Кооперативи. Гаражні та дачні

Ще в роки СРСР вступ до кооперативу було однією з небагатьох можливостей для радянського громадянина стати , фактично , власником якого-небудь нерухомого майна : квартири , гаража , дачного будиночка. Що ж на сьогоднішній день представляють із себе гаражні та садово- дачні кооперативи з'ясовував Prostopravo.com.ua

Загальні положення про кооперативи

Почнемо з кооперативів взагалі. На сьогоднішній день , відносини в галузі кооперації законодавчо врегульовані недостатньо чітко . Фактично , можна говорити про один спеціальний Закон України «Про кооперацію» , прийнятий ще в 2003 році , який визначає правові , організаційні , економічні та соціальні основи функціонування кооперації в Україні в цілому. Окремі норми , що зачіпають питання кооперації , містяться в Цивільному , Господарському , Житловому та Земельному кодексах .

Відповідно до завдань та характеру діяльності кооперативи поділяються на виробничі , обслуговуючі та споживчі , а залежно від напрямків діяльності - на сільськогосподарські , житлово -будівельні , садово -городні , гаражні , торгово- закупівельні , транспортні , освітні , туристичні , медичні і так далі .

І гаражний і садово- дачний кооператив відносяться до обслуговуючих , оскільки створюються шляхом об'єднання фізичних (рідше юридичних) осіб для надання послуг переважно членам кооперативу.

Створення будь-якого кооперативу , в тому числі гаражного і дачного , відбувається за процедурою , загальною для всіх видів кооперативів . Їх засновниками можуть бути громадяни України , іноземці та особи без громадянства , а так само юридичні особи України та іноземних держав , які беруть участь у діяльності кооперативів через своїх представників.

Рішення про створення кооперативу приймається його установчими зборами , що фіксується відповідним протоколом , який підписується головою та секретарем зборів .

У протоколі обов'язково повинні бути вказані особи, які брали участь в установчих зборах , кожна з яких завіряє особисті дані , зазначені в протоколі , своїм підписом.

Мінімальна кількість членів кооперативу - три. Обов'язковий список членів та асоційованих членів кооперативу , який при створенні кооперативу затверджується загальними зборами членів кооперативу.

Діяльність кооперативу регулюється його статутом , який в обов'язковому порядку повинен містити найменування кооперативу , його тип та місцезнаходження , мету створення і вичерпний перелік видів його діяльності , склад засновників , умови та порядок вступу , виходу або виключення з нього , права та обов'язки членів та асоційованих членів кооперативу , порядок встановлення розмірів і сплати внесків та паїв членами кооперативу , а також відповідальність за порушення зобов'язань щодо їх сплати , порядок формування, склад і компетенцію органів управління та органів контролю , та порядок прийняття ними рішень , порядок розподілу доходу та покриття збитків кооперативу та інші питання, передбачені законодавством.

Державна реєстрація кооперативу проводиться в порядку , передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців».

Органами управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу ( як вищий орган управління ) , правління кооперативу ( або голова в кооперативах, кількість членів яких не перевищує 10 осіб ) , наглядова рада ( в кооперативах , кількість членів яких перевищує 50 осіб) та ревізійна комісія (ревізор в кооперативах до 10 членів).

Членство в кооперативі

Стати членами кооперативу , починаючи з 16 років , можуть як громадяни України , так і іноземці , а також особи без громадянства , крім того Законом передбачена можливість членства в кооперативах і для юридичних осіб України та іноземних держав. Для того , щоб стати членом кооперативу необхідно подати письмову заяву , сплатити вступний внесок та пай , розмір яких встановлюється з урахуванням вимог статуту кооперативу. Рішення про прийняття тієї чи іншої особи в члени кооперативу приймає правління або голова кооперативу , яке має бути затверджене загальними зборами.

Окремо варто згадати про асоційованих членів кооперативу. Це особи , які визнають статут кооперативу та оплатили свій пай. При цьому асоційовані члени не мають права вирішального голосу на загальних зборах , а також мають переважне право на повернення їм паю у разі ліквідації кооперативу.

