Податок на нерухомість. Перезавантаження

4 липня 2013 року парламент таки ухвалив законопроект № 2405 про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо об'єктів нерухомості, яким, зокрема, були внесені істотні зміни в порядок нарахування і сплати податку на нерухомість для фізичних осіб. Якщо закон буде підписаний Президентом, він набуде чинності вже на наступний день після його опублікування. Про основні моменти сплати податку на нерухомість з урахуванням останніх змін розповість Prostopravo.com.ua

Платники 

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості.

Якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

Якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом.

Якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

Об'єкт оподаткування

Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової нерухомості, у тому числі його частина.

Не є об'єктом оподаткування:

 • об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);
 • об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначених законом;
 • будівлі дитячих будинків сімейного типу;
 • садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;
 • об'єкти житлової нерухомості, у тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які згідно із законом мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю, опікуна, піклувальника;
 • гуртожитку;
 • об'єкти житлової нерухомості, у тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа, визнаних такими згідно з законом, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину.

База оподаткування

Базою оподаткування є житлова площа об'єкта житлової нерухомості, у тому числі їх часток.

База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

У разі наявності у платника податків - фізичної особи більше одного об'єкта оподаткування, у тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об'єктів.

Пільги щодо сплати податку

База оподаткування об'єкта або об'єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

 1. для квартири (квартир, незалежно від їх кількості)- на 120 кв. метрів;
 2. для житлового будинку (будинків, незалежно від їх кількості)- на 250 кв. метрів.
 3. для різних видів об'єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток (у разі одночасного знаходження у власності платника податку квартир/квартири і житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) - на 370 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Пільги по сплаті податку не надаються на об'єкти оподаткування, які використовуються їх власниками з метою отримання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).

Міські, селищні та сільські ради можуть встановлювати додаткові пільги щодо податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості відомості щодо таких пільг.

Ставки податку

Ставки податку встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Ставки податку для фізичних осіб встановлюються у таких розмірах:

 • не більше 1 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
 • 2,7 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів;
 • 1 відсоток - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податків, загальна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів;
 • 2,7 відсотка - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податків, загальна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів.

Ставки податку для юридичних осіб встановлюються у таких розмірах:

 • 1 відсоток - для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
 • 2,7 відсотка - для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів.

Податковий період

Податковий (звітний) період по податку на нерухомість дорівнює одному календарному році.

Порядок нарахування

Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування, що перебувають у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості, виходячи із сумарної площі об'єктів, зменшеної на розмір пільги.

Податкове повідомлення-рішення про сплату суми податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податків органом державної податкової служби за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, наступного за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Нарахування податку та направлення (вручення) податкових повідомлень - рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють органи державної податкової служби за місцезнаходженням об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності таких нерезидентів.

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до органу державної податкової служби за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

 • об'єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток, які перебувають у власності платника податку;
 • розміру житлової площі об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
 • права на користування пільгою по сплаті податку;
 • розміру ставки податку;
 • нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними органів державної податкової служби та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, орган державної податкової служби за місцем проживання (реєстрації) платника податків проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.

Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію, з розбивкою річної суми податку рівними частками поквартально.

У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету. Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків і зборів.

Строки сплати податку

Податкове зобов'язання за звітний рік сплачується:

 • фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
 • юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Перехідний період

З метою формування реєстру платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та забезпечення взяття органами державної податкової служби на облік таких платників податків у 2013 році встановлюється перехідний період, а саме:

 • органи державної податкової служби до 1 липня 2013 року надсилають власникам житлової нерухомості повідомлення за місцем їх проживання (реєстрації) про звірку кількості об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у їх власності, та розмірів житлової площі таких об'єктів;
 • власники об'єктів житлової нерухомості на підставі оригіналів документів про право власності на об'єкти житлової нерухомості і про житлової площі таких об'єктів можуть здійснювати таку звірку до 31 грудня 2013 року (включно);
 • органи державної податкової служби за місцем проживання (реєстрації) платників податку у десятиденний строк після завершення звірки подають органам державної податкової служби за місцезнаходженням об'єктів житлової нерухомості інформацію в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;

У 2013 році органи державної податкової служби не нараховують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки фізичним особам - платникам податку, і цей податок фізичними особами не сплачується.

Не пропустіть нові статті!

Видео дня

2-х летний малыш любит бросать. Смотрите, что получилось, когда родители купили ему баскетбольное кольцо!


Следить за успехами малыша можно на канале BasketBoy TV. Подписывайтесь!