Час відпусток: кому , коли і на скільки надається щорічна відпустка в Україні

Наближається час відпусток і prostopravo вирішив нагадати своїм читачам про розрахунок днів відпустки: хто, коли і на який термін може піти в оплачувану щорічну чергову і додаткову відпустку згідно з нормами чинного трудового законодавства .

Нагадаємо , що оплачувана відпустка буває:

 • щорічна ( основна і додатка ) ;
 • навчальна ;
 • творча ;
 • для участі в змаганнях ;
 • соціальна ( по вагітності та пологах , по догляду за дитиною до 3 -х років , у зв'язку з усиновленням ) .

Також буває відпустка без збереження заробітної плати .

Тривалість щорічної відпустки

Загальна тривалість щорічної відпустки становить 24 календарних дні . Щорічна відпустка більшої тривалості надається деяким категоріям працівників у зв'язку з характером їх праці .

Наприклад , промислово- виробничому персоналу вугільної , сланцевої , металургійної , електроенергетичної промисловості , а також зайнятому на відкритих гірничих роботах , на роботах на поверхні шахт , розрізів , кар'єрів і рудників , на будівельно -монтажних роботах у шахтному будівництві , транспортуванні та збагаченні корисних копалин надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні із збільшенням за кожні два відпрацьовані роки на 2 календарних дні , але не більше 28 календарних днів.

Працівникам , зайнятим на підземних гірничих роботах та в розрізах , кар'єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче , надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів незалежно від стажу роботи , а в розрізах , кар'єрах і рудниках глибиною до 150 метрів - 24 календарні дні із збільшенням на 4 календарні дні при стажі роботи на даному підприємстві 2 роки і більше.

Працівникам лісової промисловості та лісового господарства , державних заповідників , національних парків , що мають лісові площі , лісомисливських господарств , постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств , а також лісництв надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів.

Воєнізованому особовому складу гірничорятувальних частин надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів , невоєнізованим працівникам гірничорятувальних частин - 24 календарних дні із збільшенням за кожні два відпрацьовані роки на 2 календарних дні , але не більше 28 календарних днів.

Керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти , навчальних (педагогічних ) частин ( підрозділів ) інших установ і закладів , педагогічним , науково- педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів.

Інвалідам I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів , а інвалідам III групи - 26 календарних днів.

Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день.

Додаткова відпустка та її тривалість

Крім основної щорічної відпустки , деякі категорії працівників мають право на додаткову щорічну відпустку , яка може надаватися разом з основною або окремо , за бажанням працівника . При цьому , загальна тривалість щорічної основної та додаткової відпустки не може перевищувати 59 календарних днів , а для працівників , зайнятих на підземних роботах - 69 календарних днів.

Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до 35 календарних днів надається працівникам , зайнятим на роботах , пов'язаних із негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів , за Списком виробництв , цехів , професій і посад , що затверджується Кабінетом Міністрів України . Конкретна тривалість відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах.

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається :

 1. окремим категоріям працівників , робота яких пов'язана з підвищеним нервово -емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я , - тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв , робіт , професій і посад , що затверджується Кабінетом Міністрів України ;
 2. працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад , робіт та професій, визначених колективним договором , угодою.

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Жінці , яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років , або дитину - інваліда , або яка усиновила дитину, одинокій матері , батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі) , а також особі , яка взяла дитину під опіку , чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Коли можна піти у відпустку

Щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові з таким розрахунком , щоб вони були використані , як правило , до закінчення робочого року.

Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві. У разі надання працівникові щорічних відпусток до закінчення шестимісячного терміну їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу.

Але в деяких випадках щорічні відпустки повної тривалості надаються до настання шестимісячного терміну безперервної роботи , а саме:

 1. жінкам - перед відпусткою по вагітності та пологах або після неї , а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину - інваліда;
 2. інвалідам ;
 3. особам віком до вісімнадцяти років ;
 4. чоловікам , дружини яких перебувають у відпустці по вагітності та пологах ;
 5. особам , звільненим після проходження строкової військової або альтернативної (невійськової) служби , якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання;
 6. сумісникам - одночасно з відпусткою за основним місцем роботи ;
 7. працівникам , які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів , заліків , написання дипломних , курсових , лабораторних та інших робіт , передбачених навчальною програмою ;
 8. працівникам , які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації;
 9. працівникам, які мають путівку ( курсівку ) для санаторно - курортного ( амбулаторно - курортного ) лікування;
 10. батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу;
 11. в інших випадках , передбачених законодавством , колективним або трудовим договором.

Черговість надання щорічних відпусток на підприємстві повинна встановлюватися графіками відпусток , які затверджуються адміністрацією підприємства та погоджуються з виборним органом профспілкової організації ( профспілковим представником ) і доводяться до відома всіх співробітників. При складанні графіків повинні враховуватися як інтереси виробництва , так і працівника. Конкретний період відпустки визначається за погодженням між працівником і керівництвом. Згідно із законодавством адміністрація підприємства повинна попередити працівника про щорічну відпустку не менше , ніж за 2 тижні. У той же час, є категорії працівників , яким щорічна відпустка повинна надаватися у зручний для них час (співробітники до 18 років , матері, які виховують 2 і більше дітей до 15 років , матері та батьки-одинаки , матері дітей- інвалідів і т. д . ) .

Після того , як конкретний період відпустки узгоджений , перенести щорічну оплачувану відпустку з ініціативи адміністрації підприємства можна тільки за згодою працівника та профспілкової організації , за умови , що до кінця поточного року буде використано не менше 24 календарних днів відпустки і в цьому перенесенні є виробнича необхідність.

Відмовити у щорічній відпустці адміністрація не має права. Крім того , заборонено не давати відпустку повної тривалості протягом двох календарних років поспіль , а неповнолітнім та тим , хто працює на посаді зі шкідливими і важкими умовами праці - протягом року .

Відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха , виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків , для відвернення нещасних випадків, простою , загибелі або псування майна підприємства і т.п.

Як можна поділити відпустку

 

Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови , що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику , як правило , до кінця робочого року , але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року , за який надається відпустка.

Оплата відпустки та компенсація за невикористану відпустку

Заробітна плата за час відпустки повинна бути виплачена не пізніше , ніж за 3 дні до його початку. За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше 24 календарних днів.

Особам віком до вісімнадцяти років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається.

Про відпустку у зв'язку з навчанням , творчі відпустки , соціальні відпустки та відпустки за власний рахунок читайте в інших статтях на нашому сайті.

Не пропустіть нові статті!

Забавное видео

2-х летний малыш любит бросать. Смотрите, что получилось, когда родители купили ему баскетбольное кольцо! Посмотреть все видео малыша можно на канале BasketBoy TV