Що передбачає новий Закон про житлово-комунальні послуги?

9 листопада 2017 року парламент прийняв новий Закон «Про житлово-комунальні послуги». Безумовно, найбільш обговорюваною новелою є нарахування пені за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг. Крім того, законом встановлено порядок укладення індивідуального і колективного договору про надання комунальних послуг, порядок складання претензій споживача в разі житлових або комунальних послуг неналежної якості, а також передбачена відповідальність виконавця за ненадання послуги, її надання не в повному обсязі або неналежної якості. Закон почне діяти через 6 місяців після його опублікування. Що ще нового привнесе Закон «Про житлово-комунальні послуги»? - розповість Prostopravo

Законом виділені поняття «індивідуального» і «колективного» споживача житлово-комунальних послуг.

Індивідуальний споживач - фізична або юридична особа, яка є власником (співвласником) нерухомого майна, або за згодою власника інша особа, яка користується об'єктом нерухомого майна і отримує житлово-комунальну послугу для власних потреб і за якими або від імені якої укладено відповідний договір про надання житлово -комунального послуги.

Колективний споживач - юридична особа, яке об'єднує споживачів в будівлі і в їх інтересах укладає договір про надання комунальних послуг.

У свою чергу, колективний договір про надання комунальних - договір про надання комунальних послуг, який укладається з виконавцем комунальних послуг за рішенням співвласників (на умовах, визначених у рішенні співвласників (ОСББ) і є обов'язковим для виконання всіма співвласниками.

Перелік житлово-комунальних послуг

Законом виділені послуги, які відносяться до житлово-комунальних послуг.

1) житлова послуга - послуга з управління багатоквартирним будинком.

Послуга з управління багатоквартирним будинком включає:

 • утримання спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, виконання санітарно-технічних робіт, обслуговування внутрішньобудинкових систем (крім обслуговування внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання відповідної комунальної послуги в разі укладання індивідуальних договорів про надання такої послуги, за умовами яких обслуговування таких систем здійснюється виконавцем), утримання ліфтів і т.д .;
 • покупку електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку;
 • поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку;

2) комунальні послуги - поставка і розподілу природного газу, постачання і розподіл електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізоване водопостачання, водовідведення, поводження з побутовими відходами.

Які права є у споживача комунальних послуг?

Новий Закон «Про житлово-комунальні послуги» наділяє споживача правами щодо контролю ціни і якості послуг, що поставляються, як-то:

 • без додаткової оплати отримувати від виконавця житлово-комунальних послуг інформацію про ціни / тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни / тарифу, норми споживання і порядок надання послуг, а також про її споживчі властивості;
 • отримувати від керуючого, виконавців комунальних послуг штраф в розмірі, визначеному договорами про надання відповідних житлово-комунальних послуг, за перевищення нормативних термінів проведення аварійно-відновлювальних робіт;
 • на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг в установленому законодавством порядку;
 • без додаткової оплати отримувати від виконавця послуг або іншого уповноваженого на розподіл комунальної послуги особи детальний розрахунок розподілу обсягу спожитих комунальних послуг між споживачами багатоквартирного будинку;

Також законом передбачено право споживача в установленому законодавством порядку відключитися від систем централізованого теплопостачання та постачання гарячої води.

Розірвати договір про надання комунальних послуг можна буде попередивши про це виконавця відповідної комунальної послуги не менш ніж за два місяці до дати розірвання договору, за умови допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуг. Це право не поширюється на договір про постачання теплової енергії, укладений з споживачами в багатоквартирному будинку, крім випадку розірвання такого договору колективним споживачем.

Ціни і тарифи

Ціни (тарифи) на житлово-комунальні послуги встановлюються за домовленістю сторін, крім випадків, коли відповідно до закону ціни (тарифи) є регульованими. В такому випадку ціни (тарифи) встановлюються уповноваженими законом державними органами або органами місцевого самоврядування відповідно до закону.

Вартість послуг з управління багатоквартирним будинком визначається за домовленістю сторін, крім випадку обрання керуючого органом місцевого самоврядування.

Ціна послуги з управління багатоквартирним будинком при визначенні керуючого органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку» визначається на рівні ціни, запропонованої в конкурсній пропозиції переможцем конкурсу. Така ціна протягом терміну дії договору управління може змінюватися виключно за погодженням сторін з підстав і в порядку, визначених таким договором.

