Припинення громадянства України: підстави, порядок, документи

Громадянство України може бути припинено як за бажанням самого громадянина, так і за поданням компетентних органів, якщо, наприклад, громадянство було набуте через обман і використання неправдивих відомостей або особа набула громадянство іншої держави. У будь-якому випадку припинення громадянства не відбувається автоматично, для цього необхідно витримати певну процедуру. Сьогодні prostopravo.com.ua з'ясовував, на яких підставах і в якому порядку припиняється громадянство України

Громадянство України припиняється на таких підставах:

 • внаслідок виходу з громадянства України;
 • внаслідок втрати громадянства України;
 • на підставах, передбачених міжнародними договорами України.

Вихід із громадянства

Громадянин України, який постійно проживає за кордоном, може вийти з громадянства України за власним клопотанням. Дитина, яка виїхала на постійне проживання за кордон з батьками і батьки (або один з них) виходять з українського громадянства, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків. Також за клопотанням одного з батьків з українського громадянства може вийти дитина, яка постійно мешкає за кордоном.

Дитина, яка набула українське громадянство за походженням, якщо на момент її народження батьки або хоча б один із них були іноземцями або громадянами без громадянства, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків незалежно від місця проживання дитини.

Дитина, усиновлена подружжям, один з яких є громадянином України, а інший — іноземцем, може вийти з громадянства України за клопотанням усиновителя, який є іноземцем. Дитина, усиновлена іноземцями або особами без громадянства, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з усиновителів.

Вихід із громадянства України допускається, якщо особа набула громадянство іншої держави або отримала документ, виданий уповноваженими органами іншої держави, про те, що громадянин України набуде його громадянство, якщо вийде з громадянства України.

Вихід дітей віком від 14 до 18 років з громадянства України може відбуватися лише за їх згоди.

Вихід із громадянства України не допускається, якщо особі, яка порушує клопотання про вихід із громадянства України, в Україні повідомлено про підозри в скоєнні кримінального злочину або щодо якого в Україні є обвинувальний вирок суду, що набрав сили і підлягає виконанню.

Для виходу з громадянства України необхідно подати наступні документи:

а) заяву про вихід з громадянства України (у двох примірниках);

б) дві фотокартки (розміром 35 x 45 мм);

в) копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про виїзд на постійне проживання за кордон або копію паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про виписку з території України. Якщо у заявника відсутній один з цих документів, на підтвердження факту перебування у громадянстві України і факту постійного проживання за кордоном подають відповідні довідки, видані органом міграційної служби або дипломатичним представництвом або консульською установою України;

г) один із наступних документів:

 • документ, який свідчить, що заявник набув громадянство іншої держави (держав);
 • документ, виданий уповноваженим органом іншої держави про те, що громадянин України набуде громадянство іншої держави, якщо вийде з громадянства України.

Для виходу з громадянства України дитини подають:

а) копію свідоцтва про народження дитини;

б) копію документа, що підтверджує перебування дитини в громадянстві України;

в) один із наступних документів:

 • документ, який свідчить, що дитина набула громадянство іншої держави (держав);
 • документ, виданий уповноваженим органом іншої держави про те, що дитина набуває громадянство іншої держави, якщо вийде з громадянства України. Такий документ не вимагають, якщо законодавство держави, громадянство якого набуває дитина, передбачає набуття громадянства цієї держави дитиною внаслідок набуття громадянства його батьками або одним із них;

г) заяву дитини віком від 14 до 18 років про згоду на вихід із громадянства України;

д) документ, що підтверджує виїзд дитини на постійне проживання за кордон (якщо потрібно);

е) документ, який підтверджує, що батьки дитини вийшли із громадянства України (якщо потрібно);

ж) копію рішення суду або дипломатичного представництва або консульської установи України про усиновлення дитини або рішення органу держави, на території якої проживає дитина, про усиновлення дитини, яке визнають дійсним в Україні (якщо потрібно).

Підстави для втрати громадянства України

Підставами для втрати громадянства України є:

1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття;

Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважають усі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою або клопотанням про таке набуття у порядку, встановленому національним законодавством держави, громадянство якої набуте.

Не вважають добровільним набуттям іншого громадянства такі випадки:

 • одночасне набуття дитиною при народженні громадянства України та громадянства іншої держави або держав;
 • набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновителів внаслідок усиновлення його іноземцями;
 • автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;
 • автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;

2) набуття особою громадянства України внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;

3) вступ на добровільну військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є військовим обов'язком або альтернативною (невійськовою) службою.

Громадянство не припиняється на підставі п. 1 і п. 3, якщо внаслідок цього громадянин України стане особою без громадянства.

Припинення громадянства внаслідок його втрати відбувається на підставі подання органів міграційної служби, дипломатичних або консульських установ України. Для припинення громадянства України внаслідок його втрати органи міграційної служби, дипломатичні представництва або консульські установи України готують і подають:

а) подання про втрату громадянства України;

б) документ, що підтверджує перебування особи в громадянстві України;

в) один із наступних документів:

 • документ, що підтверджує добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, разом із документом, що підтверджує, що на момент такого набуття громадянин України досяг повноліття ;
 • документ, який підтверджує, що особа набула громадянство України внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів (довідка органу міграційної служби, дипломатичного представництва або консульської установи про те, що іноземець, який подав зобов'язання припинити іноземне громадянство, не подав документ про припинення цього громадянства, виданий уповноваженим органом відповідної держави, уповноваженому органу України протягом двох років з моменту його прийняття до громадянства України, а незалежних від особи причин неотримання документа про припинення іноземного громадянства не існує; інформація органу міграційної служби про те, що іноземець, який подав декларацію про відмову від іноземного громадянства, не повернув паспорт іноземної держави в уповноважені органи цієї держави; інформація про те, що на момент прийняття до громадянства України були підстави, за наявності яких особа не набуває громадянства України, інформація про інші неправдиві відомості та фальшиві документи, які були подані на підтвердження виконання умов прийняття до громадянства України);
 • документ, який підтверджує, що громадянин України добровільно вступив на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є загальним військовим обов’язком або альтернативною (невійськовою) службою;

г) документ, що підтверджує, що громадянин України внаслідок втрати громадянства України не стане особою без громадянства.

Рішення про припинення громадянства ухвалює Президент України, про що видає відповідний Указ. Датою припинення громадянства є дата видання відповідного Указу.

Громадянин України, який подав заяву про вихід із громадянства України або щодо якого оформлюють припинення громадянства, до видання указу Президента України про припинення громадянства України, користується всіма правами і виконують усі обов'язки громадянина України.

Не пропустіть нові статті!

Видео дня

2-х летний малыш любит бросать. Смотрите, что получилось, когда родители купили ему баскетбольное кольцо!


Следить за успехами малыша можно на канале BasketBoy TV. Подписывайтесь!