Державна соціальна допомога дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства: розміри, умови та порядок виплати

Так склалося, що люди з обмеженими можливостями є найменш соціально захищеною категорією в нашій країні. Сьогодні поговоримо про тих, хто потребує державної підтримки найбільше, про дітей-інвалідів. Prostopravo.com.ua з'ясовував розмір, порядок і умови виплати державної соціальної допомоги дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства.

Хто має право на отримання допомоги

Питання, пов'язані з призначенням та виплатою державної соціальної допомоги дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства регулюються Законом України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» (надалі — Закон про соціальну допомогу). За ним, право на державну соціальну допомогу мають інваліди з дитинства (цей статус надають після досягнення 18 років) і діти-інваліди у віці до 18 років.

Інвалідам з дитинства причину, групу інвалідності, а також термін, на який встановлюють інвалідність, визначає орган медико-соціальної експертизи. Він повинен розказати інвалідам з дитинства про їхнє право на державну соціальну допомогу.

Перелік медичних показань, що дають право на отримання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів у віці до 18 років, а також тривалість її виплати, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України № 454/471/516 від 08.11.2001 р.

Інколи людина має право на отримання одночасно декількох видів соціального забезпечення — державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам і державної соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам». У такому разі інваліду призначається один з видів допомоги, за його вибором.

Виняток становить випадок, коли інвалід з дитинства або дитина-інвалід має право на пенсію через втрату годувальника і державну соціальну допомогу. Ці два види соціального забезпечення можуть виплачувати одночасно.

Розміри допомоги

За Законом про соціальну допомогу, її призначають:

 • інвалідам з дитинства I групи — 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • інвалідам з дитинства ІІ групи — 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • інвалідам з дитинства ІІІ групи — 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • на дітей-інвалідів у віці до 18 років — 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Крім допомоги, виплачують надбавку на догляд:

 • інвалідам з дитинства з підгрупи А I групи — 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • інвалідам з дитинства з підгрупи Б I групи — 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • самотнім інвалідам з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду, — 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • на дитину-інваліда віком до 6 років — 50% прожиткового мінімуму;
 • на дитину-інваліда у віці від 6 до 18 років — 50% прожиткового мінімуму.

Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не обіймають виборну посаду, або перебувають у відпустці через догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці через вагітність та пологи, у відпустці без збереження заробітної плати, якщо дитина-інвалід потребує домашнього догляду і фактично доглядають дитину-інваліда.

Виняток становлять одинокі матері й батьки, їм надбавка на догляд за дитиною-інвалідом призначається незалежно від факту роботи, навчання або служби.

Розмір щомісячної соціальної допомоги в III кварталі 2012 р. разом із надбавкою на догляд, грн:

Категорія

Розмір, грн.

Інваліди з дитинства 1 групи (підгрупа А)

1477

Інваліди з дитинства 1 групи (підгрупа В)

1266

Інваліди з дитинства 2  групи

844

Інваліди з дитинства 3 групи

844

Діти-інваліди до 6 років

1049,3

Діти-інваліди з 6 до 18 років

1162,8

Порядок звернення по допомогу

Заява про призначення державної соціальної допомоги подається в управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання. Заява про призначення державної соціальної допомоги інваліду I або II групи, який визнаний недієздатним, а також на дитину-інваліда подається одним з батьків, усиновителем, опікуном або піклувальником.

Разом із заявою про призначення державної соціальної допомоги подають:

 • документи про вік і місце проживання інваліда з дитинства або дитини-інваліда;
 • документи про місце проживання батьків, усиновителів, опікуна або піклувальника, який подав заяву,
 • довідка медико-соціальної експертизи або медичний висновок.

Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, то подається також копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування.

Один з непрацюючих батьків, усиновителів, опікун чи піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років, додатково подає довідку про те, що він не працює, видану за місцем проживання.

Заява про призначення державної соціальної допомоги розглядається органами праці та соціального захисту населення не пізніше 10 днів після надходження заяви з усіма необхідними документами.

Державна соціальна допомога призначається від дня звернення за її призначенням. Днем звернення про призначення державної соціальної допомоги вважається день приймання заяви з усіма необхідними документами.

Якщо заява про призначення державної соціальної допомоги надсилається поштою і при цьому подають також всі необхідні документи, то днем звернення по державну соціальну допомогу вважається дата, зазначена в поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

Якщо до заяви додають не всі необхідні документи, заявнику повідомляють, які документи мають бути. Якщо вони будуть представлені не пізніше 3-х місяців з дня отримання повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення про призначення державної соціальної допомоги вважається день приймання або відправлення заяви про призначення такої допомоги.

Порядок виплати допомоги

Державна соціальна допомога виплачується державними підприємствами і об’єднаннями зв’язку за місцем проживання інваліда з дитинства або батьків, усиновителів, яким призначена допомога на дітей-інвалідів. Опікуну або піклувальнику державну соціальну допомогу виплачують за місцем їх проживання.

Виплата державної соціальної допомоги здійснюється щомісяця за поточний місяць у встановлені органами праці та соціального захисту населення терміни.

При цьому призначену державну соціальну допомогу виплачують інваліду з дитинства незалежно від одержуваного ним заробітку, стипендії, аліментів або інших доходів, а державну соціальну допомогу, яка призначена на дитину-інваліда у віці до 18 років, виплачують незалежно від отримання інших видів допомоги.

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства призначається на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи. На дітей-інвалідів державна соціальна допомога призначається на строк, зазначений у медичному висновку, але не більш ніж до місяця досягнення дитиною-інвалідом 18-літнього віку.

У разі зміни групи інвалідності державну соціальну допомогу у новому розмірі виплачують інваліду з дитинства з дня зміни групи інвалідності, якщо така зміна призводить до збільшення її розміру, але з місяця, наступного за тим, в якому встановлена нова група інвалідності, за зменшенні розміру допомоги. Так само виплачують допомогу дитині-інваліду, визнану після досягнення 18 років інвалідом з дитинства.

Суми державної соціальної допомоги, призначені, але не витребувані вчасно одержувачем без поважних причин, виплачують не більш ніж за 12 місяців перед зверненням про її одержання.

Суми державної соціальної допомоги, не отримані вчасно через провину органу, що призначає і виплачує державну соціальну допомогу, чи за неможливості отримання цих сум інвалідом або його офіційним представником з поважних причин (наприклад, перебування на лікуванні) виплачують без обмеження строку. При цьому виплата державної соціальної допомоги за минулий час здійснюється, зважаючи на  прожитковий мінімум, затверджений на момент її виплати, з компенсацією за невчасну виплату.

Інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні, виплачують 25 відсотків призначеного розміру державної соціальної допомоги. Інша частина соціальної допомоги перераховується установі, де перебуває інвалід.

Дітям-інвалідам серед сиріт за період перебування на повному державному утриманні державну соціальну допомогу виплачують в повному розмірі та перераховують на їхні особисті рахунки у банку.

Іншим дітям-інвалідам, які перебувають на повному державному утриманні, призначену державну соціальну допомогу виплачують в розмірі 50% та перераховують на їхні особисті рахунки у банку. Решту перераховують на банківський рахунок установи і спрямовують виключно на поліпшення умов проживання дітей.

Не пропустіть нові статті!

Видео дня

2-х летний малыш любит бросать. Смотрите, что получилось, когда родители купили ему баскетбольное кольцо!


Следить за успехами малыша можно на канале BasketBoy TV. Подписывайтесь!