Конституційна скарга: суб'єкти, вимоги, терміни, порядок розгляду 02.08.2017

31.07.2017г. Президент підписав Закон Про Конституційний Суд України, який вступить в силу на наступний день після його опублікування. Одним з основних нововведень закону є інститут конституційної скарги. Тепер будь-яка фізична або юридична особа зможе звернутися в КС з скаргою на неконституційне положення закону, за умови, що цей закон був застосований в остаточному рішенні суду щодо суб'єкта скарги. Детальніше розповість Prostopravo // 02.08.2017

Конституційною скаргою є подане до Конституційного Суду письмове клопотання про перевірку на відповідність Конституції України Закону України (його окремих положень), який був застосований в остаточному судовому рішенні по справі суб'єкта права на конституційну скаргу.

Подати конституційну скаргу може особа, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в його справі закон України (його окремі положення) суперечать Конституції України. Не може бути суб'єктом права на конституційну скаргу юридична особа публічного права.

Вимоги до конституційної скарги

У конституційній скарзі має бути зазначено:

 1. прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) громадянина України, іноземця або особи без громадянства, адреса зареєстрованого місця проживання (для іноземця або особи без громадянства - місця перебування) або повна назва та місцезнаходження юридичної особи, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
 2. відомості про уповноважену особу, що діє від імені суб'єкта права на конституційну скаргу;
 3. короткий виклад остаточного судового рішення, в якому було застосовано відповідні положення закону України;
 4. опис ходу розгляду відповідної справи в судах;
 5. конкретні положення закону України, які належить перевірити на відповідність Конституції України, і конкретні положення Конституції України, на відповідність яким належить перевірити закон України;
 6. обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень) із зазначенням того, яке з гарантованих Конституцією України прав людини, на думку суб'єкта права на конституційну скаргу, зазнало порушення в результаті застосування закону;
 7. відомості про документи і матеріали, на які посилається суб'єкт права на конституційну скаргу, з наданням копій цих документів і матеріалів;
 8. перелік документів і матеріалів, що додаються.

Копія остаточного судового рішення у справі суб'єкта права на конституційну скаргу повинна бути завірена в установленому порядку судом, який його ухвалив.

Конституційну скаргу фізична особа підписує особисто.

Якщо суб'єктом права на конституційну скаргу є дієздатна фізична особа, яка за станом здоров'я або у зв'язку з фізичною вадою не в змозі особисто підписати конституційну скаргу, її підписує уповноважена в установленому законом порядку особа, яка діє від його імені.

Конституційну скаргу юридичної особи підписує уповноважена особа, повноваження якої повинні бути підтверджені установчими документами цієї юридичної особи і актом про призначення (обрання) на посаду уповноваженої особи.

Крім перерахованих вище вимог, конституційна скарга вважається прийнятною якщо:

 1. вичерпані всі внутрішні засоби правового захисту (при наявності прийнятого в порядку апеляційного перегляду судового рішення, яке набрало законної сили, а в разі передбаченого законом можливості касаційного оскарження - судового рішення, винесеного в порядку касаційного перегляду)
 2. з дня набрання законної сили остаточного судового рішення, в якому застосований закон України (його окремі положення), пройшло не більше трьох місяців.

Суд відмовляє у відкритті конституційного провадження, визнавши конституційну скаргу неприйнятною, якщо зміст і вимоги конституційної скарги є явно необґрунтованою або є зловживанням правом на подання заяви.

Строки подання конституційної скарги

За загальним правилом, скаргу можна подати протягом трьох місяців з дня набрання чинності остаточним судовим рішенням, в якому застосований оспорюваний закон.

Як виняток, конституційна скарга може бути прийнята за межами цих строків, якщо Конституційний Суд визнає розгляд необхідним з мотивів суспільного інтересу.

Якщо суб'єкт права на конституційну скаргу пропустив термін подачі конституційної скарги в зв'язку з тим, що не мав повного тексту судового рішення, він має право висловити в конституційній скарзі клопотання про поновлення пропущеного строку.

Крім того, Прикінцевими положеннями закону встановлено, що конституційна скарга може бути подана, якщо остаточне судове рішення у справі особи вступило в законну силу не раніше 30 вересня 2016.

