Порядок зміни імені, прізвища, по батькові фізичної особи

Чи можна змінити власне ім'я? А ім'я дитини? З якого віку дитина сам приймає таке рішення? Чи можна змінити прізвище? А по батькові? Яке прізвище буде у дитини, якщо у батьків прізвища різні? - на ці та інші питання відповість Prostopravo

Ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається з прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить.

Ім'я дитини визначається за згодою батьків. Ім'я дитини, народженої жінкою, яка не перебуває в шлюбі, у разі відсутності добровільного визнання батьківства визначається матір'ю дитини. Дитині може бути дано не більше двох імен, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належать мати або батько.

Прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. Якщо мати, батько мають різні прізвища, прізвище дитини визначається за їхньою згодою. Також батьки, які мають різні прізвища, можуть присвоїти дитині подвійне прізвище, утворене шляхом з'єднання їхніх прізвищ.

Спір між батьками щодо імені або прізвища дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

Як змінити ім'я?

Будь-який громадянин України, який досяг шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити власне ім'я.

Дитина, якій виповнилося чотирнадцять років, має право змінити власне ім'я за згодою батьків (одного з батьків - у разі, коли один з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері) або за згодою піклувальника.

Як змінити прізвище?

Починаючи з 16 років, прізвище можна змінити також як і власне ім’я, на свій розсуд. У віці від 14 до 16 років прізвище поміняти можна за згодою батьків або піклувальника.

У разі зміни прізвища обома батьками змінюється прізвище дитини, яка не досягла семи років. У разі зміни прізвища обома батьками прізвище дитини, яка досягла семи років, змінюється за її згодою. У разі зміни прізвища одного з батьків прізвище дитини може бути змінене за згодою обох батьків та за згодою дитини, яка досягла семи років.

За заявою батьків або одного з них, якщо другий помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним або безвісно відсутнім, дитині, яка не досягла чотирнадцяти років та якій при реєстрації народження присвоєне прізвище одного з батьків, може бути змінено прізвище на прізвище другого з батьків.

У разі заперечення одним із батьків щодо зміни прізвища дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміни прізвища інтересам дитини.

Чи можна змінити по батькові?

По батькові дитини визначається за іменем батька.

По батькові дитини, народженої жінкою, яка не перебуває в шлюбі, за умови, що батьківство щодо дитини не визнано, визначається за іменем особи, яку мати дитини назвала її батьком.

Тому в разі зміни власного імені батьком дитини, змінюється і по батькові дитини. Якщо ж дитині, батько якої змінив ім'я, виповнилося 14 років, по батькові змінюється за згодою дитини.

У разі визнання батьківства або встановлення батьківства рішенням суду, органом реєстрації актів цивільного стану вносяться зміни до актового запису про народження дитини, і відповідно також змінюється її батькові.

Куди звертатися для зміни імені, прізвища або по батькові?

Заява про зміну імені, прізвища або по батькові подається до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника.

Які документи потрібні для зміни імені, прізвища або по батькові?

Заява про зміну імені подається у письмовій формі з пред'явленням паспорта.

До заяви про зміну імені додаються:

 • а) свідоцтво про народження заявника;
 • б) свідоцтво про шлюб (у разі якщо заявник перебуває у шлюбі);
 • в) свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі якщо шлюб розірвано);
 • г) свідоцтва про народження дітей (у разі, якщо заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);
 • г) свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно раніше було змінено;
 • д) фотографія заявника;
 • е) квитанція про сплату державного мита.

Заява про надання згоди батьків (одного з батьків) або піклувальника на зміну прізвища або власного імені може подаватися ними особисто, а в разі якщо заяву з поважної причини не може бути подано особисто одним з батьків, така заява, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідчена або прирівняна до нотаріально засвідченої, може бути подана другим з батьків.

В якому випадку в зміні імені може бути відмовлено?

Підставами для відмови в наданні дозволу на зміну імені є:

 • здійснення відносно заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним наглядом;
 • наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;
 • офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника;
 • подання заявником неправдивих відомостей.

В які терміни розглядається заява про зміну імені?

Заява про зміну імені розглядається відділом державної реєстрації актів цивільного стану у тримісячний строк з дня її подання. За наявності поважної причини цей строк може бути продовжений, але не більше ніж на три місяці.

Розгляд заяви про зміну імені може бути зупинено у разі потреби у відновленні актових записів про народження малолітніх дітей заявника та внесення їх відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Після державної реєстрації зміни імені відділом державної реєстрації актів цивільного стану на першій сторінці паспорта громадянина України у формі книжечки робиться відмітка про те, що зазначений документ підлягає обміну в місячний строк у зв'язку зі зміною імені.

Не пропустіть нові статті!

Видео дня

2-х летний малыш любит бросать. Смотрите, что получилось, когда родители купили ему баскетбольное кольцо!


Следить за успехами малыша можно на канале BasketBoy TV. Подписывайтесь!