Аналіз проекту Закону України "Про електронну комерцію"

Напередодні підписання Україною історичної Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом, 6 червня 2014 року Верховної Радою України в першому читанні був прийнятий проект Закону України «Про електронну комерцію». Про те, які нововведення законодавства очікують учасників ринку електронної комерції розбирався prostopravo.com.ua

Відразу варто сказати, що цей закон не застосовується до угод, для яких законом встановлений спеціальний порядок переходу права власності або які передбачають операції з товарами, обіг яких обмежено законодавством, суб'єктом яких є особа, не зареєстрована на території України, а також ті, які повинні укладатися за участю органів державної влади, і коли мова йде про державні закупівлі. Не регулюються нормами Закону України «Про електронну комерцію» і угоди, що вимагають нотаріального посвідчення, угоди, що укладаються в рамках і з метою представництва інтересів, а також належні до сфери сімейного права. Не вдасться керуючись даним законом також зробити ставку в лотерею, зіграти в азартні ігри або поставити на парі.

Терміни та визначення

Проект закону вводить ряд визначень термінів, які раніше не були встановлені українським законодавством. Визначення терміна електронна комерція досить об'ємне і включає в себе відносини, що виникають при укладенні та/або виконанні операцій з постачання електронних товарів та/або продажу/постачання товарів, виконання робіт, надання послуг/електронних послуг та/або здійснення інших дій, спрямованих на отримання прибутку, виникнення зобов'язань з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, якщо в результаті зазначених дій учасників таких відносин виникають майнові зобов'язання.

Цікавими є визначення таких понять, як електронний товар, електронна торгівля, інтернет-магазин.

Так, електронним товаром є майно, майнові права, результати робіт, інформація, інші матеріальні і нематеріальні блага, а також права на їх отримання у майбутньому, які існують в електронній формі і можуть бути передані суб'єкту електронної комерції за допомогою програмно-апаратних комплексів або каналів зв'язку. Електронна торгівля є одним з видів діяльності в сфері електронної комерції і передбачає реалізацію товарів, робіт, послуг, спрямованих на отримання прибутку, шляхом укладення електронних угод. Інтернет-магазин - це сайт (платформа) в мережі Інтернет, через який відбувається представлення товару і/або відбувається його реалізація, на умовах, встановлених учасниками електронної комерції.

Суб'єкти електронної комерції

Закон визначає досить широке коло можливих учасників електронної комерції від суб'єктів підприємницької діяльності до фізичних осіб, які не мають статусу підприємців, а укладають електронні угоди. Поряд з покупцями і продавцями товарів і послуг у сфері електронної торгівлі закон називає таку категорію учасників електронної комерції, як постачальники послуг проміжного характеру в інформаційній сфері, які забезпечують функціонування електронної комерції. До них відносяться оператори (провайдери) телекомунікацій, оператори послуг платіжної інфраструктури, реєстратори й адміністратори, які присвоюють мережеві ідентифікатори, зокрема IP-адреси, доменні імена, адреси електронної пошти.

Інформування потенційних покупців/замовників про товари і послуги, може здійснюватися за допомогою комерційних електронних повідомлень. Основною умовою поширення комерційних електронних повідомлень є згода споживача на їх отримання. Без такої згоди комерційне електронне повідомлення може бути направлено споживачеві тільки за умови наявності у нього можливості відмовитися від подальшого отримання таких повідомлень від такого продавця.

Порядок укладання електронного правочину

Пропозиція укласти електронну угоду, в тому числі, яка адресована невизначеному колу осіб, повинна містити всі істотні умови, встановлені законодавством для відповідного виду договору.

Договір в електронній комерції, крім істотних умов, встановлених Цивільним кодексом України, може містити наступні умови:

- технологію (процедуру) укладення договору;

- порядок створення та накладання електронних підписів сторонами договору;

- можливість і порядок внесення змін в умови договору;

- спосіб і порядок акцепту;

- порядок обміну електронними повідомленнями та документами між сторонами при виконанні ними своїх зобов'язань за договором;

- технічні засоби ідентифікації та порядок виправлення можливого помилкового акцепту та інші специфічні умови, пов'язані зі специфікою укладення електронних договорів.

Електронна операція в електронній комерції укладається шляхом пропозиції та акцепту оферти сторонами угоди. При цьому оферта може бути розміщена як в комерційному електронному реченні, яке направляється потенційному покупцеві, так і розміщена на сайті продавця.

Аналогічно, акцепт оферти може відбуватися або шляхом надсилання електронного повідомлення стороні, яка запропонувала оферту, або шляхом вчинення дій, складових акцепт, якщо такі дії чітко роз'яснені на сайті продавця.

Місцем укладення договору в електронній комерції є місцезнаходження юридичної особи або місце фактичного проживання фізичної особи, які є продавцями товарів, робіт, послуг електронної торгівлі/ постачальниками інформаційних електронних послуг.

Електронний договір, укладений шляхом обміну електронними повідомленнями, підписаний за допомогою електронного підпису, електронного цифрового підпису прирівнюється до договору, укладеного в простій письмовій формі, що визначається Цивільним кодексом України.

Електронні повідомлення або електронні документи, складові електронну угоду, можуть бути надані в якості доказів у суді.

Розрахунки у сфері електронної комерції

Розрахунки у сфері електронної комерції здійснюються будь-яким способом, не забороненим законодавством України. Розрахунки з продавцями, постачальниками послуг за товари, роботи або послуги в електронній комерції можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобів, електронних грошей, а також шляхом переказу грошових коштів на користь продавця/ постачальника послуг, і, в решті решт, готівкою з дотриманням відповідних вимог законодавства щодо оформлення готівкових розрахунків та іншими способами, передбаченими чинним законодавством України.

Способи, строки і порядок розрахунків визначаються в договорі.

Можливо, до другого читання в даний проект закону будуть внесені істотні зміни, але суть полягає в тому, що цілий сегмент правовідносин отримає свою нормативно-правову базу, в результаті чого буде знятий ряд питань, які виникають у сфері електронної торгівлі.

Не пропустіть нові статті!

Видео дня

2-х летний малыш любит бросать. Смотрите, что получилось, когда родители купили ему баскетбольное кольцо!


Следить за успехами малыша можно на канале BasketBoy TV. Подписывайтесь!