Аліменти від держави у 2018 році. Про виплату допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

Обов’язок утримання дітей покладається на батьків. Проте якщо місце проживання чи перебування батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину, дитині призначається тимчасова державна допомога з урахуванням матеріального стану сім’ї, у якій виховується дитина. Виплата такої допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Виплата державної допомоги дітям, батьки яких не сплачують аліментів, передбачена Постановою Кабінету Міністрів №189 від 22.02.2006 року з подальшими змінами.

Умови призначення державної допомоги замість аліментів

Тимчасова допомога призначається у разі, коли:

  1. рішення суду про  стягнення  аліментів з одного з батьків не виконується  у  зв'язку  з  ухиленням  від  сплати  аліментів  або відсутністю  у  боржника коштів та іншого майна, на які за законом може  бути звернено стягнення;
  2. стосовно одного   з   батьків   здійснюється   кримінальне провадження  або  він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення   волі,   якого   визнано   в   установленому  порядку недієздатним,  а  також  перебуває на строковій військовій службі;
  3. місце проживання   (перебування)   одного   з   батьків не встановлено.

Тимчасова допомога призначається дитині віком до 18 років. На відміну від аліментів, які мають сплачувати батьки, державна допомога не призначається і не виплачується дітям у віці від 18 до 23 років, навіть якщо вони продовжують навчання.

Також тимчасова   допомога   не   призначається  на  дітей,  які перебувають під опікою чи піклуванням або  на  повному  державному  утриманні. Проте якщо дитина,  яка  перебуває у відповідній установі (закладі)  на повному державному утриманні,  під час літніх канікул перебуває вдома,  зазначена  допомога  призначається  за повні місяці такого перебування на підставі довідки  установи  (закладу)  про  те,  що дитина в цей час не перебувала на повному державному утриманні.

Куди слід звертатися за виплатою допомоги?

Тимчасова допомога призначається та виплачується за місцем проживання  (перебування)  одного  з  батьків, який утримує дитину,  управліннями  праці  та соціального захисту населення.     У разі  зміни  місця  проживання   (перебування)   одержувача виплата  тимчасової  допомоги  продовжується  органом  соціального захисту  населення  за  новим  місцем  проживання  (перебування) з місяця звернення одержувача.  

Які документи подаються для призначення допомоги?

Для призначення тимчасової допомоги одержувач подає органу соціального захисту населення за місцем проживання (перебування):

  • заяву  за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • декларацію про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням  усіх  видів  соціальної  допомоги  (заповнюється  на підставі  довідок  про  доходи  кожного  члена  сім’ї).        

Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації про  доходи  та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх  видів соціальної допомоги.     

Залежно від  підстав,   на   яких   призначається   тимчасова допомога, додатково подаються такі документи:

  • рішення суду  (виконавчий  лист)  про  стягнення  з  одного з батьків  аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що  підтверджує  факт  несплати аліментів одним з батьків протягом шести  місяців, що передують місяцю звернення;
  • довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків  кримінального  провадження  або  про  його перебування на примусовому  лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому   порядку   недієздатним,  а  також  перебування  на строковій   військовій  службі;
  • повідомлення органу   внутрішніх   справ  про  те,  що  місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.

Відповідальність  за достовірність наданої органу соціального захисту  населення  інформації щодо неодержання аліментів або щодо їх  розміру  покладається на одного з батьків. 

В якому розмірі призначається допомога?

Тимчасова  допомога  надається  на  дітей  у  розмірі, що дорівнює  різниці  між  50  відсотками  прожиткового  мінімуму для дитини  відповідного  віку  та  середньомісячним  сукупним доходом сім’ї  в  розрахунку  на  одну  особу  за попередні шість місяців.

Розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім’ї для призначення тимчасової допомоги провадиться відповідно до Методики обчислення  сукупного  доходу  сім’ї  для  всіх  видів  соціальної допомоги.

До   складу  сім’ї  особи,  що  звертається  за  призначенням зазначеної   допомоги,   включаються:   чоловік  (дружина);  рідні, усиновлені та підопічні діти віком до 18 років, а також діти віком до  23  років, які навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних  та  вищих  навчальних  закладах  I-IV  рівня акредитації   і   не  мають  власних  сімей  незалежно  від  місця проживання  або  місця реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані  інвалідами  з  дитинства  I  та II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та  дружини,  які  проживають  разом  з  ними  і перебувають на їх утриманні  у  зв’язку  з  відсутністю  власних  доходів;  жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають  спільних  дітей.  До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.

Для  фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування  та  є  платниками  єдиного  податку  першої  групи, незалежно  від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за   кожен  місяць  враховується  дохід  на  рівні  двох  розмірів прожиткового   мінімуму,   встановленого  для  працездатних  осіб, чинного  на  відповідний  місяць; для фізичних осіб - підприємців, які  обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку  другої  групи,  -  трьох  розмірів прожиткового мінімуму, встановленого   для   працездатних   осіб;  для  фізичних  осіб  - підприємців,  які  обрали  спрощену  систему  оподаткування  та  є платниками  єдиного  податку  третьої  групи,  - чотирьох розмірів прожиткового   мінімуму,   встановленого  для  працездатних  осіб.

Перерахування   розміру  тимчасової  допомоги  проводиться органом  соціального  захисту  населення  з дня досягнення дитиною відповідного віку без звернення одержувача. У разі  встановлення нового розміру прожиткового мінімуму для дитини    відповідного    віку    розмір    тимчасової    допомоги перераховується без звернення одержувача з місяця,  в якому набрав чинності закон, що встановлює новий розмір прожиткового мінімуму.

Не пропустіть нові статті!

Видео дня

2-х летний малыш любит бросать. Смотрите, что получилось, когда родители купили ему баскетбольное кольцо!


Следить за успехами малыша можно на канале BasketBoy TV. Подписывайтесь!