Реєстрація договорів комерційної концесії (франчайзингу): порядок, терміни, документи

21 жовтня 2014 вступив в силу Порядок реєстрації договорів комерційної концесії (субконцесії), затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 29.09.2014 року №1601 / 5. Прийняття цього документа підприємці чекали більше десяти років, після того, як поняття комерційної концесії (більш звична назва- франчайзинг) було закріплено в цивільному законодавстві. Як зареєструвати договір комерційної концесії дізнавався Prostopravo

Нагадаємо, що за договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг . Предметом договору комерційної концесії є право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації.

Відповідно до частини 2 статті 1118 Цивільного Кодексу України договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації органом, який здійснив реєстрацію правовласника. Проте до недавнього часу порядку такої реєстрації не існувало і підприємцям доводилося всіляко хитрувати, щоб не порушити закон. Комусь вдавалося зареєструвати договір комерційної концесії примусово на підставі судового рішення, хтось йшов більш простим шляхом врегулювання правовідносин з контрагентом комплексом інших договорів (ліцензійного, агентського, поставки і т.д.), для яких державна реєстрація не потрібна.

Тепер же ця проблема отримала своє  вирішення на законодавчому рівні. Наказом Мін'юсту затверджено порядок реєстрації договорів комерційної концесії, субконцесії, договору про їх розірвання або внесення змін до договору, а також внесення таких відомостей до Єдиного державного реєстру на підставі рішення суду.

Державна реєстрація договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання проводиться державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в Єдиному державному реєстрі незалежно від місцезнаходження або місця проживання сторін договору.

Способи подачі документів на реєстрацію

Документи для державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання за вибором заявника подаються:

 • особисто заявником;
 • поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення;
 • в електронній формі через Реєстраційний портал.

У разі подання заяви та доданих до неї документів поштовим відправленням підпис заявника на заяві, копії документа, що підтверджує реєстрацію іноземної особи як суб'єкта підприємницької діяльності в державі його місцезнаходження, копії документа, підтверджуючого право правовласника на об'єкт права інтелектуальної власності, і копії документа, що посвідчує повноваження представника, засвідчуються нотаріально.

Електронні документи повинні бути оформлені відповідно до вимог законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису. Договір комерційної концесії (субконцесії), договір про внесення змін до цього договору, договір про його розірвання, що оформляються у вигляді електронного документа, засвідчуються електронними цифровими підписами сторін договору. Інші електронні документи засвідчуються електронним цифровим підписом заявника.

Відскановані документи, які подаються в електронній формі через Реєстраційний портал, повинні бути придатні для сприйняття їх змісту людиною і повинні мати:

 • формат зображення: чорно-біле;
 • дозвіл: 150 х 150 крапок на дюйм;
 • глибину кольору: 4 біта;
 • формат готового файлу: компресований багатосторінковий TIFF.

Документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл.

Перелік документів

Для державної реєстрації договору комерційної концесії подаються наступні документи:

 1. Заява згідно Додатку 1 до Порядку реєстрації;
 2. договір комерційної концесії;
 3. копія документа, що підтверджує реєстрацію іноземної особи як суб'єкта підприємницької діяльності в державі його місцезнаходження (виписка з торговельного, банківського, судового реєстру), - у разі, якщо одна із сторін договору зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності в іноземній державі;
 4. копія документа, що підтверджує право правовласника на об'єкт права інтелектуальної власності;
 5. копія документа, що підтверджує повноваження представника, - у разі подання документів уповноваженим представником;

Для реєстрації договору комерційної субконцесії:

 1. заяву згідно Додатку 1 до Порядку реєстрації;
 2. договір комерційної субконцесії;
 3. документ (договір, рішення, протокол, лист тощо), що підтверджує узгодження правовласником умов надання користувачем субкористувачу права користування наданим йому правоволодільцем комплексом прав або їх частиною, - у разі, якщо такі умови не визначені договором комерційної концесії;
 4. копія документа, що підтверджує реєстрацію іноземної особи як суб'єкта підприємницької діяльності в державі його місцезнаходження (виписка з торговельного, банківського, судового реєстру), - у разі, якщо одна із сторін договору зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності в іноземній державі;
 5. копія документа, що підтверджує повноваження представника, - у разі подання документів уповноваженим представником;

