Житлові субсидії : кому, коли і скільки?

Одним з видів соціальної допомоги , на який мають право малозабезпечені сім'ї є щомісячна адресна субсидія на оплату житлово -комунальних послуг. Кому, в якому порядку і в якому розмірі вона призначається розповість Prostopravo.com.ua

Порядок надання населенню субсидій регулюється Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово -комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848 .

Право на отримання адресної безготівкової субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово -комунальних послуг, а також субсидії готівкою для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива поширюється на громадян, які проживають у житлових приміщеннях (будинках ) державного та громадського житлового фонду, в тому числі в гуртожитках, - на оплату користування житлом; приватного житлового фонду та фонду житлово -будівельних (житлових) кооперативів - на оплату утримання житла; житлового фонду незалежно від форм власності - на оплату комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива .

Субсидія на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива призначається у разі, якщо житлове приміщення не забезпечується електро - , тепло - або газопостачанням для опалення.

Призначення субсидій та контроль за їх цільовим використанням здійснюється управліннями праці та соціального захисту населення. У сільській місцевості прийом заяв з необхідними документами для призначення субсидій та передачу їх відповідним органам праці та соціального захисту населення здійснюють уповноважені особи, які визначаються виконавчими органами сільських і селищних рад.

Субсидії призначаються за наявності різниці між розміром плати за житлово -комунальні послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо у межах норм споживання з урахуванням пільг, які надаються відповідно до чинного законодавства і обсягом визначеного Кабінетом Міністрів України обов'язкового відсотка платежу .

При цьому норма володіння чи користування загальною площею житла та нормативів користування комунальними послугами встановлюються виходячи з 21 кв. метра на наймача і кожного зареєстрованого у житловому приміщенні ( будинку ) та додатково 10,5 кв. метра на всіх зареєстрованих , а для громадян , які проживають в однокімнатній квартирі, - на загальну площу незалежно від розміру квартири.

В окремих випадках за рахунок коштів, передбачених для надання субсидій, виходячи з конкретних обставин субсидії можуть призначатися органами праці та соціального захисту населення незалежно від розміру загальної площі житла за рішеннями районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних рад або комісій, які ними утворюються. Рішення про призначення субсидій у таких випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально -побутових умов сім'ї, а рішення стосовно призначення субсидій одиноким непрацездатним громадянам, які обслуговуються територіальним центром соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян , - на підставі клопотання територіального центру .

Обов'язковий відсоток платежу встановлено Постановою КМУ від 27 липня 27 липня 1998 р. № 1156 (з наступними змінами та доповненнями ) і становить 15 % середньомісячного сукупного доходу сім'ї за житлово -комунальні послуги та 15 % річного сукупного доходу за придбання скрапленого газу та палива.

Якщо у складі сім'ї є діти , інваліди першої або другої групи і середньомісячний сукупний дохід на одного зареєстрованого у житловому приміщенні не перевищує прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць і якщо у житловому приміщенні зареєстровані і проживають тільки непрацездатні громадяни , розмір обов'язкового платежу становить 10 %.

Субсидія не призначається, якщо:

1 ) у житлових приміщеннях зареєстровані працездатні громадяни працездатного віку, які не працювали, не навчалися та не були зареєстровані у службі зайнятості населення як такі , що шукають роботу, протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням субсидії (крім громадян, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку; громадян , які доглядають за дітьми, які потребують догляду протягом часу , визначеного у медичному висновку лікарсько- консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними; громадян, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми - інвалідами віком до 18 років, або інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80 -річного віку; а також фізичних осіб, які надають соціальні послуги);

2 ) уповноважений власник (співвласник ) житла, наймач житла у державному та громадському житловому фонді, член житлово -будівельного кооперативу, власник (співвласник ) житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок, або будь-яка особа, зареєстрована разом з ним у житловому приміщенні (будинку ), здає за договором у найм або в оренду житлове приміщення;

3 ) уповноважений власник (співвласник ) житла, наймач житла у державному та громадському житловому фонді, член житлово -будівельного кооперативу, власник (співвласник ) житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок, та особи, які зареєстровані разом з ним у житловому приміщенні (будинку ), мають у своєму володінні (користуванні ) чи володінні (користуванні ) дружини (чоловіка , неповнолітніх дітей) у сукупності більше ніж одне житлове приміщення (будинок), загальна площа яких у сумі перевищує встановлені норми володіння чи користування загальною площею житла .