Конституційна скарга у справі, остаточне судове рішення в якій вступило в законну силу в період з 30 вересня 2016 до вступу в силу Закону «Про Конституційний Суд України», може бути подана протягом трьох місяців з дня його вступу в силу.

Забезпечення конституційної скарги

При розгляді конституційної скарги Велика палата Конституційного Суду, у виняткових випадках, за власною ініціативою може вжити заходів щодо забезпечення конституційної скарги, видавши забезпечувальний наказ, який є виконавчим документом.

Підставою для забезпечення конституційної скарги є необхідність запобігти незворотним наслідкам, які можуть настати в зв'язку з виконанням остаточного судового рішення. Способом забезпечення конституційної скарги є встановлення тимчасової заборони чинити певну дію.

Забезпечувальний наказ втрачає чинність з дня ухвалення рішення або винесення ухвали про припинення конституційного провадження у справі.

Розгляд скарги

Конституційні скарги розглядатиме Сенат, який діє у складі дев'яти суддів Конституційного Суду. Якщо кількість суддів Конституційного Суду менше 18, Сенат є повноважним за участі в ньому не менше шести суддів Конституційного Суду. Склад Сенату формується на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду шляхом жеребкування.

КС розглядає справи в порядку письмового або усного провадження. При цьому, основною формою розгляду справ в суді є письмове провадження. Форму провадження в даному випадку визначає Сенат. Але і в справі, яку Суд розглядає в порядку письмового провадження, окремі питання можуть розглядатися в порядку усного провадження.

Рішення суду по справі за конституційною скаргою є прийнятим, якщо за це проголосувало не менше двох третин суддів Конституційного Суду, які розглядають справу в Сенаті.

Якщо при розгляді Сенатом справи виникає необхідність в тлумаченні Конституції України або якщо вирішення питання, яке розглядає Сенат, може привести до несумісності з юридичними позиціями, винесеними судом попередньо, Сенат може в будь-який час до винесення свого рішення відмовитися від розгляду справи на розсуд Великої палати. Велика палата діє у складі всіх суддів КС.

Учасниками конституційного провадження є: суб'єкт права на конституційну скаргу (уповноважена особа, що діє від його імені) і орган або посадова особа, які прийняли акт, який є предметом розгляду в суді, а також залучені судом до участі в розгляді справи органи та посадові особи, свідки , експерти, спеціалісти, перекладачі та інші особи, участь яких необхідна для забезпечення об'єктивного і повного розгляду справи.

Учасник конституційного провадження має право:

 1. знайомитися з матеріалами справи;
 2. давати усні та письмові пояснення;
 3. викладати свої думки з питань, які розглядаються;
 4. ставити з дозволу головуючого питання іншим учасникам конституційного провадження;
 5. заявляти клопотання;
 6. подавати заяви про відвід судді;
 7. користуватися іншими правами, передбаченими Законом і Регламентом.

Учасник конституційного провадження зобов'язаний в разі запрошення бути на засіданнях, давати правдиві пояснення, надавати документи, матеріали та іншу інформацію, необхідні для повного і всебічного розгляду справи. За ненадання інформації або надання завідомо недостовірних документів, матеріалів, іншої недостовірної інформації учасник конституційного провадження несе відповідальність в порядку, визначеному законом.

Термін конституційного провадження не повинен перевищувати 6 місяців (одного місяця - для справ, визнаних Судом невідкладними).

За результатами розгляду конституційної скарги Сенат або Велика палата приймає рішення.

Нагадаємо, що закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його прийняття.

Якщо Суд, розглядаючи справу по конституційній скарзі, визнав закон України (його положення) таким, що відповідає Конституції України, але водночас виявив, що суд застосував закон України (його положення), витлумачивши його способом, що не відповідає Конституції України, то Конституційний Cуд вказує на це в резолютивній частині рішення.

Суд в рішенні може встановити порядок та строки їх виконання, а також зобов'язати відповідні державні органи забезпечити контроль за виконанням рішення. Суд також може зажадати від відповідних органів письмове підтвердження виконання рішення.


Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах