Виплати сім'ям з дітьми: терміни , порядок надання, відрахування

Часто наші читачі ставлять запитання про те , в які терміни після подачі документів повинна бути призначена і виплачена допомога по вагітності та пологах , при народженні дитини або по догляду за нею до трьох років , чи може орган соціального забезпечення або фонд соціального страхування позбавити здобувача допомоги та зажадати повернення вже виплачених сум і т. д. і т. п. На ці питання спробує сьогодні відповісти Prostopravo.com.ua

Мова піде про такі виплати :

  • допомога по вагітності та пологах ;
  • допомога при народженні дитини;
  • допомога по догляду за дитиною до 3 років ;
  • допомога одиноким матерям;
  • допомога при усиновленні дитини.

Нагадаємо , що такий вид допомоги як допомога по вагітності та пологах виплачується або органами соціального захисту населення за місцем проживання майбутньої мами , або фондом соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності . Решта видів допомоги призначаються і виплачуються органами соціального захисту ( соцзабезу ) .

Строки розгляду документів і виплати допомоги

Документи, необхідні для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми , розглядаються органами соціального захисту населення протягом десяти днів з дня подачі заяви.

Про призначення допомоги чи про відмову в її призначенні із зазначенням причини відмови та порядку оскарження цього рішення заявнику видається або надсилається письмове повідомлення протягом п'яти днів після прийняття відповідного рішення.

У разі , якщо до заяви не додано всі необхідні документи , орган праці та соціального захисту населення повідомляє заявника , які документи повинні бути подані додатково . Якщо вони будуть подані не пізніше ніж протягом одного місяця з дня отримання зазначеного повідомлення , днем (місяцем ) звернення за призначенням допомоги вважається день ( місяць) прийняття або відправлення заяви.

При цьому , орган , що призначає і виплачує державну допомогу сім'ям з дітьми , повинен давати роз'яснення з питань її призначення і виплати та надавати допомогу заявникові в одержанні необхідних документів ( п.45 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми , затверджений Постановою КМУ від 27.12 .2001 р. № 1751).

Такий же порядок розгляду документів для призначення допомоги по вагітності та пологах органами Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності . Документи розглядаються в строк не пізніше 10 днів після їх надходження , а в разі відмови повідомлення із зазначенням причин відмови та порядку оскарження видається або надсилається заявникові не пізніше п'яти днів після його винесення.

Виплачується допомога по вагітності та пологах у найближчий після дня призначення допомоги строк , установлений для виплати заробітної плати .

Порядок виплати допомоги

Державна допомога сім'ям з дітьми виплачується щомісяця за вибором матері (батька , опікуна , піклувальника або усиновителя) , якій призначена допомога , Українським державним підприємством поштового зв'язку " Укрпошта" за місцем її проживання або через уповноважені банки , визначені в установленому законодавством порядку.

У разі зміни місця проживання одержувача виплата допомоги продовжується органом праці та соціального захисту населення за новим місцем проживання з дня (місяця) звернення , але не раніше , ніж з дня реєстрації.

Допомога , неодержана вчасно з вини одержувача виплачується за минулий час з моменту призначення , але не більше ніж за три місяці з місяця звернення за її одержанням. Призначені , але своєчасно не одержані суми державної допомоги з вини органу , що призначає або виплачує зазначену допомогу , виплачуються протягом будь-якого часу без обмежень. При цьому виплата здійснюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму , встановленого на день її призначення.

Призначені суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами , при народженні дитини , по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку , на дітей , над якими встановлено опіку чи піклування , допомоги при усиновленні дитини , на дітей одиноким матерям , недоотримані у зв'язку із смертю одержувача , виплачуються членам сім'ї померлого , які проживали разом з ним на день його смерті або опікуну ( піклувальнику) . Зазначені суми виплачуються , якщо звернення за ними надійшло не пізніше ніж протягом трьох місяців після смерті одержувача .

У разі затвердження нового розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку , розмір допомоги по вагітності та пологах , по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку , допомоги на дітей , які перебувають під опікою чи піклуванням , та допомоги на дітей одиноким матерям перераховуються без звернення осіб , яким вони призначені , з місяця набрання чинності актом законодавства, що встановлює новий прожитковий мінімум.

Приблизно такий же порядок виплати допомоги органами фонду соціального страхування .

Призначене , але не одержане у зв'язку із смертю застрахованої особи матеріальне забезпечення виплачується членам сім'ї , які проживали разом з ним , або спадкоємцям .

Призначене , але не одержане застрахованою особою своєчасно матеріальне забезпечення виплачується за минулий час без обмеження будь-яким строком у розмірі , встановленому на момент настання страхового випадку , а суми матеріального забезпечення , не отримані з вини органу , що призначає матеріальне забезпечення , крім того , виплачуються застрахованій особі за минулий час з дотриманням вимог законодавства про індексацію грошових доходів населення.

Відповідальність і відрахування

Органи , що призначають і виплачують державну допомогу сім'ям з дітьми , мають право у разі потреби перевіряти обгрунтованість видачі та достовірність документів, поданих для призначення допомоги , а також перевіряти матеріальний стан сімей з дітьми.

 

Особи ж , яким виплачується державна допомога сім'ям з дітьми , зобов'язані повідомляти в органи, що призначають і виплачують зазначену допомогу , про зміну всіх обставин , які впливають на виплату державної допомоги ( зміни у складі сім'ї , перевищення середньомісячного сукупного доходу сім'ї тощо) .

Суми державної допомоги сім'ям з дітьми , надміру виплачені внаслідок зловживань з боку громадян (у результаті подання документів із завідомо неправдивими відомостями , неподання відомостей про зміни у складі сім'ї , приховування обставин , які впливають на призначення і виплату державної допомоги тощо ) , стягуються  відповідно до закону. При цьому , відрахування на підставі рішень відповідних органів провадиться у розмірі не більше 20 відсотків суми виплачуваної допомоги.

Рішення органу , що призначає і виплачує державну допомогу сім'ям з дітьми , може бути оскаржено в порядку  підпорядкованості у вищестоящі органи або у судовому порядку.

Що ж до надміру виплачених суми матеріального забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності внаслідок зловживань з боку застрахованої особи або членів її сім'ї , то вони стягуються з них у судовому порядку.

 

Не пропустіть нові статті!

Видео дня

2-х летний малыш любит бросать. Смотрите, что получилось, когда родители купили ему баскетбольное кольцо!


Следить за успехами малыша можно на канале BasketBoy TV. Подписывайтесь!