Пенсії за вислугу років військовослужбовцям: кому, коли і скільки

Пенсії військових є одним з видів спеціальних пенсій, що призначають і виплачують за окремим законом. Кому, в якому розмірі і на яких умовах виплачують пенсії за вислугу років на підставі Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших категорій осіб", з'ясовував Prostopravo.com.ua

Умови виплати

Насамперед, потрібно мати на увазі, що військовослужбовцям та іншим особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших категорій осіб» (надалі — Закон) пенсії за вислугу років призначають і виплачують після звільнення зі служби.

У разі повторного прийняття на військову службу до Збройних Сил України, інших, утворених відповідно до законів України військових формувань та Державну спеціальну службу транспорту, службу в органи внутрішніх справ, Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України, органи і підрозділи цивільного захисту, податкової міліції та Державної кримінально-виконавчої служби України виплата пенсій на час їх служби припиняється. За подальшого звільнення зі служби виплату пенсій здійснюють з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення.

Не варто забувати і про те, що пенсіонеру може призначатися один з видів пенсій, на які він має право, за його вибором. Так, військовим пенсіонерам, за їхнім бажанням, може виплачуватися так звана «цивільна» пенсія на умовах, передбачених Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». При цьому для обчислення пенсії враховують всі види грошового забезпечення, які отримував пенсіонер перед звільненням зі служби.

Вік і строк вислуги, необхідний для призначення пенсії

Незалежно від віку за наявності вислуги 20 років і більше призначається пенсія:

 • особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом,
 • особам керівного і рядового складу органів внутрішніх справ України, особам керівного складу податкової міліції, особам керівного і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, особам керівного і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту;
 • особам з-поміж військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього Союзу РСР, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України;
 • особам керівного і рядового складу державної пожежної охорони, особам керівного і рядового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;
 • громадянам інших держав з-поміж військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства цих держав, які постійно проживають в Україні, і, згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, їхнє пенсійне забезпечення здійснюється згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають.

Цим же категоріям пенсію за вислугу років призначають у разі досягнення 45-літнього віку, за загального страхового стажу 25 років, з них не менше 12 з половиною років стажу військової служби або служби в органах внутрішніх справ, державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України. Інвалідам війни пенсію на цих умовах призначають незалежно від віку.

Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом пенсію призначають при досягненні 45-літнього віку і за наявності у них вислуги 15 років, якщо вони звільняються з військової служби відповідно до Закону України «Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їх сімей».

Розмір пенсії

Пенсії за вислугу років призначають у таких розмірах:

 1. Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим прирівняним до них особам за вислугу 20 років — 50%, а звільненим у відставку за віком або станом здоров'я — 55% відповідних сум грошового забезпечення, за кожен рік вислуги понад 20 років — 3% відповідних сум грошового забезпечення.
 2. Цим же категоріям, що мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України: за страховий стаж 25 років — 50% та за кожний повний рік стажу понад 25 років — 1% відповідних сум грошового забезпечення.
 3. Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, які звільняються з військової служби на умовах Закону України «Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їх сімей» за вислугу 15 років — 40% відповідних сум грошового забезпечення зі збільшенням цього розміру на 2% за кожний повний рік вислуги понад 15 років, але не більше 50% відповідних сум грошового забезпечення.

Максимальний розмір пенсії не повинен перевищувати 90% відповідних сум грошового забезпечення, а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і зараховані в установленому законом порядку до категорії 1 — 100%, до категорії 2 — 95%.

Мінімальний розмір пенсії колишнім військовослужбовцям встановлюють на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Надбавки до пенсій військовим

Крім основної пенсії, Законом передбачені такі надбавки і допомоги, які виплачують додатково до пенсії:

 1. Надбавка непрацюючим пенсіонерам, які утримують непрацездатних членів сім'ї, — на кожного непрацездатного в розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. При цьому надбавку нараховують лише на тих членів родини, які не отримують пенсійні виплати з солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, допомогу на дітей одиноким матерям.
 2. Державна соціальна допомога на догляд інвалідам I групи або самотнім пенсіонерам, які за висновком ЛКК потребують догляду, у порядку і на умовах, передбачених Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам».
 3. Надбавка особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, у порядку і на умовах, передбачених ст. 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, — у порядку і на умовах, передбачених ст. 9 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» .

Перерахунок пенсій військовим пенсіонерам

Відповідно до ст. 63 Закону всі військові пенсії підлягають перерахунку через зміну розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, або через запровадження нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) і премій.

Однак не секрет, що після 2008 р. уряд жодного разу не ухвалював рішення про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, тому і пенсії військовослужбовцям не перераховувалися. Виправити цю ситуацію Кабінет Міністрів спробував Постановою від 23 квітня 2012 р. № 355 «Про підвищення розмірів пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Постанова передбачає поетапне підвищення військових пенсій: з 1 липня 2012 р. — на 11%, з 1 вересня 2012 р. — до 23% і з 1 січня 2013 р. — до 35%.

Звертаємо увагу на те, що таке підвищення нараховують лише на основний розмір пенсії (без урахування надбавок, допомоги тощо). Крім того, його максимальний розмір обмежений різницею між розміром грошового забезпечення станом на 1 січня 2012 р. і 1 січня 2008 р. Тож, залишається сподіватися, що надалі влада згадуватиме про пенсіонерів не лише напередодні чергових виборів.

Не пропустіть нові статті!

Видео дня

2-х летний малыш любит бросать. Смотрите, что получилось, когда родители купили ему баскетбольное кольцо!


Следить за успехами малыша можно на канале BasketBoy TV. Подписывайтесь!