Ціна послуги з управління багатоквартирним будинком встановлюється договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком в розрахунку на один квадратний метр загальної площі житлового чи нежитлового приміщення, якщо інше не визначено договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, і включає:

 1. витрати на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території та поточний ремонт загального майна багатоквартирного майна відповідно до кошторису витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, крім витрат на обслуговування внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання відповідної комунальної послуги, в разі укладання індивідуальних договорів про надання такої послуги, за умовами яких обслуговування таких систем здійснюється виконавцем;
 2. винагороду керуючому, яка визначається за згодою сторін.

Договір про надання житлово-комунальних послуг

Істотними умовами договору про надання житлово-комунальної послуги є: 1) перелік послуг; 2) вимоги до якості послуг; 3) права і обов'язки сторін; 4) відповідальність сторін за порушення договору; 5) ціна послуги; 6) порядок оплати послуги; 7) порядок і умови внесення змін до договору, в тому числі за ціною послуги; 8) термін дії договору, порядок і умови продовження його дії і розірвання.

Договір про надання комунальної послуги укладається між виконавцем відповідних послуг та споживачем або особою, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача, або з керуючим багатоквартирного будинку з метою поставки електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку.

Виконавець комунальної послуги, який займає монопольне становище на ринку, при наявності у нього технічних можливостей надання комунальної послуги не має права відмовити в укладенні відповідного договору.

Договір про надання комунальних послуг укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного терміну жодна зі сторін не повідомить письмово іншу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний термін.

З пропозицією про укладення договору про надання комунальних послуг або внесення змін до нього може звернутися будь-яка сторона, надавши письмово другу сторону проект відповідного договору (змін до нього), складений відповідно до типового договору.

Якщо протягом 30 днів після отримання проекту договору (змін до нього) виконавець комунальної послуги, який отримав проект договору (змін до договору) від споживача, не повідомила про свою відмову від укладення договору і не надала своїх заперечень або протоколу розбіжностей до нього і при цьому не припинила надання комунальної послуги цьоиу споживачеві (або іншим способом показала свою волю до надання відповідної комунальної послуги споживачеві), договір (зміни до нього) вважається укладеним в редакції, запропонованій споживачем.

Якщо споживач, який отримав проект договору (змін до нього) від виконавця комунальної послуги, не повідомив протягом 30 днів про свою відмову від укладення договору (внесення змін) і не надав своїх заперечень або протоколу розбіжностей до нього, а вчинив дії, що свідчать про його волю до отримання (продовження отримання) відповідної комунальної послуги від цього виконавця (в тому числі здійснив оплату наданих послуг), договір (зміни до нього) вважається укладеним в редакції, запропонованій виконавцем коммуналь ної послуги.

Необгрунтована відмова споживача від укладення договору є підставою для припинення в односторонньому порядку виконавцем надання відповідної комунальної послуги такому споживачеві.

Також відмова споживача від укладення договору з виконавцем комунальної послуги не звільняє його від обов'язку оплати фактично спожитої комунальної послуги, наданої таким виконавцем.

Особливості укладення, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку

За рішенням співвласників багатоквартирного будинку (уповноваженого органу управління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку), прийнятому відповідно до закону, договір про надання комунальних послуг укладається з виконавцем відповідної комунальної послуги:

 1. кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно (індивідуальний договір)
 2. від імені та за рахунок всіх співвласників багатоквартирного будинку керуючим або іншою уповноваженою співвласниками особою (колективний договір)
 3. об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншої юридичної особи, яке об'єднує всіх співвласників такого будинку і в їх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг, як колективним споживачем;

Співвласники багатоквартирного будинку (ОСББ) самостійно обирають одну з моделей організації договірних відносин по кожному виду комунальної послуги. В межах одного багатоквартирного будинку дозволяється обрання різних моделей організації договірних відносин з різних видів комунальних послуг.

Комунальні послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання і розподілу електричної енергії надаються виключно на підставі індивідуальних договорів.

У разі якщо співвласники багатоквартирного будинку самостійно не вибрали одну з моделей організації договірних відносин або не дійшли згоди з виконавцем про розмір плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги, між виконавцем відповідної комунальної послуги та кожним співвласником укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги з урахуванням таких особливостей:

 1. виконавець забезпечує відповідність кількісних і якісних характеристик послуги з установленими нормативами на кордоні централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця і внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку;
 2. в плату виконавцю комунальної послуги з індивідуального договору не включається плата за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги;
 3. технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонти внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги, здійснюються співвласниками або залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок співвласників.

