Порядок ведення трудових книжок в Україні

Незважаючи на те, що багато хто вважає трудову книжку залишком радянського минулого, без неї просто неможливо влаштуватися на роботу. На кого і ким ведеться трудова книжка, які туди заносяться відомості, де вона повинна зберігатися і хто відповідальний за ведення трудових книжок - відповіді на ці та інші питання, що часто задаються дізнавався Prostopravo.com.ua

Порядок ведення трудових книжок в Україні досі регулюється Постановою Ради Міністрів СРСР і Всесоюзної центральної ради професійних спілок від 6 вересня 1973 р. № 656 «Про трудові книжки робітників і службовців».

Насамперед, трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника.

Трудові книжки ведуться на всіх працівників, незалежно від форми власності підприємства, які пропрацювали понад 5 днів, у тому числі на сезонних і тимчасових працівників.

Трудові книжки ведуться також на позаштатних працівників при умові, якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню.

На осіб, працюючих за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем основної роботи.

При вступі на роботу працівник зобов'язаний пред'являти адміністрації підприємства, установи, організації трудову книжку, оформлену в установленому порядку. Прийом на роботу без трудової книжки не допускається!

Заповнення трудової книжки вперше провадиться адміністрацією підприємства, установи, організації в присутності працівника не пізніше 5 днів після прийняття його на роботу. Відомості про працівника завіряються підписом спеціально уповноваженої особи і печаткою.

У трудову книжку вносяться:

  • відомості про працівника: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, освіта, професія, спеціальність;
  • відомості про роботу: прийом на роботу, переведення на іншу роботу, звільнення. Записи про найменування роботи або посади, на які прийнятий працівник, виконуються для робітників у відповідності з найменувань професій, зазначених в Єдиному тарифно-кваліфікаційному довіднику робіт і професій робітників; для службовців у відповідності з найменуваннями посад, зазначених у Єдиній номенклатурі посад службовців, або у відповідності зі штатним розкладом;
  • відомості про нагородження і заохочення: нагородження орденами і медалями, присвоєння почесних звань; нагородження і заохочення за успіхи у роботі, передбачені правилами внутрішнього трудового розпорядку і статутами про дисципліну; інші заохочення відповідно до чинного законодавства;
  • відомості про відкриття, на які видані дипломи, про використані винаходи і раціоналізаторські пропозиції та про виплачені у зв'язку з цим винагороди.

Стягнення в трудову книжку не записуються.

З кожним записом, що вноситься у трудову книжку, про призначення, переміщення і звільнення адміністрація зобов'язана ознайомити власника цієї книжки.

В день звільнення трудова книжка повинна бути видана працівнику. Записи про причини звільнення мають вноситися до трудової книжки у точній відповідності з формулюваннями чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю і пункт закону.

При розірванні трудового договору з ініціативи робітника або службовця у зв'язку з хворобою, інвалідністю, виходом на пенсію, зарахуванням у вищий або середній спеціальний навчальний заклад або в аспірантуру та з інших причин, з якими законодавство пов'язує надання певних пільг і переваг, запис про звільнення вноситься до трудової книжки із зазначенням цих причин.

У тих випадках, коли в трудовій книжці заповнені всі сторінки відповідних розділів, трудова книжка доповнюється вкладишем.

Трудові книжки зберігаються у адміністрації підприємства, установи, організації як бланки суворої звітності, а при звільненні робітника або службовця видаються йому на руки.

При звільненні робітника або службовця всі записи про роботу, нагородження і заохочення, внесені в трудову книжку за час роботи на даному підприємстві, в установі, організації, засвідчуються підписом керівника підприємства, установи, організації або спеціально уповноваженої ним особи і печаткою.

Особа, що втратила трудову книжку, зобов'язана негайно заявити про це адміністрації за місцем останньої роботи. Не пізніше 15 днів після заяви адміністрація видає працівнику іншу трудову книжку з написом "Дублікат".

Відповідальність за організацію робіт з ведення, обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника підприємства, установи, організації. Відповідальність за своєчасне і правильне заповнення трудових книжок, за їх облік, зберігання і видачу несе спеціально уповноважена особа, яка призначається наказом (розпорядженням) керівника підприємства, установи, організації.

За порушення встановленого порядку ведення, обліку, зберігання і видачі трудових книжок посадові особи несуть дисциплінарну, а в передбачених законом випадках іншу відповідальність.

Не пропустіть нові статті!Пошук адвокатів по містах

Пошук юристів по містах

Пошук нотаріусів по містах