Порядок звільнення згідно з проектом Трудового кодексу

Продовжуючи аналізувати проект Трудового кодексу під реєстраційним номером 2902, сьогодні поговоримо про підстави і порядок припинення трудового договору. Отже, що зміниться в порядку звільнення працівників, якщо проект Трудового кодексу ухвалять.

Підстави для припинення трудового договору

Крім звичних підстав для звільнення, таких як закінчення строку трудового договору, угода сторін та розірвання трудового договору за ініціативи працівника і роботодавця, проект передбачає не включені раніше в КЗпП:

 • рішення вищого органу управління або наглядової ради роботодавця про припинення повноважень (відкликання) голови та членів наглядової ради та/або виконавчого органу, а також будь-яких інших працівників, якщо їх призначення (обрання) та звільнення (відкликання) належать до компетенції вищого органу управління чи наглядової ради відповідно до установчих документів роботодавця;
 • незалежні від волі сторін підстави (про них детальніше ми поговоримо нижче).

Звільнення за власним бажанням

Як і Кодекс законів про працю, проект Трудового кодексу передбачає можливість звільнення працівника за власної ініціативи з повідомленням роботодавця про таке бажання за 2 тижні. Нововведенням є те, що тепер є можливість надіслати  заяву про звільнення поштою. Тоді днем подання заяви вважається день її відправлення працівником. Таким чином, законодавець спробував захистити права працівника в тому випадку, якщо його заяву про звільнення роботодавець відмовляється реєструвати.

Працівник на випробувальному терміні також отримає право до закінчення строку випробування розірвати трудовий договір за власної ініціативи шляхом подання письмової заяви про це за три дні до визначеного ним дня звільнення.

Додатково проект передбачає, що робочий час працівника в останній день роботи повинен закінчуватися не пізніше закінчення робочого часу працівників, які проводять розрахунки з працівниками та ведуть трудові книжки працівників. Або ж можливість внесення запису про звільнення в трудову книжку і видачі працівникові заробітної плати в останній день його роботи повинні бути забезпечені іншим способом.

Роботодавець також зобов'язаний організувати приймання матеріальних цінностей від працівника, який подав заяву про розірвання трудового договору, так, щоб воно було закінчено до встановленого строку припинення трудових відносин.

У ст. 97 проекту міститься заборона щодо спонукання працівника до припинення трудових відносин за власної ініціативи проти його волі шляхом застосування насильства, погроз, введення в оману або іншим способом.

Звільнення через скорочення штату

У разі проведення заходів, що загрожують звільненням працівників у зв'язку із скороченням штату, роботодавець зобов'язаний провести консультації з виборним органом профспілкової організації (профспілковим представником). Пропозиції профспілкового органу про перенесення строків, тимчасове припинення або скасування заходів, пов'язаних із звільненням працівників, які є членами цих первинних профспілкових організацій, обов'язкові до розгляду.

Терміни повідомлення працівника про майбутнє звільнення залишилися незмінними — два місяці до передбачуваної дати, лише для суб'єктів малого підприємництва встановлено скорочений строк в один місяць. Також термін попередження може бути зменшений до одного місяця за згодою сторін. У цьому випадку за невідпрацьований до закінчення двомісячного строку попередження час роботодавець зобов'язаний виплатити працівникові грошову компенсацію в розмірі середньомісячної заробітної плати.

Протягом строку попередження працівнику за його бажанням може надаватися вільний від роботи час для самостійного працевлаштування із збереженням заробітної плати, але не більше одного робочого дня на тиждень за домовленістю сторін.

Інші підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця

Іншими підставами розірвання трудового договору за ініціативи роботодавця автори проекту називають:

 • невиконання або неналежне виконання працівником своїх обов'язків (прогули, поява на роботі в нетверезому стані, вчинення розкрадань, грубе порушення правил охорони праці, пожежної безпеки тощо);
 • невідповідність обійманій посаді або виконуваній роботі;
 • відсутність на роботі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю протягом 4 місяців (винятком є хворі на туберкульоз, за якими робоче місце зберігається, якщо це не протипоказано їм за станом здоров'я);
 • поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу.

Розірвання трудового договору з незалежних від волі сторін підстав

Такими законодавець вважає:

 • звільнення за пропозиції профспілкового органу;
 • звільнення у зв'язку з призовом на військову або альтернативну (невійськову) службу;
 • набуття чинності вироку суду, що унеможливлює продовження роботи;
 • скасування рішення суду про поновлення на роботі;
 • розірвання трудового договору з неповнолітнім на вимогу батьків;
 • смерть фізичної особи-роботодавця, оголошення її зниклою безвісти або загиблою;
 • смерть працівника, оголошення його зниклим безвісти або загиблим;
 • порушення правил прийняття на роботу.

Гарантії при  звільненні

Як і КЗпП, проект Трудового кодексу унеможливлює звільнення у період перебування на лікарняному, у відпустці або у відрядженні. Втім, у перших двох випадках можливі винятки: якщо підприємство ліквідовують.

Заборонено звільняти вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років або дитину-інваліда, з ініціативи роботодавця, крім випадків ліквідації юридичної особи-роботодавця без правонаступництва, а також припинення фізичною особою виконання функцій роботодавця.

Звільнення одиноких матерів, які мають дітей у віці до 15 років, можливе у разі ліквідації роботодавця , а також у разі невиконання або неналежного виконання трудових обов'язків.

У випадках звільнення у зв'язку з ліквідацією юридичної особи-роботодавця, припинення фізичною особою виконання функцій роботодавця, а також у зв'язку із закінченням строку трудового договору їм виплачують вихідну допомогу у розмірі не менше тримісячної середньої заробітної плати.

Нововведенням є пряма заборона звільнення працівника за ініціативи роботодавця через досягнення ним пенсійного віку та отримання права на пенсію або допомогу, що призначають замість пенсії, крім випадків, встановлених законом.

Також законодавець збирається надати працівникам можливість захиститися від незаконного звільнення. Так, ст. 120 ТК передбачає, що у працівника до звільнення повинна бути можливість надати докази щодо рівня кваліфікації, продуктивності праці, сумлінного ставлення до виконання трудових обов'язків, правомірності своїх дій чи бездіяльності, дати пояснення з приводу допущених порушень чи неналежного виконання трудових обов'язків.

Опубліковано на сайті: 22.05.2013

Автор: Катерина Гутгарц

Джерело: http://www.prostopravo.com.ua/


Рекомендуем