Комерційний облік комунальних послуг

Комерційний облік комунальних послуг з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання здійснюється вузлами обліку відповідних комунальних послуг, що забезпечують загальний облік їх споживання в будівлі, його частини (під'їзді), обладнаної окремим інженерним вводом, відповідно до показань засобів вимірювальної техніки.

Внески за установку, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку комунальних послуг з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання включаються в плату виконавця відповідної комунальної послуги та в рахунку відображаються окремо.

Комерційний облік комунальних послуг з постачання та розподілу природного газу та з постачання і розподілу електричної енергії в багатоквартирному будинку здійснюється встановленими в житлових і нежитлових приміщеннях споживачів вузлами обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги в квартирах (приміщеннях) багатоквартирного будинку.

Відповідальність за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг

У разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов'язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем ​​граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги.

Виконавець комунальної послуги має право обмежити (припинити) надання відповідної комунальної послуги її споживачеві незалежно від обраної моделі організації договірних відносин у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті комунальні послуги протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця. Таке попередження направляється споживачу не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати комунальних послуг, визначеного законодавством та / або договором про надання відповідної комунальної послуги.

Поставка комунальної послуги відновлюється в повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги або з дати укладення угоди про реструктуризацію заборгованості.

Відповідальність виконавця за послуги неналежної якості

Виконавець комунальної послуги або керуючий багатоквартирного будинку зобов'язаний самостійно провести перерахунок вартості комунальної послуги або послуги з управління багатоквартирним будинком за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості, а також сплатити споживачеві неустойку (штраф, пеню) в порядку і розмірі, визначених законодавством або договором.

Виконавець комунальної послуги не несе відповідальності за її ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості, якщо доведе, що в точці обліку такої послуги (в разі укладення індивідуального договору - на межі внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку та інженерно-технічних систем приміщення споживача) її якість відповідала вимогам, встановленим Законом, іншими актами законодавства та договором.

Оформлення претензій споживача

У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг або послуг з управління багатоквартирним будинком споживач має право викликати виконавця комунальних послуг (або керуючого) для перевірки кількості і / або якості послуг, що надаються.

Порядок перевірки якості надання комунальних послуг та якості послуги з управління багатоквартирним будинком встановлюється Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.

За результатами перевірки якості надання комунальних послуг або якості послуг з управління багатоквартирним будинком складається акт-претензія, який підписується споживачем та виконавцем комунальної послуги або керуючим (за послугою з управління багатоквартирним будинком).

Виконавець комунальної послуги або управитель зобов'язані прибути на виклик споживача у строки, визначені в договорі про надання послуги, але не пізніше ніж протягом доби з моменту одержання повідомлення споживача.

Акт-претензія складається виконавцем комунальної послуги або керуючим і споживачем і повинен містити інформацію про те, в чому полягало ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг або послуги з управління багатоквартирним будинком, дату (термін) її ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості, а також іншу інформацію, що характеризує ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості.

У разі проведення перевірки якості надаваних послуг з централізованого водопостачання, централізованого постачання гарячої води або постачання природного газу споживач має право здійснити забір проб. Інформація про забір проб включається в акт-претензію. У разі встановлення за результатами дослідження відібраних проб факту поставки послуг неналежної якості витрати споживача на оплату проведених досліджень проб підлягають компенсації за рахунок виконавця послуг.

У разі неприбуття виконавця комунальної послуги або керуючого у встановлений строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію такий акт підписується споживачем, а також не менш як двома споживачами послуг, які проживають в сусідніх будівлях (в приміщеннях - якщо послуга надається в багатоквартирному будинку), та направляється виконавцю комунальної послуги або керуючому рекомендованим листом.

Виконавець комунальної послуги або керуючий протягом п'яти робочих днів вирішує питання про задоволення вимог, викладених в акті-претензії, або видає (надсилає) споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії. У разі ненадання виконавцем (керуючим) відповіді у встановлений термін претензії споживача вважаються визнаними.

Як бачимо, Закон наділяє споживача правами по контролю якості послуг, що надаються, але також встановлює і його відповідальність у вигляді неустойки за прострочення оплати житлових або комунальних послуг.

Не пропустіть нові статті!

Видео дня

2-х летний малыш любит бросать. Смотрите, что получилось, когда родители купили ему баскетбольное кольцо!


Следить за успехами малыша можно на канале BasketBoy TV. Подписывайтесь!