У випадках придбання житлового приміщення (будинку ) субсидія призначається не раніше ніж через рік з місяця придбання;

4 ) уповноважений власник (співвласник ) житла, наймач житла у державному та громадському житловому фонді, член житлово -будівельного кооперативу, власник (співвласник ) житлового приміщення, в якому відкрито особовий рахунок, та особи, зареєстровані разом з ним у житловому приміщенні (будинку), мають у своєму володінні чи володінні їх дружин (чоловіків , неповнолітніх дітей) два або більше транспортних засобів ( механізмів ), що підлягають державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції. При цьому не враховуються транспортні засоби, отримані або придбані на пільгових умовах через органи праці та соціального захисту населення, а також транспортні засоби вітчизняного виробництва, які перебувають в експлуатації протягом більше 10 років з дати випуску, та інші транспортні засоби , що перебувають в експлуатації протягом більше 15 років з дати випуску .

5 ) будь-який з зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, яким нараховується плата за житлово- комунальні послуги протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму ), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги з навчання, будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму ), телефонного ( в тому числі мобільного) зв'язку, крім житлово -комунальних послуг у межах норм споживання та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльност , на суму , яка на час звернення перевищує 10 - кратну величину прожиткового мінімуму для зазначених осіб.

Виходячи з конкретних обставин, що склалися на підставі рішень державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних рад або утворених ними комісій органи праці та соціального захисту населення можуть призначати субсидії, як виняток, у разі наявності умов, зазначених у цьому пункті. Рішення про призначення субсидії у таких випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально -побутових умов сім'ї .

6 ) під час вибіркового обстеження матеріально -побутових умов сім'ї державним соціальним інспектором з'ясовано , що будь-хто із складу зареєстрованих у житловому приміщенні ( будинку) осіб , яким нараховується плата за житлово -комунальні послуги, має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно ( здає в найм ( оренду) житлове приміщення (будинок) або його частину, працює без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; отримує дохід від утримання худоби , птиці , інших тварин , дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажної машини , мікроавтобуса тощо).

Субсидія розраховується таким чином :

1 ) визначається середньомісячний сукупний дохід сім'ї і обов'язкова частка плати за житлово -комунальні послуги в цьому доході ;

2 ) визначається загальний місячний розмір плати за житлово -комунальні послуги в межах норми забезпеченості житлом та встановлених нормативів користування комунальними послугами у конкретному населеному пункті;

Якщо обсяг витрачання газу , води , електричної та теплової енергії вимірюється засобами їх обліку, загальний місячний розмір плати за житлово -комунальні послуги розраховується, виходячи з середньомісячного фактичного споживання послуг, але не більше встановлених норм споживання

3 ) визначається розмір субсидії як різниця між вартістю плати за житлово -комунальні послуги в межах норми володіння чи користування загальною площею житла та нормативів споживання комунальних послуг і обсягом визначеного платежу .

Наприклад , середньомісячний сукупний дохід сім'ї з 3 чоловік становить 3000 гривень на місяць. Розмір обов'язкового платежу для цієї сім'ї складе 15 % від доходу, тобто 450 гривень. За житлово -комунальні послуги ( при відсутності засобів обліку ) ця сім'я платить 700 гривень щомісяця. Розмір субсидії в цьому випадку складе : 700 - 450 = 250 грн.

Для призначення житлової субсидії громадянин , який звертається за її призначенням , подає до органу праці та соціального захисту населення:

  • заяву за формою , затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 22 лютого 2012 року № 96 "Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги , компенсацій , субсидій та пільг" , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року № 418 / 20731 ;
  • декларацію про доходи і майновий стан осіб , які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги , за формою , затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22 липня 2003 року № 204 , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2003 за № 709/ 8030 ;
  • довідки про доходи кожної особи , зареєстрованої у житловому приміщенні , з числа тих осіб , які враховуються при наданні житлової субсидії , за формою , затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 27 серпня 2004 року № 192 , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 4 листопада 2004 року за № 1409/ 10008 .

Заявник пред'являє паспорт або інший документ , що засвідчує особу .

Зазначені документи можуть бути надіслані поштою до органу праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації заявника.

Опубліковано на сайті: 14.02.2014

Джерело: http://www.prostopravo.com.ua/


Видео дня

2-х летний малыш любит бросать. Смотрите, что случилось, когда родители купили ему баскетбольное кольцо!