Порядок реєстрації зміни імені, прізвища та по батькові фізичної особи

Необхідність зміни власного імені, прізвища або по батькові фізичної особи виникає досить часто. Це може бути пов'язано як зі зміною прізвища батьком та матір'ю або одним з них, так і зі зміною імені батьком, або просто бажанням змінити власне ім'я на інше, більш благозвучне. Про те, в яких випадках і як це можна зробити дізнавався Prostopravo.com.ua

Хто може змінити своє ім'я, прізвище та по батькові

Як відомо, ім'я фізичної особи - громадянина України складається з прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої така особа належить.

Державна реєстрація зміни імені (прізвища, власного імені або по батькові) проводиться лише стосовно громадян України.

Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та ім'я. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та ім'я за згодою батьків або піклувальника.

У разі, коли другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про батька дитини внесені до актового запису про народження за заявою матері достатньо згоди одного з батьків.

Заява про надання згоди батьків або піклувальника на зміну прізвища або імені може подаватися ними особисто, а у разі, коли заява через поважну причину не може бути подана особисто одним з батьків, така заява, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою або прирівняна до нотаріально засвідченої, від його імені може бути подана другим з батьків.

Дитина, яка досягла чотирнадцяти років, має право на зміну по батькові у разі зміни її батьком свого власного імені.

Що стосується дітей молодшого віку, то в разі зміни прізвища обома батьками змінюється прізвище дитини, яка не досягла семи років. А ось прізвище дитини, яка досягла семи років, змінюється тільки за її згоди.

У разі зміни прізвища одного з батьків прізвище дитини може бути змінене зі згоди обох батьків та за згодою дитини, яка досягла семи років.

За заявою батьків або одного з них, якщо другий помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним або безвісно відсутнім, дитині, яка не досягла чотирнадцяти років та якій при реєстрації народження присвоєно прізвище одного з батьків, може бути змінено прізвище на прізвище другого з батьків.

У разі заперечення одним із батьків щодо зміни прізвища дитини спір між ними  може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміни прізвища інтересам дитини.

Державна реєстрація зміни імені, прізвища або по батькові

Державна реєстрація зміни імені проводиться за заявою фізичної особи відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем його проживання.

Заява про зміну імені подається у письмовій формі за умови пред'явлення паспорта громадянина України. Для зміни імені фізичної особи, яка досягла чотирнадцятирічного віку, разом з відповідною заявою подаються свідоцтво про народження та довідка з місця проживання.

Шістнадцятирічний заявник, який ще не отримав паспорт громадянина України, пред'являє свідоцтво про народження та довідку з місця проживання за умови, що з дня досягнення 16-ти років пройшло менше місяця.

Документи

До заяви про зміну імені додаються:

 • свідоцтво про народження заявника;
 • свідоцтво про шлюб (у разі коли заявник перебуває у шлюбі);
 • свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі, коли шлюб розірвано);
 • свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);
 • свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно раніше було змінено;
 • фотографія заявника;
 • квитанція про сплату державного мита.

Вартість

Розмір держмита за зміну імені, прізвища або по батькові становить 5 грн. 10 коп. У разі повтороного зміни - 51 грн. За зміну прізвища у зв'язку з реєстрацією шлюбу держмито не стягується.

Підстави для відмови

Підставами для відмови у наданні дозволу на зміну імені може бути:

 • перебування заявника під слідством, судом, адміністративним наглядом;
 • наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;
 • офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника;
 • подання заявником неправдивих відомостей.

Термін розгляду заяви

Заява про зміну імені розглядається відділом державної реєстрації актів цивільного стану у тримісячний термін, за наявності поважної причини цей строк може бути продовжено ще на 3 місяці.

Не пропустіть нові статті!

Видео дня

2-х летний малыш любит бросать. Смотрите, что получилось, когда родители купили ему баскетбольное кольцо!


Следить за успехами малыша можно на канале BasketBoy TV. Подписывайтесь!