Що потрібно знати для створення та організації власного бізнесу: вибираємо організаційно-правову форму

Зовсім neprosto підприємцеві розібратися в розмаїтті форм ведення господарської діяльності, яке пропонує законодавство. Допомогти йому розібратися в цьому питанні і дати кілька практичних порад вирішила адвокат, партнер ЮФ "Москаленко і Партнери" Анастасія Москаленко.

Які організаційно-правові форми існують

Згідно зі ст. 42 Господарського кодексу України, підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

У разі здійснення господарської діяльності систематично, а не одноразово або час від часу, людина натрапляє на необхідність легалізувати свою діяльність. Несистематичне отримання доходів через разове виконання робіт або надання послуг, навіть на підставі письмових договорів, не зобов'язує особу реєструвати офіційно ведення господарської діяльності.

Законодавство надає можливість вибирати організаційно-правові форми ведення господарської діяльності. Підприємницьку діяльність можна провадити у таких формах:

 • фізична особа-підприємець (ФОП);
 • господарське товариство (повне товариство, командитне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство);
 • кооператив;
 • приватне підприємство (ПП);
 • громадське об'єднання (згідно із Законом України «Про громадські об'єднання» від 22.03.2012 р. їм надається право здійснювати підприємницьку діяльність безпосередньо).

Кожна з цих форм має свої переваги і недоліки на початковому етапі, і на етапі становлення і розвитку бізнесу. Для деяких видів бізнесу законодавство визначає вимоги до організаційно-правової форми (приміром, банки можуть бути лише публічними акціонерними товариствами або кооперативними банками), але в більшості випадків вибір засновників нічим не обмежений. Щоб використовувати законодавчі пільги щодо обмеження відповідальності і спрощеного оподаткування, можна структурувати бізнес і замість однієї компанії зробити кілька. Одна й та сама особа в більшості випадків може бути одночасно засновником і директором необмеженої кількості юридичних осіб, а також фізичною особою-підприємцем. Головне в цьому разі не укладати угод між різними фірмами за підписом однієї і тієї самої особи, оскільки такі операції можуть бути оскаржені.

Переваги і недоліки деяких організаційно-правових форм

На етапі створення і становлення бізнесу найпростішими для державної реєстрації та управління і найпопулярнішими нині є ФОП, ТОВ і ПП. Не заглиблюючись в їхні основні характеристики, які нескладно знайти в законодавстві, перейдемо до аналізу позитивних і негативних рис для молодого бізнесу.

Перевагами такої організаційно-правової форми, як ФОП, є:

 • простота реєстрації;
 • знижені податки;
 • спрощена система звітності і діловодства, яка не вимагає наймання бухгалтера для постійної роботи.

Недоліками є:

 • складність юридичної процедури припинення підприємницької діяльності внаслідок її фактичного припинення;
 • підвищена відповідальність;
 • складність залучення в бізнес компаньйонів та інвесторів. Не кожен компаньйон повірить на слово, що з грошей, вкладених у бізнес, він матиме свою частину доходу, тому документально підтвердити це досить складно, а укладення договорів позики та спільної діяльності має істотні недоліки для самої ФОП.

Щодо ТОВ, то нині це одна з найбільш врегульованих форм бізнесу в Україні, наділена широким спектром прав і чітко визначених обов'язків. Законодавство детально регламентує внутрішні відносини в ТОВ, а також відносини з третіми особами. Всі ризики за результати своєї діяльності несе ТОВ, а не його учасники. З червня 2011 р. законодавство не встановлює мінімальний розмір статутного капіталу ТОВ (для порівняння: для акціонерного товариства мінімальний статутний капітал становить 1250 мінімальних заробітних плат; спочатку мінімальний статутний капітал ТОВ встановлювався в розмірі 1 мінімальної зарплати). Також перевагами ТОВ є повне розмежування між відповідальністю ТОВ і відповідальністю його учасників, підвищена відповідальність директора і можливість безперешкодного відсторонення останнього від обов'язків за рішенням загальних зборів засновників; простота залучення зовнішніх інвесторів. ТОВ як аналог іноземній Limited Liability Company буде повністю зрозумілим для іноземних партнерів (на відміну від ПП, яка є, на мою думку, пережитком радянського права).

Переваги ПП — це мінімальні законодавчі вимоги до його реєстрації та діяльності, розмежування відповідальності ПП та відповідальності його учасників, відсутність вимог до мінімального статутного капіталу, в певних випадках — можливість залучення сторонніх інвесторів і використання деяких законодавчих переваг.

Але недоліки ПП, на мою думку, перевищують його позитивні сторони. Серед них: побіжне, недостатньо детальне правове регулювання (яке не змінюється настільки динамічно, як щодо ТОВ), неврегульованість в законі проблемних питань діяльності ПП, відсутність достатніх роз'яснювальних джерел судової практики про ПП та інші недоліки, які не дають можливості порадити таку організаційно-правову форму на відміну від її альтернативи — ТОВ.

На що слід звернути увагу

Відомості про фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб включають до Єдиного державного реєстру, який є відкритим для ознайомлення. У ньому можна будь-коли отримати основну інформацію про юридичну особу або ФОП-контрагента, ці відомості є загальнодоступними.

Основними нормативно-правовими актами, що встановлюють правовий статус юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які регулюють основи господарської діяльності, з якими обов'язково потрібно ознайомитися кожному підприємцю, а не лише його юристу, є Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., Господарський кодекс України від 16.01.2003р., Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р., Податковий кодекс України від 02.12.2010 р.

Важливо, що 28.08.2011 р. набув чинності Закон «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо впровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі зразкового статуту», який надає можливість створювати юридичну особу за рішенням її засновника(ів) без затвердження статуту на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Постановою КМ України від 16 листопада 2011 р. № 1182 затверджено модельний статут ТОВ. На перший погляд, діяльність за модельного статуту дозволяє спростити і здешевити державну реєстрацію новостворених ТОВ. Але насправді через деякі прогалини у законодавстві таке рішення засновників може викликати більше негативних наслідків, наприклад, ускладнення за відкритті банківського рахунку (адже банки вимагатимуть нотаріально засвідчену копію статуту, яку в цьому випадку буде неможливо отримати до внесення змін до статуту товариства). Для ефективного бізнесу необхідно мати власний унікальний статут, який враховує індивідуальні особливості і потреби юридичної особи і його засновників, адже у разі виникнення внутрішнього конфлікту або рейдерської атаки саме норми досконало виписаного статуту будуть опорами, які дозволять утримати Ваш бізнес.

Сподіваюся, що вищезгадані висновки та поради знадобляться підприємцям-початківцям за вибору оптимальної форми організації бізнесу.Советы юристов для граждан и бизнеса на ваш e-mail!
Пошук юристів і держорганізацій по великих містах