Порядок заповнення та подання декларації з ПДВ

Сьогодні Prostopravo.com.ua з'ясовував, хто і коли має подавати декларацію з ПДВ, а також який порядок її заповнення.

Порядок заповнення і подання, а також форма декларації з податку на додану вартість затверджений наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2011 р. № 1492 «Про затвердження форм і Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», який набув чинності 10.01. 2012 р. На підставі зазначеного наказу таким, що втратив чинність, визнаний попередній Порядок заповнення та подання податкової звітності, що діяв з січня 2011 р.

Подання податкової декларації з податку на додану вартість (надалі — декларація) передбачено ст. ст. 46, 203 Податкового кодексу України (надалі — ПКУ). Декларацію подає до органа Державної податкової служби особа, яка зареєстрована платником податку на додану вартість за звітний (податковий) період, що визначається відповідно до вимог ст. 202 ПКУ. Так, звітним (податковим) періодом для подання декларації з ПДВ є один календарний місяць, а в деяких випадках, спеціально визначених ПКУ, календарний квартал.

Вибрати квартальний податковий період з 1 квітня 2011 р. до 1 січня 2016 р. можуть платники податків, які мають право на застосування нульової ставки податку на прибуток згідно з п. п. б) п. 154.6 ст. 154 ПКУ. В цьому випадку така особа разом з декларацією за останній звітний (податковий) період календарного року подає до органа Державної податкової служби відповідну заяву. Квартальний податковий період починає застосовуватися з першого податкового періоду наступного календарного року до кінця наступного року або до втрати права на застосування ставки 0 відсотків податку на прибуток. Якщо заява не була подана, такий платник податків зобов'язаний з першого звітного (податкового) періоду наступного календарного року застосовувати місячний звітний (податковий) період, а також у разі втрати вищезазначеного права на застосування нульової ставки у цьому ж місяці самостійно перейти на місячний звітний (податковий) період.

Також встановлено особливості для осіб, які реєструються як платники податку в інший день, ніж перший день календарного місяця. У цьому випадку першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця. Крім того, якщо податкова реєстрація особи анулюється в інший день, ніж останній день календарного місяця, то останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається з першого дня такого місяця і закінчується днем такого анулювання.

Строки подання декларації з ПДВ:

  • для місячного звітного (податкового) періоду — протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;
  • для квартального звітного (податкового) періоду — протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Детальний порядок заповнення податкової декларації, яка складається із вступної частини, службових полів, чотирьох розділів і обов'язкових додатків, визначений у розділі V Порядку. Крім того, Порядком передбачено особливості заповнення скороченої, спеціальної податкової декларації, порядок заповнення уточнювального розрахунку тощо.

Декларацію подають незалежно від того, чи здійснював такий платник податків господарську діяльність у звітному періоді за формою, встановленою на дату подання, особисто платником податку, поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку її подання) або в електронній формі (за умови реєстрації електронного підпису підзвітних осіб, не пізніше закінчення останнього дня граничного строку подання). У декларацію вносять дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний (податковий) період без нарощуваного підсумку.

Декларація на паперовому носії заповнюється таким чином, щоб забезпечити збереження записів і вільне читання тексту (цифр) протягом установленого терміну зберігання звітності, у рядках, де відсутні дані для заповнення, має бути проставлений прочерк. Всі показники наводять у гривнях без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами. Платник податку самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає в декларації. Таке податкове зобов'язання вважається узгодженим з дня подання декларації до органа Державної податкової служби і не може бути оскаржене платником податків в адміністративному або судовому порядку.

Обов'язкові реквізити декларації наведено в п. п. 48.3, 48.4 ст. 48 ПКУ. За відсутності одного з обов'язкових реквізитів податкова декларація вважається поданою, про що орган Державної податкової служби зобов'язаний письмово (із зазначенням причин відмови у прийнятті декларації) повідомити платника протягом п'яти робочих днів з дня отримання декларації поштою або протягом трьох робочих днів — у разі отримання податкової декларації особисто від платника.

Звертаємо увагу, що прийняття податкової декларації є обов'язком органа Державної податкової служби і законодавством встановлено пряму заборону відмовляти у прийнятті декларації з якихось причин, не визначених ст. 49 ПКУ.

Під час прийняття декларації «податкова» має право лише перевіряти наявність та правильність заповнення всіх обов'язкових реквізитів, а будь-які інші зазначені в декларації показники до прийняття перевірці не підлягають. За умови дотримання зазначених вимог посадова особа органа Державної податкової служби зобов'язана зареєструвати податкову декларацію датою її фактичного отримання.

Зареєстровані в органі Державної податкової служби декларації підлягають камеральній перевірці, що проводиться протягом 30 днів, наступних за граничним терміном отримання податкової декларації. Якщо за результатами перевірки виявлено порушення, складається Акт про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість. Акт про результати камеральної перевірки вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податку в порядку, визначеному ст. 42 ПКУ.

За наявності підстав, перелік яких визначено постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1238 і які свідчать про порушення норм податкового законодавства під час здійснення розрахунку суми бюджетного відшкодування, орган Державної податкової служби має право провести документальну позапланову виїзну перевірку платника для визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування протягом 30 календарних днів, наступних за граничним терміном проведення камеральної перевірки.

Не пропустіть нові статті!Пошук адвокатів по містах

Пошук юристів по містах

Пошук нотаріусів по містах