Новий порядок державної реєстрації благодійних організацій

3 лютого 2013 року набув чинності Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", тож Закон "Про благодійництво та благодійні організації" втратив силу. Якщо раніше благодійні організації реєструвалися в порядку, передбаченому для об’єднань громадян у Міністерстві юстиції, то тепер цим займатимуться державні реєстратори місцевих адміністрацій. Як сьогодні зареєструвати благодійну організацію, дізнавався Prostopravo.com.ua

Види благодійних організацій

Новий закон визначає благодійну організацію як юридичну особу приватного права, установчі документи якої називають благодійну діяльність основною метою її діяльності.

Благодійна організація, відповідно до ст. 13 ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації», може бути створена як благодійне товариство, благодійна установа або благодійний фонд.

Благодійним товариством є благодійна організація, яка створена не менш ніж двома засновниками і діє на підставі статуту.

Благодійною установою є благодійна організація, установчий акт якої визначає активи, які один або кілька засновників передають для досягнення цілей благодійної діяльності за рахунок таких активів і/або доходів від них. Установчий акт благодійної установи може міститися і в заповіті. При цьому засновник або засновники благодійної установи не беруть участі в управлінні останньою.

Благодійним фондом є благодійна організація, що діє на підставі статуту, має учасників і управляється учасниками, які не зобов'язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути створений одним або кількома засновниками. Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками і/або іншими благодійниками.

Засновники та учасники благодійних організацій

Засновниками благодійних організацій можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб публічного права.

Засновники благодійних організацій або уповноважені ними особи ухвалюють рішення про створення благодійних організацій, затверджують їхні установчі документи і склад органів управління і ухвалюють інші рішення, пов'язані зі створенням і реєстрацією благодійних організацій.

Благодійні товариства і благодійні фонди можуть мати, крім засновників, інших учасників, які вступили до їхнього складу в порядку, встановленому статутами таких благодійних товариств або благодійних фондів.

Установчі документи

Установчим документом благодійного товариства та благодійного фонду є статут, тоді як благодійна установа діє на підставі установчого акта.

Установчі документи благодійної організації повинні містити:

 1. найменування благодійної організації;
 2. мету й сфери благодійної діяльності;
 3. органи управління благодійної організації, їх склад, компетенцію, порядок діяльності та ухвалення ними рішень;
 4. порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління благодійної організації, крім вищого органу управління благодійного товариства та благодійного фонду, їх заміщення, припинення їх повноважень, припинення їх повноважень (відкликання);
 5. порядок внесення змін в установчі документи благодійної організації;
 6. джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності благодійної організації;
 7. підстави та порядок припинення благодійній організації, у тому числі порядок розподілу активів.

Статут благодійного товариства та благодійного фонду повинен містити також умови і порядок прийняття до складу учасників благодійного товариства або благодійного фонду, права і обов'язки учасників, а також умови і порядок їх виключення зі складу учасників благодійного товариства або благодійного фонду.

Державна реєстрація благодійної організації

Для реєстрації благодійної організації потрібно звернутися в місцеву державну адміністрацію. Реєстрацію благодійних організацій відтепер проводять державні реєстратори за місцем розташування такої організації.

Для проведення державної реєстрації юридичної особи відповідно до ст. 24 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» засновник або уповноважена особа має подати державному реєстратору (особисто, надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або, у разі подання електронних документів, подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі):

 • заповнену реєстраційну картку для проведення державної реєстрації юридичної особи;
 • примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;
 • два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів — один екземпляр);
 • документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи;
 • інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників-юридичних осіб, яка дозволяє встановити фізичних осіб-власників істотної участі цих юридичних осіб.

У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.

У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якого є іноземна юридична особа, додатково подають документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місця розташування, зокрема витяг з торговельного, банківського або судового реєстру.

Особа, яка подала документи реєстратору, пред'являє паспорт, а також документ, що підтверджує її повноваження (у разі подання документів не самим засновником).

Розмір реєстраційного збору за державну реєстрацію благодійної організації становить 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 грн). За реєстрацію змін в установчі документи благодійних організацій реєстраційний збір не стягують.

Строк державної реєстрації благодійної організації — не більше 3 робочих днів з дня прийняття документів реєстратором.

Зверніть увагу: перереєстрація благодійних організацій, що зареєстровані до набуття чинності Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», не потрібна!

Не пропустіть нові статті!

Видео дня

2-х летний малыш любит бросать. Смотрите, что получилось, когда родители купили ему баскетбольное кольцо!


Следить за успехами малыша можно на канале BasketBoy TV. Подписывайтесь!