Набуття громадянства України за народженням та територіальним походженням: підстави, порядок, перелік документів

Дуже neprosto звичайній людині розібратися в питаннях набуття та оформлення громадянства України. Пропонуємо Вашій увазі серію статей, в яких спробуємо розібратися в тонкощах цих процедур. Сьогодні prostopravo.com.ua вирішив з'ясувати, як і на яких підставах відбувається набуття громадянства України за народженням (право крові) і за територіальним походженням (право грунту).

Почнемо з того, що згідно зі ст. 6 Закону України «Про громадянство» громадянство України може набуватися на таких підставах:

 1. за народженням;
 2. за територіальним походженням;
 3. внаслідок набуття громадянства;
 4. внаслідок поновлення у громадянстві;
 5. внаслідок усиновлення;
 6. внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров'я, у дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю або передання на виховання в сім'ю патронатного вихователя;
 7. внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;
 8. у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;
 9. внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства;
 10. на інших підставах, передбачених міжнародними договорами України.

Розглянемо процедуру провадження за заявами про набуття громадянства України на цих підставах докладніше.

Набуття громадянства України за народженням

Відповідно до ст. 7 ЗУ «Про громадянство» особа, батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України, є громадянином України.

Також громадянами України є:

 • народжені на території України від осіб без громадянства, які на законних підставах проживають на території України;
 • народжені за межами України від осіб без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України, якщо така особа не набула за народженням громадянства іншої держави;
 • народжені на території України від іноземців, які на законних підставах проживають на території України, якщо така особа не набула за народженням громадянства жодного з батьків;
 • особи, які народилися на території України, якщо одному з батьків надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, і така особа не набула за народженням громадянства жодного з батьків або набула за народженням громадянство того з батьків, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні;
 • особа, яка народилася на території України від іноземця та особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, якщо така особа не набула за народженням громадянства того з батьків, який є іноземцем;
 • новонароджена дитина, знайдена на території України, обоє батьків якої невідомі.

Діти, що мають право на набуття громадянства України за правом народження, є громадянами України з моменту свого народження.

Для оформлення набуття громадянства за народженням необхідно звернутися в управління (відділ) міграційної служби в районі, районі у місті, місті обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення за місцем проживання в Україні. Якщо заявник проживає за кордоном, йому слід звернутися в дипломатичне представництво або консульську установу України в країні перебування.

Необхідні документи:

 • заява про оформлення набуття громадянства України за народженням;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія паспорта громадянина України або іншого документа, що підтверджує громадянство, якщо один з батьків є громадянином України;
 • копії посвідок на постійне проживання в Україні або інших документів, які підтверджують, що на момент народження дитини його батьки проживали в Україні на законних підставах і декларація про не набуття дитиною громадянства іншої держави за народженням, якщо батьки є особами без громадянства;
 • копії документів, які підтверджують факт перебування батьків у громадянстві інших держав, копії документів, які підтверджують факт їх проживання на законних підставах в Україні на момент народження, декларація про не набуття дитиною громадянства іншої держави, якщо батьки є іноземцями;
 • копія посвідчення біженця або документа, що підтверджує факт надання одному з батьків притулку в Україні, декларація про не набуття дитиною громадянства іншої держави або про набуття громадянства того з батьків, яким надано статус біженця або притулок в Україні.

Набуття громадянства України за територіальним походженням

Особи, а також їхні неповнолітні діти можуть набути громадянства України за територіальним походженням, якщо:

 • сама особа або хтось із її батьків, дід чи баба, рідні брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України відповідно до Закону України «Про правонаступництво України»;
 • сама особа або хтось із її батьків, дід чи баба, рідні брат чи сестра народилися або постійно проживали на інших територіях, які входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу Української Народної Республіки, Західно-Української Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР).

І при цьому є особою без громадянства або іноземцем, які подали зобов'язання припинити іноземне громадянство і заяву про набуття громадянства України.

Іноземці, які є громадянами (підданими) декількох держав, подають зобов'язання припинити громадянство всіх цих держав. Іноземці, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства.

Дитина, що народилася на території України після 24 серпня 1991 року, якщо вона не набула за народженням громадянства України і є особою без громадянства або іноземцем, щодо якої є зобов'язання припинити іноземне громадянство, реєструється громадянином України за клопотанням одного з його законних представників.

Іноземці, які подали зобов'язання припинити іноземне громадянство, повинні подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту реєстрації їх громадянами України. Якщо іноземці, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, через незалежні від них причини не можуть отримати його, вони подають декларацію про відмову від іноземного громадянства.

Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагають від іноземців, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України, а також від осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, і осіб без громадянства.

Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов'язується повернути паспорт іноземної держави в уповноважені органи цієї держави. Вимога про взяття зобов'язання повернути паспорт іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні.

Датою набуття громадянства України за правом територіального походження є дата реєстрації набуття особою громадянства Україна.

Для оформлення громадянства за територіальним походженням в органи міграційної служби потрібно надати такі документи:

 • заяву;
 • дві фотокартки розміром 35х 45 мм;
 • декларацію про відсутність іноземного громадянства — для осіб без громадянства;
 • зобов'язання про припинення іноземного громадянства — для іноземців;
 • декларацію про відмову від іноземного громадянства та документ, що підтверджує статус — для біженців та осіб, яким надано притулок в Україні;
 • заяву про зміну громадянства — для іноземців — громадян держав, міжнародні договори України з якими передбачають припинення громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;
 • копію свідоцтва про народження або інший документ, який підтверджує факт народження заявника або його родича на зазначених територіях, а також документ, що підтверджує родинні зв'язки заявника з таким родичем;
 • заяву про згоду на набуття громадянства України дитиною від 14 до 18 років.

Не пропустіть нові статті!

Видео дня

2-х летний малыш любит бросать. Смотрите, что получилось, когда родители купили ему баскетбольное кольцо!


Следить за успехами малыша можно на канале BasketBoy TV. Подписывайтесь!