Спрощення порядку відкриття бізнесу в Україні

В квітня 2014 року Верховна Рада України прийняла Закон Ураїни "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу". Пройде небагато часу, і 6 листопада поточного року норми цього закону набудуть чинності. Prostopravo.com.ua з'ясовував, яким чином буде спрощено порядок відкриття бізнесу в Україні.

Велика частина змін законодавства, закріплена даним законом, стосується скасування обов'язковості такого елементу, як печатка суб'єкта підприємницької діяльності.

Зокрема, Господарський кодекс України доповнено статтею 58-1 "Печатки суб'єкта господарювання" такого змісту:

 1. Суб'єкт господарювання може мати печатки.
 2. Для виготовлення печаток отримання будь-яких документів дозвільного характеру не передбачається ".

Таким чином, на законодавчому рівні закріплено положення про те, що суб'єкт господарювання може обзавестися печаткою лише за власним бажанням і ніяких додаткових дозволів для цього йому не потрібно.

Відповідно, внесено зміни до законодавчих актів, що регулюють діяльність суб'єктів господарювання різних організаційно-правових форм щодо того, що печатка більш не є обов'язковим атрибутом юридичної особи. Відзначимо, що згідно з внесеними змінами, печатки зокрема необов'язкові для всіх юридичних осіб, об'єднаних поняттям "підприємство", товарних бірж, колективних сільськогосподарських підприємств, Торгово-промислової палати, кредитних спілок, Товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця України, кооперативів та фермерських господарств.

Крім того, якщо раніше законодавством було встановлено, що на печатці мають бути відображені найменування та ідентифікаційний код суб'єкта господарювання, то з моменту набрання Законом чинності, вимоги до змістовної частини печатки скасовуються.

Як наслідок відміни печатки, як обов'язкового атрибуту юридичної особи, внесені зміни до нормативних актів, що регулюють питання укладення договорів та здійснення інших юридично значущих дій, наприклад, видачі довіреностей юридичними особами. Після вступу Закону в силу, в договорі сторони повинні будуть прописувати умови про обов'язкове засвідчення його печатками (абзац 3 частини 2 статті 207 Цивільного кодексу України). Довіреність юридичної особи, згідно змін, внесених до статті 246 Цивільного кодексу України не підлягає завіренню печаткою цієї юридичної особи. Аналогічно, довіреності, видані юридичними особами їх представникам для захисту їх інтересів в судах, згідно змін, внесених до Господарського процесуального, Цивільного процесуального кодексів, а також до Кодексу адміністративного судочинства, можуть бути не завірені печатками цих юридичних осіб.

З 6 листопада 2014 нотаріуси повинні приймати для нотаріального завірення багатосторінкові документи, які не скріплені печаткою юридичної особи, яка ці документи видала. Підприємства ж можуть завіряти копії виданих ними документів, не використовуючи при цьому печаток.

Ще однією особливістю змін до законодавства щодо спрощення відкриття бізнесу є скасування оплати реєстраційного збору в розмірі 170 гривень для юридичних осіб та 34 гривні - для фізичних осіб-підприємців.

Також з законодавства, що стосується оформлення документації, необхідної для відкриття бізнесу, виключені обов'язкові вимоги щодо використання електронного цифрового підпису в разі складання та подання електронних документів.

Останнє, на що хотілося б звернути увагу читача - це доповнення частиною 2 статті 7 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», згідно якого «Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, забезпечує на своєму офіційному сайті безкоштовний доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру, затверджує перелік таких відомостей, необхідних для видачі документів дозвільного характеру та ліцензій, для укладення цивільно-правових договорів, у тому числі:

 • Про наявність запису про державну реєстрацію припинення або перебування юридичної особи у стані припинення,
 • Державної реєстрації припинення або перебування у процесі припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця,
 • Місцезнаходження або місце проживання,
 • Види діяльності,
 • Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави в статутному капіталі юридичної особи, якщо така частка становить не менше 25 відсотків,
 • Про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа,
 • Про юридичних осіб - правонаступників,
 • Про відокремлені підрозділи юридичної особи,
 • Про осіб, які можуть вчиняти дії від імені особи, у тому числі відомості про розпорядника майна, санатора, голову комісії з припинення, ліквідатора, керуючому майном юридичної особи,
 • Наявність обмежень щодо представництва,
 • Про відкриття виконавчого провадження щодо суб'єкта підприємницької діяльності.

Також вказаний державний орган забезпечує можливість пошуку відомостей про всіх зареєстрованих осіб, зокрема, по повним або скороченим найменуванням, іменам, ідентифікаційним кодам, реєстраційними номерами облікових карток платників податків, серією та номером упаспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків у передбаченому законодавством порядку), копіювання та роздрукування таких відомостей.

На сьогоднішній день всі ці дані можна отримати на сайті державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр».

В цілому, можна сказати, що держава зробила ще один крок назустріч бізнесу, однак наскільки він ефективний, покаже практика застосування оновленого законодавства, починаючи з листопада поточного року.Советы юристов для граждан и бизнеса на ваш e-mail!
Пошук юристів і держорганізацій по великих містах