Інкотермс-2010. Основні зміни

Той, хто займається міжнародною торгівлею, вже знає, що 1 січня 2011 р. набирає чинності нова версія Інкотермс. International Commercial Terms — це зведення міжнародних правил найбільш уживаних у зовнішній торгівлі термінів, яке опублікувала Міжнародна торговельна палата і яке широко використовується в міжнародних торговельних операціях.

Між Інкотермс-2000 і новим Інкотермс-2010 є низка істотних відмінностей. Одні зміни мають відображатися у нових договорах купівлі-продажу товарів, укладені до 1 січня 2011 р., інші — лише обумовлені угодою і взяті до уваги під час підготовки контрактів, які набирають чинності з 1 січня 2011 р.

Що потрібно зробити до 1 січня 2011 року?

Терміни є дуже важливою складовою. З 1 січня 2011 р. будь-яке посилання на Інкотермс у контракті, підписаному 1 січня або після цієї дати, буде мати на увазі посилання на Інкотермс-2010, якщо сторони не домовляться інакше.

І зарубіжні, і внутрішні споживачі мають подумати, які поправки потрібно внести до 1 січня, щоб привести нові договори у відповідність до Інкотермс-2010. Це спричинить ретельні перевірки типових угод, в яких є посилання на Інкотермс, аби переконатися, що вони відповідають Інкотермс-2010.

Що зміниться?

1. Умови поставки DAF (Доставка товарів до кордону/Delivered At Frontier), DES (Поставка з борту судна/Delivered Ex-Ship), DDU (Доставка без сплати мит/Delivered Duty Unpaid) і DEQ (Поставка з причалу/Delivered Ex-Quay) виключені.

Через зростання кількості прямих продажів і контейнеризації замість цих термінів запроваджені два нові визначення Інкотермс.

Нові терміни

Старі терміни

Доставка в пункті / Delivered at place (DAP)

Доставка товарів до кордону (DAF)

Поставка з борту судна (DES)

Доставка без сплати мит (DDU)

Доставка на терминалі (DAT)

Поставка з причалу (DEQ)

2. Оновлені умови страхування вантажів та уточнені страхові зобов'язання

У 2009 р. страхові ринки взяли виправлені Умови страхування вантажів (LMA/IUA). Терміни Вартість, Страхування і Фрахт (CIF) і Перевезення і страховка сплачені (CIP) були змінені, щоб це показати. Поправки також прояснюють інформацію за зобов'язаннями щодо страхування.

3. Нові зобов'язання, пов'язані із гарантуванням безпеки

Продавець і покупець змушені будуть співпрацювати, чого не було раніше. Це пов'язано з тим, що Інкотермс-2010 закріплює обов'язки з надання інформації, щоб домогтися експортно-імпортного очищення (приміром, інформація щодо ланцюга поставок).

4. Уточнені зобов'язання щодо плати за транспортне обслуговування на терміналі

Інкотермс-2010 прагне до того, щоб зменшити ймовірність того, що покупцям доведеться платити двічі за транспортне обслуговування на терміналі. Ціна за перевезення товарів до обумовленого місця призначення, результатом чого зазвичай є те, що покупці змушені платити двічі, повинна зникнути завдяки поправкам до Інкотермс CIP, CPT, CFR, CIF, DAT, DAP і CCP.

5. Вимоги та зобов'язання, пов'язані з перепродажем

В Інкотермс-2010 визнана і роз'яснена практика перепродажів (приміром, множинний перепродаж товару під час транзиту).

Зокрема, в терміни FCA, CPT, CIP, FAS, FOB, CFR і CIF були внесені поправки, які передбачають, що продавець в середині ланцюга продажу має зобов'язання «забезпечити відвантаження товару», а не «відвантажити» товар.

У зобов'язання продавця за договором перевезення вантажу внесені поправки, що дозволяють продавцеві «забезпечити» договір поставки.

Основні поправки в Інкотермс 2010

Три основні поправки не потребують будь-яких конкретних дій, але вони мають бути розглянуті та враховані під час підготовки контрактів, які набирають чиності з або після 1 січня 2011 року. Такими є:

1. Використання Інкотермс у контрактах для продажу на внутрішньому ринку

Інкотермс-2010 були адаптовані для використання у внутрішніх контрактах. Це полегшило впровадження Інкотермс до контрактів, пов'язаних з рухом товарів усередині країни, скажімо, в рамках торговельного блоку, таких як ЄС, де експортні та імпортні формальності значною мірою зникли, і в США, де спостерігається збільшення використання Інкотермс замість Єдиного комерційного кодексу (Uniform Commercial Code) під час продажів на внутрішньому ринку.

2. Категорії термінів

В Інкотермс-2010 умови поставки розділені на дві категорії

Доставка будь-яким видом транспорту (морський, авто, повітряний, залізниця)

Доставка морем і внутрішніми водними шляхами

Франко-завод/Ex Works (EXW)

Доставка до борту судна/Free Alongside Ship (FAS)

Франко-перевізник/Free Carrier (FCA)

Доставка на борт судна/Free on Board (FOB)

Перевезення сплачено до/Carriage Paid To (CPT)

Вартість разом із фрахтом до/Cost and Freight (CFR)

Перевезення і страхування сплачені до/Carriage and Insurance Paid to (CIP)

Вартість, страхування та фрахт/Cost, Insurance and Freight (CIF)

Доставка до терминала/Delivered at Terminal (DAT)

 

Доставка до місця/Delivered at Place (DAP)

 

Доставка зі сплатою мита/Delivered Duty Paid (DDP)

 

Раніше була плутанина, коли умова поставки FOB помилково використовувалася для позначення будь-якого пункту поставки. У новій класифікації чітко зазначено, що правило FOB призначено для використання виключно для морського і внутрішнього водного транспорту.

3. Зберігання електронних даних

Ця поправка передбачає зобов'язання зберігати договірну документацію і дані, незалежно від їхньої форми.

Що варто пам'ятати?

Компанії, які використовують Інкотермс у контрактах, мають знати відмінності між Інкотермс-2000 і Інкотермс-2010.

Плутанина (і потенційні суперечки) можуть виникнути тоді, коли компанії не проводили ретельну ревізію чинних договорів (або нових контрактів), які будуть застосовуватися після 1 січня 2011 р. для того, аби переконатися, що компанії розуміють вплив змін і нові умови.

Якщо торговельні компанії не ознайомилися з відмінностями між Інкотермс-2000 і Інкотермс-2010 до 1 січня 2011 р., можна використовувати зобов'язання попередньої версії, але за умови чіткої угоди сторін зважати саме на ці терміни.Советы юристов для граждан и бизнеса на ваш e-mail!
Пошук юристів і держорганізацій по великих містах