Результати Групи Креді Агріколь за перший квартал 2018 р

Результати Групи Креді Агріколь за перший квартал 2018 року свідчать про високий рівень активності, дуже хорошу якість охоплення клієнтів, маржі та ризиків, а також зниження вартості кредитного ризику та відмінний контроль витрат як на рівні органічного розвитку, так і на рівні зростання за рахунок нових придбань, стосовно яких темпи синергії прискорюються.

Водночас результати знаходились під постійним впливом низьких відсоткових ставок на процентну маржу роздрібних банків Групи, а також (1)  стратегічним переорієнтуванням, що проілюстровано значним негативним сукупним ефектом порівняно з аналогічним кварталом минулого року, (2) дуже значним негативним ефектом обмінного курсу у зв’язку зі знеціненням долара, та (3) різким зростанням внеску до Єдиного фонду санації банків (SRF). Чистий прибуток (частка Групи) склав 1 429 мільйонів євро (зменшення на 10,7%). У цьому кварталі, за невеликою кількістю специфічних статей, отримано чистий позитивний ефект у сумі 76 мільйонів євро, переважно завдяки визнанню додаткового негативного гудвіла за трьома італійськими банками. За вирахуванням цих специфічних статей чистий прибуток (частка Групи) становить 1 352 мільйонів євро, що на 18,3% нижче, порівняно з першим кварталом 2017 року. При постійному обсязі та обмінних курсах він знизився на 10,1%, та лише на 4,2% на основі того самого методу, виключаючи внесок до SRF. Фінансова ситуація залишається дуже стабільною, незважаючи на перше застосування МСФЗ 9, яке знизило коефіцієнт базового капіталу 1 рівня (СЕТ 1) за повною основою на 26 базових пунктів до 14,6%, але також підняло коефіцієнт покриття знецінених активів до 84%. За цими двома показниками Група демонструє один з найбільш стабільних балансів у секторі.                 

Перший квартал 2018 року вкотре підтвердив відповідність стратегії Групи Креді Агріколь, що реалізується в рамках середньострокового плану «Strategic Ambition 2020», основаного на стабільній, диверсифікованій та прибутковій бізнес-моделі. Кілька бізнес-ліній доповіли про високі рівні активності, хорошу якість маржі та ризиків завдяки зростанню перехресних продажів, обсяг яких включив нові продукти та сервіси. Кількість продуктів на одного клієнта за продуктами, які продають спеціалізовані бізнес-лінії Crédit Agricole S.A., збільшилася в усіх роздрібних банківських мережах, що призвело до зростання частки ринку. Такі зміни потребували інвестицій, які були компенсовані високою операційною ефективністю. 

 Група продемонструвала подальший прогрес у реалізації свого середньострокового плану. Нагадаємо, що з 31 березня 2017 року вона спростила свою структуру шляхом продажу нестратегічних активів, в тому числі Eurazeo (усю частку 15,4%) 6 червня 2017 року та BSF (16,2% з 31,1% частки, що спричинило її деконсолідацію) 26 вересня 2017 року. Ці вибуття означають скорочення частки чистого доходу від внесків установ, що обліковуються за методом участі, на користь контрольованого Групою доходу, але вони ускладнюють зростання чистого доходу між першим кварталом 2017 року та першим кварталом 2018 року, оскільки ці дві установи принесли 143 мільйони євро до частки Групи у чистому доході Групи у першому кварталі 2017 року. 

Crédit Agricole S.A. 

Придбанняприскорення синергії

- Pioneer: переглянуто графік синергії (60% станом на 2018 рік проти 40% початкового плану)

- Три італійські банки: майже беззбиткові у 1 кварталі (співвідношення витрат до доходів 95,5% проти 118% у 4 кв. 2017), випереджаючи бізнес-план

Результати зазнали тимчасового негативного впливу через стратегічний вибір, обмінний курс та збільшення внеску до SRF

- Продаж у 2017 році нестратегічних установ, що значно збільшило чистий прибуток (частку Групи)  у 1 кварталі 2017 року: Eurazeo (€77 мільйонів) та BSF (€67 мільйонів), тобто -143 мільйони євро NIGS 1 кв./1 кв.  

- Менш ризиковий СІВ, який постраждав від ринкових умов у 1 кварталі, дуже вибірковий та обережний підхід якого допоміг знизити рівень RWA та скоротив споживання капіталу на -11% 1 кв./ 1 кв.

- Ефект обмінного курсу: зниження долару США (-14% по відношенню до євро 1 кв./ 1 кв.), -35 мільйони євро NIGS у 1 кв. 2018 р.

- Різке підвищення внеску до SRF: +24,2% або -54 мільйони євро до -278 мільйонів євро NIGS  

Високий рівень активності в багатьох бізнес-лініях

- Високий та якісний чистий притік в акумуляції активів та страхуванні

- Зростання рівня проникнення та обсягів у роздрібних банках та спеціалізованих фінансових послугах

Відмінний контроль витрат

- Зниження витрат без урахування SRF за незмінного обсягу та обмінного курсу: -0,7% 1 кв./ 1 кв.

- Співвідношення витрат до доходів CASA за виключенням SRF 63.3%

Вагомі результати, враховуючи ефект високої бази у 1 кв. 2017 року 

- Висока база порівняння з 1 кварталом 2017 року для доходів у Страхуванні (стабільні порівняно з 1 кв. 2017 р., коли був приріст капіталу),  CIB та LCL

- Базовий NIGS при постійному обсязі та курсах обміну: 4,8% 1 кв./ 1 кв., 8,7% без урахування SRF

- Різке падіння вартості ризику незважаючи на ефект обсягу бізнесу (Італія) та МСФЗ 9

- Суттєве зростання коефіцієнтів покриття після першого застосування МСФЗ 9 (CASA: 73% в т.ч. резерви Бакетів 1+2)  

Фінансова стабільність: CETза повною основою після застосування МСФЗ 9 

- Коефіцієнт CET1 за повною основою: 11,4%, дотримано середньострокового плану 11%

- Перше застосування МСФЗ 9: вплив на капітал (-1,1 мільярд євро) та CET1 (-24 б.п.)

- стабільний RWA порівняно з аналогічним періодом минулого року (-0,4%), незважаючи на інтеграцію нових придбань (+5 мільярдів євро) 

Опубліковано на сайті: 24.05.2018Советы юристов для граждан и бизнеса на ваш e-mail!
Пошук юристів і держорганізацій по великих містах