Для реєстрації договору про внесення змін до договору комерційної концесії (субконцесії

 1. заяву згідно ): додатком 2 до Порядку реєстрації;
 2. договір про внесення змін до договору комерційної концесії (субконцесії);
 3. копія документа, що підтверджує повноваження представника, - у разі подання документів уповноваженим представником;

Для реєстрації договору про розірвання договору комерційної концесії (субконцесії):

 1. заяву згідно з додатком 3 до Порядку реєстрації;
 2. договір про розірвання договору комерційної концесії (субконцесії);
 3. копія документа, що підтверджує повноваження представника, - у разі подання документів уповноваженим представником.

Заявник під час особистого подання документів пред'являє:

 1. документ, що засвідчує його особу;
 2. документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи як суб'єкта підприємницької діяльності в державі його місцезнаходження (виписка з торговельного, банківського, судового реєстру), - у разі, якщо одна із сторін договору комерційної концесії (субконцесії) зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності в іноземній державі ;
 3. документ, що підтверджує повноваження представника, - у разі подання документів уповноваженим представником;
 4. документ, що підтверджує право правовласника на об'єкт права інтелектуальної власності, - у разі реєстрації договору комерційної концесії.

Документами, котрі засвідчують особу, є паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його замінює.

Підстави для відмови в державній реєстрації

Державний реєстратор відмовляє у проведенні державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання в разі, якщо:

 1. документи не відповідають вимогам, встановленим Порядком;
 2. документи подані не в повному обсязі;
 3. документи подані особою, яка не має на це відповідних повноважень;
 4. Єдиний державний реєстр не містить інформацію про державну реєстрацію правовласника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця або містить інформацію про державну реєстрацію його припинення - в ​​разі, якщо правовласник підлягає реєстрації на території України як юридична особа чи фізична особа - підприємець;
 5. Єдиний державний реєстр не містить інформацію про державну реєстрацію користувача в якості юридичної особи або фізичної особи - підприємця або містить інформацію про державну реєстрацію його припинення - в ​​разі, якщо користувач підлягає реєстрації на території України як юридична особа чи фізична особа - підприємець;
 6. договір комерційної концесії не зареєстрований в Єдиному державному реєстрі - у разі державної реєстрації договору про внесення змін до договору комерційної концесії та державної реєстрації договору про розірвання договору комерційної концесії;
 7. договір комерційної субконцесії не зареєстрований в Єдиному державному реєстрі - у разі державної реєстрації договору про внесення змін до договору комерційної субконцесії та державної реєстрації договору про розірвання договору комерційної субконцесії;
 8. договором комерційної концесії не передбачено можливості укладення договору комерційної субконцесії - у разі державної реєстрації договору комерційної субконцесії;
 9. в Єдиному державному реєстрі міститься інформація про державну реєстрацію розірвання договору комерційної концесії, скасування / визнання недійсною державної реєстрації договору комерційної концесії, скасування / визнання недійсним договору комерційної концесії або розірвання договору комерційної концесії на підставі судового рішення - у разі державної реєстрації договору про внесення змін до договору комерційної концесії, договору про розірвання договору комерційної концесії;
 10. в Єдиному державному реєстрі міститься інформація про державну реєстрацію розірвання договору комерційної субконцесії, скасування / визнання недійсною державної реєстрації договору комерційної субконцесії, скасування / визнання недійсним договору комерційної субконцесії або розірвання договору комерційної субконцесії на підставі судового рішення - у разі державної реєстрації договору про внесення змін до договору комерційної субконцесії, договору про розірвання договору комерційної субконцесії.

Порядок реєстрації

За відсутності підстав для відмови в проведенні державної реєстрації реєстратор не пізніше п'яти робочих днів з дати надходження документів вносить до Єдиного державного реєстру відповідний запис та видає заявнику виписку («витяг») з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору або договору про його розірвання.

Виписка з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання підписується державним реєстратором та скріплюється печаткою.

Не пропустіть нові статті!Пошук адвокатів по містах

Пошук юристів по містах

Пошук нотаріусів по містах