Прийнято Закон про криптовалюту 14.09.2021

Верховна Рада ухвалила Закон «Про віртуальні активи» (законопроєкт №3637). Закон регулює правовідносини, що виникають у зв’язку з оборотом віртуальних активів в Україні, визначає права та обов’язки учасників ринку віртуальних активів, засади державної політики у сфері обороту віртуальних активів. // 14.09.2021

Віртуальний актив – нематеріальне благо, що є об’єктом цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі. Існування та оборотоздатність віртуального активу забезпечується системою забезпечення обороту віртуальних активів. Віртуальний актив може посвідчувати майнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав.

Системою забезпечення обороту віртуальних активів є програмний або програмно-апаратний комплекс обміну електронними даними, який забезпечує ідентифікацію та оборотоздатність віртуальних активів.

Віртуальні активи можуть бути забезпеченими та незабезпеченими.

Забезпечений віртуальний актив посвідчує майнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав.

Незабезпечений віртуальний актив майнових прав не посвідчує.

До особи, яка набула у власність (володіння) забезпечений віртуальний актив, одночасно переходять усі права, забезпечені таким активом.

Забезпечені віртуальні активи за формою випуску не можуть бути іменними. Права, що забезпечені забезпеченим віртуальним активом, належать пред'явникові такого віртуального активу.

Особа, яка ввела в оборот забезпечений віртуальний актив, відповідає перед його пред'явником особисто. Відмова пред'явникові забезпеченого віртуального активу у здійсненні ним прав, що передбачені правочином, згідно з яким цей забезпечений віртуальний актив було введено в оборот, не допускається.

Фінансовими віртуальними активами є:

 • емітований резидентом України забезпечений віртуальний актив, що забезпечений валютними цінностями (ЗВА(ВЦ) – державне регулювання здійснює Національний банк;
 • емітований резидентом України забезпечений віртуальний актив, що забезпечений цінним папером або деривативним фінансовим інструментом (ЗВА(ФІ) – державне регулювання здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Віртуальні активи не є засобом платежу на території України та не можуть бути предметом обміну на майно (товари), роботи (послуги).

Право власності на віртуальний актив набувається за фактом створення віртуального активу, вчинення та виконання правочину щодо віртуального активу, на підставі норм закону або рішення суду і засвідчується володінням ключа такого віртуального активу.

Володілець ключа віртуального активу є власником такого віртуального активу, крім випадків, якщо:

 1. ключ віртуального активу або віртуальний актив знаходиться на зберіганні у третьої особи відповідно до умов правочину між зберігачем та власником цього віртуального активу;
 2. віртуальний актив передано на зберігання будь-якій особі відповідно до закону або рішення суду, що набрало законної сили;
 3. ключ до віртуального активу набуто особою неправомірно.

У разі відсутності рішення суду, яким встановлено інше та яке набрало законної сили в Україні, вважається, що будь-яка особа, якій віртуальний актив належав у минулому, на законних підставах мала та має право власності на цей віртуальний актив протягом усього строку володіння ключем віртуального активу щодо такого віртуального активу.

Зміст права власності на віртуальний актив включає право володіти віртуальним активом, право користуватися віртуальним активом та право розпоряджатися віртуальним активом на свій розсуд, якщо це не суперечить закону, зокрема шляхом передачі права власності на віртуальний актив.

Володіння, користування та розпорядження віртуальним активом фіксується у системі забезпечення обороту віртуальних активів.

Послуги, повязані з оборотом віртуальних активів

Постачальником послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, може бути юридична особа:

 1. керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію;
 2. яка має сформований статутний капітал у розмірі, встановленому Законом про віртуальні активи, та може підтвердити законність отримання коштів, що були направлені на формування статутного капіталу юридичної особи;
 3. яка відповідає іншим встановленим Законом вимогам.

Постачальником послуг може бути іноземна юридична особа, яка є учасником ринку віртуальних активів, за правом іноземної держави провадить діяльність як постачальник послуг у порядку та на умовах, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обороту віртуальних активів, з урахуванням вимог та обмежень, визначених Законом.

Постачальником послуг, пов’язаних з оборотом ЗВА(ВЦ), може бути лише фінансова установа.

Постачальником послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, не може бути юридична особа:

 1. яка зареєстрована відповідно до законодавства держави, визнаної Верховною Радою України державою-окупантом або державою-агресором;
 2. яка має місцезнаходження на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-окупантом або державою-агресором;
 3. керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої є громадянами держави, визнаної Верховною Радою України державою-окупантом або державою-агресором;
 4. яка є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами іноземної держави, визнаної Верховною Радою України державою-окупантом або державою-агресором, або діє в їхніх інтересах;
 5. кінцеві бенефіціарні власники якої є резидентами іноземної держави, визнаної Верховною Радою України державою-окупантом або державою-агресором;
 6. учасники (акціонери) якої є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної Верховною Радою України державою-окупантом або державою-агресором;
 7. яка володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної Верховною Радою України державою-окупантом або державою-агресором;
 8. має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Діяльність постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, провадиться за умови попереднього одержання дозволу на надання послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів. Надання дозволу на надання послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, здійснюється на платній основі.

Розмір плати за видачу дозволу на надання послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, для резидентів України становить:

 1. за видачу дозволу на зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів – вісім тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 2. за видачу дозволу на обмін віртуальних активів – п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 3. за видачу дозволу на переказ віртуальних активів – п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 4. за видачу дозволу на надання посередницьких послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, – чотири тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розмір плати за видачу дозволу на надання послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, для нерезидентів України становить:

 1. за видачу дозволу на зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів – сорок тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 2. за видачу дозволу на обмін віртуальних активів – двадцять п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 3. за видачу дозволу на переказ віртуальних активів – двадцять п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 4. за видачу дозволу на надання посередницьких послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, – двадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Закон набере чинності з дня набрання чинності законом України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами.


Пошук юридичних послуг у фінансовій сфері
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

10

кількість пропозицій

465,00

середня ціна, грн

9

кількість пропозицій

494,44

середня ціна, грн

8

кількість пропозицій

425,00

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

6 440,00

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

3 800,00

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

2 250,00

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

550,00

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

7 500,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

8 000,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

100 500,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

1 500,00

середня ціна, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Bookeeper

295 грн. у місяць

Онлайн бухгалтерія

для ФОП і малого бізнесу

перші 30 днів безкоштовно!

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Путівники

Банківська таємниця: поняття, зміст, порядок розкриття, відповідальність

Дуже часто наші читачі запитують, яка інформація про клієнта, яка стала відомою банку, охоплюється поняттям банківської таємниці, чи мають право банки передавати таку інформацію третім особам, в яких випадках банківська таємниця може бути розкрита і яку відповідальність повинен понести банк або посадова особа, винні в несанкціонованому розкритті банківської таємниці. На ці та інші питання постарався відповісти Prostopravo.com.ua

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах