх атестації , тобто відповідності кваліфікації .

По-друге , перевірка суддів , згідно законопроекту № 4378-1 , буде проводитися протягом одного року з моменту формування складу Тимчасової спеціальної комісії. А заяви про проведення перевірки індивідуально визначеного судді ( суддів) можуть бути подані юридичними або фізичними особами в Тимчасову спеціальну комісію протягом шести місяців з моменту опублікування в газеті "Голос України " повідомлення про її створення . У попередній редакції законопроекту можливості впливати на склад суддівського корпусу , який підлягає перевірці , у приватних осіб не було.

Водночас , критерії проведення перевірки суддів практично не змінилися. Суддя суду загальної юрисдикції підлягає перевірці в разі прийняття ним одноосібно або в колегії суддів таких рішень :

  1. про обмеження прав громадян на проведення зборів, мітингів , походів, демонстрацій в Україні в період з 21 листопада 2013 до дня набрання чинності цим Законом;
  2. про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою , залишення їх без змін , продовження терміну утримання під вартою , обвинувальних вироків , рішень судів апеляційної та касаційної інстанцій про перегляд обвинувальних вироків , наслідком яких не була їх скасування , щодо осіб , які визнані політичними в'язнями , за дії пов'язані з їх політичною і громадською діяльністю ;
  3. про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою , залишення їх без змін , продовження терміну утримання під вартою , обвинувальних вироків щодо осіб , які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 до дня набрання чинності цим Законом;
  4. про накладення адміністративних стягнень у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами на підставі статті 122-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення за невиконання водіями вимог працівника міліції про зупинку транспортного засобу та про залишення зазначених рішень без зміни судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом;
  5. про накладення адміністративних стягнень на підставі статті 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівника міліції , члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону , військовослужбовця та про залишення зазначених рішень без зміни судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 до дня набрання чинності цим Законом;
  6. про накладення адміністративних стягнень на підставі статті 185-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення порядку організації і проведення зборів , мітингів , вуличних походів і демонстрацій та про залишення зазначених рішень без зміни судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 до дня набрання чинності цим Законом;
  7. про накладення адміністративних стягнень на підставі статті 185-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення за створення умов для організації і проведення з порушенням установленого порядку зборів , мітингів , вуличних походів або демонстрацій та про залишення зазначених рішень без зміни судом апеляційної інстанції в період з 21 Листопад 2013 до дня набрання чинності цим Законом;
  8. у справах , пов'язаних з проведенням виборів до Верховної Ради України сьомого скликання , скасуванням їх результатів або позбавленням статусу народного депутата України особи, яка була обрана народним депутатом Верховної Ради України сьомого скликання (перевірка суддів проводиться з ініціативи суб'єкта виборчого процесу , чиї права або інтереси порушені , або за ініціативою Вищої ради юстиції ) ;
  9. про надання дозволу на проведення слідчих ( розшукових ) дій та негласних слідчих ( розшукових ) дій стосовно осіб , які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 до 21 лютого 2014 року;
  10. щодо яких рішенням Європейського суду з прав людини встановлено порушення Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод , в тому числі статей 14 і 18 цієї Конвенції , які були викликані діями або бездіяльністю судді , що містить ознаки порушення присяги судді.

При цьому , як бачимо , справедливі зауваження Головного науково -експертного управління щодо розпливчастості деяких критеріїв враховані не були . Зокрема , зверталася увага на те , що недоцільно проводити перевірку всіх суддів судів загальної юрисдикції за весь час перебування на посаді , при тому , що тільки в місцевих судах налічується 6014 суддів , при чому багато з них займають свої посади вже протягом багатьох років і за цей час встигли прийняти тисячі рішень . Також не визначені часові межі проведення перевірки рішень , за якими Європейським судом з прав людини встановлено порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод , при тому , що Україна ратифікувала Конвенцію 7 липня 1997 .

Законопроектом № 4378-1 пропонується інший порядок формування Тимчасової спеціальної комісії , яка проводитиме перевірку суддів , відмінний від попередньої редакції законопроекту. Так , Тимчасова спеціальна комісія складатиметься з 15 членів і діятиме при Вищій раді юстиції.

