Особливості оподаткування роялті, відсотків і дивідендів

Prostopravo продовжує знайомити своїх читачів з особливостями оподаткування деяких видів доходів фізичних осіб. Сьогодні зупинимося на особливостях оподаткування роялті, відсотків і дивідендів.

Оподаткування процентів

База оподаткування:

  • процент на поточний або депозитний банківський рахунок;
  • процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;
  • процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки.

Ставка: 5% від бази оподаткування.

Оподаткування процентів (у тому числі дисконтних доходів), нарахованих (виплачених) на користь фізичних осіб на інших підставах, здійснюється у загальному порядку, встановленому ПКУ для доходів, що остаточно оподатковуються при їх виплаті за ставкою 15% (17%).

Податковим агентом платника податку є особа, яка здійснює таке нарахування (виплату). Загальна сума податків, утриманих протягом звітного податкового місяця з таких нарахованих (виплачених) процентів платнику податку, сплачується (перераховується) таким податковим агентом до бюджету у строки, визначені для місячного податкового періоду.

Податковий агент, який нараховує доходи у вигляді процентів, відображає у податковому розрахунку загальну суму таких нарахованих (сплачених) доходів та загальну суму утриманого з них податку. При цьому інформація щодо окремого банківського депозитного або поточного рахунку фізичної особи, суми нарахованих на нього процентів, а також відомосты щодо такої фізичної особи - вкладника не надаються.

Оподаткування дивідендів

База оподаткування: дивіденди, виплачені на користь фізичної особи.

Не включаються до складу оподатковуваного доходу дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою - резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів.

Ставка: 5% від бази оподаткування. Остаточно оподатковуються при їх виплаті за їх рахунок.

Дивіденди на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право) прирівнюються з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням.

Податковим агентом платника податку при нарахуванні (виплаті) на його користь дивідендів, є емітент корпоративних прав або за його дорученням-інша особа, яка здійснює таке нарахування (виплату).

Будь-який резидент, який нараховує дивіденди, включаючи того, що сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального (є суб'єктом спрощеної системи оподаткування), або звільнений від сплати такого податку з будь-яких підстав, є податковим агентом під час нарахування дивідендів.

Оподаткування роялті

База оподаткування: роялті - будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським чи суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео - або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо - чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торговельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Не вважаються роялті платежі за отримання об'єктів інтелектуальної власності у володіння або розпорядження чи власність особи або якщо умови користування такими об'єктами власності надають право користувачу продати або здійснити відчуження в інший спосіб такого об'єкта власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов'язковим згідно з законодавством України.

Ставка: 15% (17%) бази оподаткування. Остаточно оподатковуються при виплаті за власний рахунок.

Податковим агентом платника податку при нарахуванні (виплаті) на його користь роялті, є особа, яка здійснює таке нарахування (виплату).

Не пропустіть нові статті!

Видео дня

2-х летний малыш любит бросать. Смотрите, что получилось, когда родители купили ему баскетбольное кольцо!


Следить за успехами малыша можно на канале BasketBoy TV. Подписывайтесь!