Документальні та камеральні податкові перевірки: на що слід звернути увагу?

Хоча підприємці знають, що податкові перевірки у їхньому житті неминучі, зустріч із податковим інспектором мало кому приносить радість. Тому краще бути до них готовими. А для цього варто знати загальні правила проведення перевірок, а також типові помилки інспектора, через які можна вигнати його утришия або оскаржити результати його досліджень.

 

Згідно з п. 75.1 Податкового кодексу України (надалі — ПКУ), податкова має право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові, виїзні або невиїзні) і фактичні перевірки. У минулому номері «Судово-юридичної газети» ми докладно розповіли читачам про загальні положення проведення податкових перевірок, а сьогодні мова піде про особливості камеральних і документальних. Фактичні, «найстрашніші», вартують окремої розмови.

Допит на місці

Камеральна перевірка проводиться в приміщенні податкового органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків (пп. 75.1.1 ПКУ). Для її проведення не потрібне спеціальне направлення або рішення керівника цього органу. По суті, камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність, і згода платника податків на неї, так само як і його особиста присутність під час проведення, не обов'язкові.

Згідно з п. 86.2 ПКУ, у разі встановлення порушень за результатами камеральної перевірки складається Акт у двох примірниках.

Документ підписується податковим інспектором, який проводив перевірку, потім реєструється і на ньому ставиться печатка податкової. І протягом трьох робочих днів надають платнику податків для підпису. Акт вважається наданим належним чином, якщо він присланий за фактичною або податковою адресою платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто надано платнику податків або його законному чи уповноваженому представнику.

Перевірка документів

На відміну від камеральної, яка здійснюється щоразу під час подання звітності платниками податків, документальна планова перевірка проводиться відповідно до затвердженого плану-графіка. Контролюють своєчасність, достовірність, нарахування та сплату всіх передбачених ПКУ податків і зборів; дотримання валютного та іншого законодавства, зокрема щодо укладення трудових договорів, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

Періодичність проведення документальних планових перевірок визначається залежно від ступеня ризику діяльності платників податків: високого, середнього та незначного. Платників податків з незначним ступенем ризику включають у план-графік не частіше, ніж раз на три календарні роки, з середнім — не частіше разу протягом двох календарних років, з високим — не частіше одного разу протягом календарного року.

До речі, потрібно мати на увазі, що платники податків-юридичні особи, які відповідають критеріям, визначеним у п. 154.6 ПКУ, у яких сума сплаченого до бюджету ПДВ становить не менше 5% задекларованого доходу за звітний податковий період, а також самозайняті особи, сума сплачених податків яких становить не менше 5% задекларованого доходу за звітний податковий період, включаються у план-графік не частіше, ніж раз на три календарні роки.

Рішення про проведення документальної планової перевірки, оформлене наказом, ухвалює начальник податкової. Платнику податків, щодо якого ухвалене таке рішення, не пізніше, ніж за десять календарних днів до початку перевірки мають надати під розписку або надіслати рекомендованим листом з повідомленням про вручення копії цього наказу та письмове повідомлення із зазначенням дати перевірки.

Фейс-контроль для перевіряльників

Посадові особи податкової уповноважені почати документальну виїзну перевірку за наявності підстав для її проведення, визначених ПКУ, та за умови пред'явлення направлення для проведення такої перевірки. У ньому мають бути зазначені: дата видачі, назва органу ДПС, реквізити наказу про проведення перевірки, назва та реквізити суб'єкта (об'єкта), мета, вид документальної перевірки (планова або позапланова), підстави, дата початку та тривалість перевірки, а також посада і прізвище особи, яка проводитиме її. Направлення має підписати керівник податкової або його заступник і ствердити печаткою.

Якщо податківці, які завітали до платника податків, не пред'являть належним чином оформлене направлення на перевірку, дозволяти їм щось перевіряти не можна. Як і у випадку, якщо вони не покажуть свої службові посвідчення, або якщо з'явилися ті, хто не вказаний у напрямі.

Не допустити «гостей» до перевірки можна і на тій підставі, що вони не погодилися зареєструватися в журналі реєстрації перевірок, який повинен бути на кожному підприємстві. Інших підстав для відмови перевіряльникам немає.

Скільки можна?

Тривалість виїзних документальних планових перевірок не повинна перевищувати 30 робочих днів для великих платників податків (з можливістю продовження ще на 15 днів), 10 робочих днів — для суб'єктів малого підприємництва (з можливістю продовження на 5 днів), 20 робочих днів (з можливістю продовження на 10 днів) — для решти.

При цьому великими платниками податків є юрособи, у яких дохід від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові квартали перевищує 500 млн грн або загальна сума сплачених до Держбюджету України податків за платежами, які контролюються органами ДПС, за той самий період перевищує 12 млн грн. Малими платниками податків є фізособи-суб'єкти підприємницької діяльності та юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньооблікова чисельність працівників за звітний період (яким є календарний рік) не перевищує 50, а річний валовий дохід не перевищує 70 млн грн.

До речі, планову документальну перевірку керівник податкової може і призупинити, зазвичай не більше ніж на 30 робочих днів. А за потреби проведення експертизи, отримання інформації про діяльність платника податків від іноземних державних органів, завершення розгляду судом позовів з питань, пов'язаних з предметом перевірки, відновлення платником податків втрачених документів перевірка може бути зупинена на строк, необхідний для завершення таких процедур. Але в будь-якому випадку термін проведення перевірок, визначених у пп. 200.10 і 200.11 ПКУ, з урахуванням строків зупинення не може перевищувати 60 календарних днів.

Оформлення результатів

Загальні положення правил оформлення результатів усіх перевірок, зокрема й документальних планових, містяться у ст. 86 Податкового кодексу. У ній йдеться, що результат документальної перевірки описаний у відповідному акті, який має складатися на паперовому носії українською мовою і мати наскрізну нумерацію сторінок. Інформація, що міститься у такому акті, є конфіденційною, тобто не підлягає розголошенню посадовими особами податкової, а також передачі в інші органи за винятком випадків, передбачених законом.

Акт документальної перевірки складається у двох примірниках, підписується посадовими особами податкової, які проводили перевірку, та реєструється в податковій протягом п'яти робочих днів, наступних за днем ​​закінчення установленого для проведення перевірки строку. Якщо ж перевірка проводилася щодо платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, акт реєструється протягом десяти робочих днів з дня його складання. Термін складання акта (довідки) не зараховується до терміну проведення перевірки, встановлений ПКУ, з урахуванням його продовження.Советы юристов для граждан и бизнеса на ваш e-mail!
Пошук юристів і держорганізацій по великих містах