Верховний Суд України призначає в Тимчасову спеціальну комісію 5 членів , які повинні бути суддями у відставці , які протягом останніх п'яти років перебування на посаді судді не займали адміністративні посади в судах.

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики і Верховна Рада України призначають в Тимчасову спеціальну комісію по 5 членів - представників громадськості , які є громадянами України і мають вищу юридичну освіту.

Не можуть бути призначені до складу Тимчасової спеціальної комісії народні депутати України , обрані до Верховної Ради України сьомого скликання , державні службовці , діючі судді , особи , які протягом останніх десяти років працювали на посадах в правоохоронних органах , залучалися судом до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення або кримінальної відповідальності.

Тимчасова спеціальна комісія на своєму першому засіданні затверджує регламент своєї роботи , обирає зі свого складу голову , заступника голови та секретаря .

Тимчасова спеціальна комісія вважається створеною за умови призначення до її складу не менше дев'яти членів , про що робиться повідомлення на веб- сайті Вищої ради юстиції та в газеті «Голос України ».

Раніше передбачалося , що Тимчасова спеціальна комісія складатиметься з 17 членів . При цьому , Вища рада юстиції та Вища кваліфікаційна комісія суддів України повинні були призначати до її складу по чотири члени , які повинні бути суддями , Кабінет Міністрів України - три члени , які повинні бути представниками громадськості , а Верховна Рада України - шість членів , двоє з яких повинні бути суддями.

Гласність роботи Тимчасової спеціальної комісії повинна бути забезпечена шляхом публікації щомісячного звіту про результати її діяльності і повідомлення про дату, час , місце та порядок денний засідання Тимчасової спеціальної комісії не пізніше , ніж за 5 днів до його проведення , на веб- сайті Вищої ради юстиції та в газеті "Голос України " . Засідання Тимчасової спеціальної комісії планується проводити з допуском засобів масової інформації.

За результатами перевірки суддів Тимчасовою спеціальною комісією приймається висновок.

Висновок Тимчасової спеціальної комісії про порушення суддею присяги є обов'язковою для розгляду Вищою радою юстиції.

Висновок Тимчасової спеціальної комісії про порушення суддею присяги разом з матеріалами перевірки надсилається Вищій раді юстиції для прийняття нею рішення в строк не більше трьох місяців з моменту отримання у порядку, визначеному законом.

У разі , якщо Тимчасовою спеціальною комісією за результатами перевірки не встановлено фактів , які свідчать про порушення суддею присяги судді , а виявлені підстави для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності , матеріали перевірки направляються до Вищої Ради юстиції.

Матеріали перевірки суддів Тимчасової спеціальної комісії , які свідчать про порушення суддею присяги і наявності в його діях ознак кримінального злочину , направляються Тимчасовою спеціальною комісією до Генеральної прокуратури України для проведення перевірки дій судді на предмет наявності в його діях ознак кримінальних правопорушень .

У разі встановлення в ході проведеної перевірки Тимчасовою спеціальною комісією ознак порушення суддею присяги , комісією складається відповідний висновок , який вноситься на розгляд даної комісії і шляхом голосування більшістю голосів приймається рішення про припинення перевірки такого судді , матеріали перевірки направляються до Вищої Ради юстиції.

Законопроектом № 4378-1 також пропонується внести зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів », зокрема , щодо призначення суддів на адміністративні посади. Так , голова місцевого суду , його заступник , голова апеляційного суду , його заступники , секретарі палат апеляційного суду, голова вищого спеціалізованого суду , його заступники та секретарі палат призначаються на посади строком на один рік з числа суддів цього суду , але не більше ніж на строк повноважень судді.

Призначення відбувається в результаті таємного голосування більшістю від трьох чвертей від загальної кількості суддів відповідного суду. За ініціативою не менше ніж однієї третьої від загального числа суддів відповідного суду може бути проведене таємне голосування для звільнення судді від займаної ним адміністративної посади . Рішення приймається більшістю від трьох чвертей загальної кількості суддів .Советы юристов для граждан и бизнеса на ваш e-mail!
Пошук юристів і держорганізацій по великих містах