Реформа адвокатури

Розмови про необхідність реформування української адвокатури чути же більше десяти років. Нарешті 5 липня 2012 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", і довгоочікувана реформа зайшла в активну стадію. Про те, що має змінитися в діяльності адвокатів в Україні, дізнавався Prostopravo.com.ua

Хто зможе стати адвокатом

Ухвалений закон встановлює такі вимоги до особистості адвоката:

 • повна вища юридична освіта;
 • володіння державною мовою;
 • стаж роботи в галузі права не менше 2 років (після отримання повної вищої юридичної освіти);
 • складання кваліфікаційного іспиту;
 • проходження стажування.

Нововведенням є вимога про проходження обов'язкового стажування перед отриманням свідоцтва про право займатися адвокатською діяльністю. Таке стажування є перевіркою готовності особи, що вже склала кваліфікаційний іспит, самостійно здійснювати адвокатську діяльність. Стажуватися майбутній адвокат буде протягом 6 місяців під керівництвом адвоката за направленням ради адвокатів регіону. Керівником стажування може бути адвокат з не менш ніж 5-літнім досвідом роботи. Від проходження стажування звільнятимуть тих, хто на день звернення із заявою про допуск до кваліфікаційного іспиту мав стаж роботи помічником адвоката не менше одного року за останні два роки. За результатами стажування керівник має скласти звіт і направити його на розгляд ради адвокатів регіону. Пройти стажування можна протягом трьох років після успішного складання кваліфікаційного іспиту, саме стільки діє свідоцтво про проходження кваліфікаційного іспиту.

Право займися адвокатською діяльністю зберігається за особами, які одержали таке право до набрання чинності ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Свідоцтва про право займатися адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України, видані до набуття сили цього Закону, є чинними і не підлягають обміну або заміні.

Законом сформульовані вимоги щодо несполучності адвокатської діяльності з деякими іншими видами діяльності. Так, несумісною з діяльністю адвоката є:

 • робота на посадах, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про заходи щодо попередження і протидії корупції» (йдеться про держслужбовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування, тобто, приміром, народний депутат не зможе займатися адвокатською діяльністю);
 • військова або альтернативна (невійськова) служба;
 • нотаріальна діяльність;
 • судово-експертна діяльність.

У разі виникнення таких обставин адвокат у триденний термін від дня їх виникнення має подати до ради адвокатів свого регіону заяву про припинення адвокатської діяльності.

Адвокати, які на день набрання чинності Закону, обіймають посади або здійснюють діяльність, несумісну з діяльністю адвоката протягом 90 днів з дня набуття сили чинності цього Закону, повинні письмово повідомити кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури за місцем отримання свідоцтва про існування обставин несумісності.

Форми здійснення адвокатської діяльності

Новий Закон дає можливість адвокатам здійснювати свою діяльність:

 1. Індивідуально. При цьому, адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, є самозайнятою особою. Адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, може відкривати рахунки в банках, мати печатку, штампи, бланки (також ордера) із зазначенням свого прізвища, імені, по батькові, номера і дати видачі свідоцтва про право займатися адвокатською діяльністю.
 2. Створити адвокатське бюро. Адвокатське бюро є юридичною особою, що створене одним адвокатом, який діє на підставі статуту. Найменування адвокатського бюро має містити прізвище адвоката, який його створив. Державна реєстрація адвокатського бюро здійснюється в порядку, встановленому ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». Про створення, реорганізацію або ліквідацію адвокатського бюро адвокат, який його створив, протягом трьох днів з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців письмово повідомляє відповідну раду адвокатів регіону.
 3. Стати членом адвокатського об'єднання. Адвокатське об'єднання є юридичною особою, що створене шляхом об'єднання двох або більше адвокатів (учасників), що діє на підставі статуту. Державна реєстрація адвокатського об'єднання здійснюється в порядку, встановленому ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». Про створення, реорганізацію або ліквідацію адвокатського об'єднання, зміну складу учасників адвокатського об'єднання протягом трьох днів з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців письмово повідомляє відповідну раду адвокатів регіону.

Таким чином, на болюче питання про можливість адвоката здійснювати свою діяльність як фізичній особі-підприємцю і вибирати спрощену систему оподаткування Закон відповідає негативно. По-перше, адвокатська діяльність згідно з ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не є підприємницькою, а, по-друге, визначено, що адвокат, який працює індивідуально, є самозайнятою особою, що передбачає загальну систему оподаткування згідно зі ст. 178 ПКУ.

Закон також передбачає створення Єдиного реєстру адвокатів України, введення якого забезпечує Рада адвокатів України. Інформація, внесена до Єдиного реєстру адвокатів України, буде відкритою на офіційному сайті Національної асоціації адвокатів України. Рада адвокатів України та відповідні ради адвокатів регіонів будуть надавати виписки з Єдиного реєстру адвокатів України за зверненням адвоката або іншої особи.