Майно кооперативів

Для досягнення цілей своєї діяльності кооператив набуває та використовує майно , яке формується за рахунок вступних , членських та цільових внесків його членів паїв і додаткових паїв , майна , добровільно переданого членами кооперативу , грошових коштів, отриманих як від господарської діяльності кооперативу (якщо така передбачена статутом кооперативу , а сам кооператив не є неприбутковою організацією) , так і у вигляді благодійної допомоги , грантів , пожертвувань тощо.

Кооператив є власником будівель , споруд , грошових та майнових внесків його членів та іншого майна , придбаного або отриманого на законних підставах.

Члени ж гаражного ( гаражно -будівельного ) , садово- дачного , та інших видів кооперативів мають право володіння , користування , а за згодою кооперативу - і право розпорядження дачею , гаражем, іншою будовою , спорудою або приміщенням кооперативу , якщо вони це майно не викупили .

З моменту ж державної реєстрації права власності на зазначене майно , а це можливо тільки після повної виплати членом кооперативу свого паю , член кооперативу стає повноправним власником свого гаража або дачі , що включає в себе , як право володіння і користування , так і право розпорядження ними без отримання згоди з боку кооперативу.

Що ж таке пай ? Це - майновий , поворотний внесок члена ( асоційованого члена) кооперативу у створення та розвиток кооперативу , який здійснюється шляхом передачі кооперативу різного майна , включаючи гроші , майнові права , земельні ділянки. Пай кожного члена кооперативу формується за рахунок разового внеску , або внеску , розбитого на окремі частини , які повинні бути внесені протягом певного часового періоду. Відповідно, розмір паю кожного члена кооперативу , в тому числі асоційованого , залежить від його фактичного внеску до пайового фонду кооперативу .

У разі виходу або виключення з кооперативу особа має право на одержання своєї загальної частки в майні кооперативу в натурі , грішми або ( за бажанням ) цінними паперами ( якщо вони кооперативом емітувались ) відповідно до їх вартості на момент виходу . Передана кооперативу земельна ділянка повертається колишньому члену кооперативу тільки в натурі. Повернення майна вибулому члену кооперативу повинно бути проведене не пізніше ніж через два роки , починаючи з 1 січня року , що настає з моменту виходу або виключення цієї особи з кооперативу . Право власності членів кооперативу на свою загальну частку в кооперативі може бути передано у спадок.

Землі кооперативу

Земля кооперативу складається із земельних ділянок , переданих йому в оренду або придбаних ним у власність. Землі загального користування дачного кооперативу безоплатно передаються йому у власність із земель державної або комунальної власності. Кооперативи також можуть і купувати земельні ділянки на підставі цивільно- правових договорів у порядку , передбаченому Земельним кодексом України , зокрема статтею 41 ЗКУ передбачено, що гаражно- будівельним кооперативам за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування земельні ділянки для гаражного будівництва передаються безоплатно у власність або надаються в оренду у розмірі , встановленому відповідно до затвердженої містобудівної документації .

Що стосується земель дачних кооперативів , то ці землі відносяться до категорії земель рекреаційного призначення. Землі загального користування дачного кооперативу , за клопотанням вищого органу управління кооперативу ( загальних зборів членів кооперативу , як ми зазначали вище ) , безоплатно передаються кооперативу у власність органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування на підставі технічної документації із землеустрою. До земель загального користування дачного кооперативу належать земельні ділянки , зайняті захисними смугами , дорогами , проїздами , будівлями і спорудами загального користування. При передачі цих земель дачним кооперативам земельні торги не проводяться.

Не пропустіть нові статті!

Видео дня

2-х летний малыш любит бросать. Смотрите, что получилось, когда родители купили ему баскетбольное кольцо!


Следить за успехами малыша можно на канале BasketBoy TV. Подписывайтесь!