Як оподатковуються дивіденди?

Prostopravo.com.ua вирішив з’ясувати, яким чином і за якими ставками оподатковуються виплати дивідендів в Україні.

Катерина Гутгарц

Головний редактор

Prostopravo.com.ua

Дивіденди, виплачені фізичній особі, оподатковуються прибутковим податком за такими ставками:

  1. Дивіденди, виплачені фізичній особі емітентом корпоративних прав-резидентом, оподатковуються прибутковим податком за ставкою 5% від бази оподаткування згідно з п. 167.2 ст. 167, п. 170.5.3. ст. 170 Податкового кодексу України.
  2. Дивіденди, що сплачені на користь фізичної особи (у тому числі і нерезидента) з акцій або інших корпоративних прав, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, більшої суми виплат, розрахованої на будь-яку іншу акцію, прирівнюються з метою оподаткування до заробітної плати та оподатковуються прибутковим податком за ставкою 15% або 17% (якщо виплата перевищує 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року) згідно з п. 153.3.7 ст. 153 ПКУ.

Дивіденди у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою-резидентом, якщо їх нарахування не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, внаслідок чого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість, не є доходом і не оподатковуються.

Податковим агентом фізичної особи за виплати на його користь дивідендів є емітент корпоративних прав або за його дорученням інша особа, яка здійснює виплату дивідендів, незалежно від того, чи є вона платником податку на прибуток на загальних підставах, спрощенцем або звільнена від сплати податку на прибуток. Дохід від виплати дивідендів остаточно оподатковуються за його виплати за їхній рахунок.

Дивіденди, що сплачені юридичній особі, оподатковуються податком на прибуток за ставками, передбаченими ПКУ (21% — у 2012 р.).

Емітент корпоративних прав, який ухвалив рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок у розмірі ставки податку на прибуток, нарахованої на суму дивідендів, які фактично виплачуються без зменшення суми виплати на суму такого податку. Такий авансовий внесок вноситься до бюджету до або одночасно з виплатою дивідендів. Обов'язок зі сплати авансового внеску покладається на будь-якого емітента корпоративних прав-резидента, незалежно від того, чи є емітент або одержувач дивідендів платником податку на прибуток, крім суб'єктів господарювання-платників фіксованого сільськогосподарського податку.

Юридичні особи-резиденти, які отримують дивіденди від резидента, не включають їхню суму до складу свого доходу. Юридичні особи-резиденти, які отримують дивіденди від нерезидента, включають їх до складу свого доходу за підсумками податкового періоду, на який припадає така виплата.

За виплати дивідендів юридичним особам-нерезидентам крім авансового внеску з податку на прибуток необхідно утримати податок на репатріацію у розмірі 15% (п. 160.2 ст. 160 ПКУ), якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Опубліковано на сайті: 17.05.2012Советы юристов для граждан и бизнеса на ваш e-mail!
Пошук юристів і держорганізацій по великих містах