Права та гарантії

Безумовним плюсом є закріплення в Законі обов'язків органів державної влади, місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, керівників підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань надавати відповідь на адвокатський запит не пізніше п'яти робочих днів з дня його отримання, а також надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом. Якщо адвокатський запит стосується надання великого обсягу інформації або вимагає пошуку інформації серед значної кількості даних, термін розгляду адвокатського запиту може бути продовжений до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату повідомляють не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту. За відмову в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, передбачена відповідальність.

Не можна не згадати і про гарантії від кримінального переслідування адвоката. Проведення щодо адвоката оперативно-розшукових дій можливе тільки за рішенням суду, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора АР Крим, області, міст Києва та Севастополя. Під час проведення обшуку або огляду житла, іншої власності адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката має бути присутній представник ради адвокатів регіону. Для забезпечення його участі посадова особа, яка проводитиме слідчі дії або застосовувати заходи забезпечення кримінального провадження, завчасно повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії. За проведенні цих процесуальних дій представнику ради адвокатів регіону надається право ставити питання, подавати свої зауваження і заперечення щодо порядку проведення процесуальних дій, які заносять до протоколу.

Органи самоврядування

Чимало уваги в Законі приділено питанням адвокатського самоврядування. Передбачено створення Національної асоціації адвокатів, яка є недержавною неприбутковою професійною організацією, що об'єднує всіх адвокатів України і покликана захищати професійні права та гарантії адвокатської діяльності. Мета хороша, але не всім адвокатам до душі таке автоматичне «добровільно-примусове» зарахування в професійну організацію, рішенням якої вони відтепер мають підкорятися. Адже з моменту державної реєстрації Національної асоціації адвокатів України її членами стануть всі особи, які мають свідоцтво про право займатися адвокатською діяльністю.

Закон визначає організаційно-правові форми адвокатського самоврядування:

 • конференція адвокатів регіону;
 • рада адвокатів регіону;
 • Рада адвокатів України;
 • з'їзд адвокатів України.

Іноземні адвокати в Україні

Одним з важливих питань, вирішених Законом, є питання про допуск іноземних адвокатів до адвокатської практики в Україні. Адвокат іншої держави, який має намір здійснювати адвокатську діяльність на території України, звертається до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за місцем проживання або перебування в Україні із заявою про внесення до Єдиного реєстру адвокатів України. До заяви додають документи, що підтверджують право такого адвоката займатися адвокатською діяльністю у відповідній іноземній державі. Перелік таких документів затверджується Радою адвокатів України. Кваліфікаційна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури розглядає заяву і представлені адвокатом документи протягом десяти днів з дня їх надходження і за відсутності підстав для відмови ухвалює рішення про внесення такого адвоката в Єдиний реєстр адвокатів України, про що протягом трьох днів письмово повідомляє адвоката іноземної держави і відповідну раду адвокатів регіону. Рада адвокатів регіону забезпечує внесення відомостей про такого адвоката в Єдиний реєстр адвокатів України. За здійсненні адвокатом іноземної держави адвокатської діяльності на території України на нього поширюються професійні права та обов'язки адвоката, гарантії адвокатської діяльності та організаційні форми адвокатської діяльності, визначені Законом. Іноземний адвокат також може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності. До нього можуть бути застосовані такі заходи, як попередження та виключення з Єдиного державного реєстру адвокатів України.

Коментарі

Дмитрий Гутгарц (АБГ) 2Дмитро Гутгарц, адвокат, керуючий партнер Адвокатського бюро «АБГ»

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» є неоднозначним.

У ньому є позитивні моменти: більш конкретизовані права та гарантії професійної діяльності адвоката у порівнянні з поки що чинним Законом України «Про адвокатуру», адвокатський запит стає дієвим інструментом в роботі адвоката. Новий закон дає визначення ордера адвоката, конкретизує вимоги до договору про надання правової допомоги, описані процедури залучення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Позитивним моментом нового закону може також бути вимога проходження юристами, що здали кваліфікаційні іспити, піврічного стажування у досвідчених адвокатів за умови, що і стажери, і самі адвокати поставляться до цієї процедури не формально, а як до можливості стажеру отримати необхідний досвід більш досвідчених колег, який буде використаний ним у майбутньому.

Мінусами Закону є велика кількість недомовок, наприклад, щодо процедури реєстрації адвокатами адвокатських бюро як самостійних юридичних осіб, їх оподаткування та ін. Недостатньо описана процедура направлення стажера і проходження ним стажування у адвоката. Крім того, на мій погляд, присутня бюрократизація адвокатури як системи різних самоврядних організацій, крім конференцій і рад законом запроваджуються ревізійні комісії адвокатів у регіонах, З'їзд адвокатів України, Рада адвокатів України, при цьому не слід забувати і про кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури.

Будемо сподіватися, що коли закон набуде чинності, адвокатура відчуватиме лише його позитивні риси.Советы юристов для граждан и бизнеса на ваш e-mail!
Пошук юристів і держорганізацій по великих містах