про твої права

Переселенців забезпечать соціальним житлом. Як отримати компенсацію за оренду житла і оплату житлово-комунальних послуг

13 жовтня 2018 року набрав чинності Закон Про внесення змін до Закону України Про житловий фонд соціального призначення , яким передбачено умови забезпечення соціальним житлом внутрішньо переміщених осіб. Як внутрішньо переміщеним особам стати на квартирний облік і отримати житло? - розповість Prostopravo.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Як стати на квартирний облік?
 2. Порядок взяття на квартирний облік.Необхідні документи
 3. Як отримати компенсацію за оренду житла і оплату житлово-комунальних послуг сім'ям переселенців?
 4. Розмір допомоги
 5. Порядок звернення та документи
 6. Причини відмови у виплаті допомоги
 7. Виплата грошової допомоги припиняється з наступного місяця в разі:

Згідно зі змінами до Закону соціальне житло має відповідати архітектурно-планувальним і технічним нормам, санітарно-гігієнічним вимогам, будівельним нормам, стандартам і правилам по доступності для маломобільних груп населення, в тому числі для осіб з інвалідністю, і бути придатним для проживання.

Як стати на квартирний облік?

Соціальний квартирний облік здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування за місцем проживання громадян (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - за місцем походження або проживання дітей такої категорії до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, для внутрішньо переміщених осіб - за місцем перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб), які мають право на отримання квартир, садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення, після настання повної цивільної дієздатності відповідно до закону.

Правом взяття на соціальний квартирний облік користуються громадяни України:

а) для яких таке житло є єдиним місцем проживання або які мають право на поліпшення житлових умов відповідно до закону;

б) середньомісячний сукупний дохід яких за попередній рік з розрахунку на одну людину в сумі менше величини опосередкованої вартості найму житла в даному населеному пункті та прожиткового мінімуму, встановленого законодавством;

в) внутрішньо переміщені особи, які не мають іншого житла для проживання на підконтрольній українській владі території або житло яких зруйновано (знищено) або пошкоджено до стану, непридатного для проживання, в результаті проведення антитерористичної операції і здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях.

При визначенні середньомісячного сукупного доходу враховується вартість майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї на момент взяття на соціальний квартирний облік (крім вартості майнових прав або прав власності внутрішньо переміщеної особи і членів її сім'ї на нерухоме майно, розміщене на тимчасово окупованій території, в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення або на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, атакож на майно, зруйноване або таке, що стало непридатним для проживання в результаті проведення антитерористичної операції і здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях).

При визначенні середньомісячного сукупного доходу сім'ї не враховується дохід особи, яка досягла 50-річного віку.

Порядок обліку вартості майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї, і порядок визначення величини опосередкованої вартості найму житла в населеному пункті затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Правом взяття на соціальний квартирний облік також користуються мешканці тимчасових притулків для дорослих, громадяни, які мають право на соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Правом позачергового одержання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення будуть користуватися діти з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб, які є сиротами або батьки яких позбавлені батьківських прав, і які проживають в установах соціального захисту населення, після досягнення повноліття.

Порядок взяття на квартирний облік.Необхідні документи

Взяття громадян на соціальний квартирний облік здійснюється за рішенням органу місцевого самоврядування на підставі їх письмової заяви.

Взяття громадян на соціальний квартирний облік може здійснюватися за заявою осіб, уповноважених ними на основі письмової довіреності, завіреної в установленому законом порядку.Взяття на соціальний квартирний облік недієздатних громадян здійснюється за заявою опікуна або органу опіки та піклування.Взяття на соціальний квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, здійснюється за заявою опікуна, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає дитина, або органу опіки та піклування, а осіб з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - за їх заявою.

До заяви про взяття на соціальний квартирний облік додаються документи, що підтверджують обгрунтованість визнання в установленому порядку громадянина малозабезпеченим та нужденним в наданні соціального житла.

Внутрішньо переміщена особа до заяви про взяття на соціальний квартирний облік докладає копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та копії довідок про взяття на такий облік членів сім'ї.

Громадянину, який подав заяву про взяття на соціальний квартирний облік, видається розписка в отриманні документів з обов'язковим зазначенням їх переліку та дати їх отримання.Рішення про постановку на соціальний квартирний облік або про відмову у взятті на такий облік приймається не пізніше тридцяти робочих днів з дня подачі зазначених документів.Орган місцевого самоврядування не пізніше семи робочих днів з дня прийняття рішення про постановку на соціальний квартирний облік направляє письмове повідомлення із зазначенням дати взяття на облік, виду і номера черги або підстави відмови у задоволенні заяви. Відмова в постановці громадян на соціальний квартирний облік може бути оскаржена в судовому порядку.

Як отримати компенсацію за оренду житла і оплату житлово-комунальних послуг сім'ям переселенців?

 

Ще 1 жовтня 2014 року Кабінет Міністрів прийняв Постанову №505, якою затвердив порядок виплати компенсацій на оплату житла тимчасовим переселенцям.В якому розмірі виплачується компенсація, куди за нею звертатися і які документи потрібно надати?

Грошова допомога надається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України і переміщаються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції і населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, або таким, що змушені були покинути своє постійне місце проживання в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і перемістилися в населені пункти, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі, і стоять на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м.Києві держадміністрацій, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах рад, з дня звернення за її призначенням і виплачується по місяць зняття з такого обліку, включно, але не більше шести місяців.

За рішенням комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, утворених районними, районними у мм.Києві та Севастополі держадміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі утворення) рад, грошова допомога може надаватися внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю, їх дітям, дітям з інвалідністю та особам, що здійснюють за ними догляд, які перемістилися з населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі, і не мають можливості повернутися до попереднього місця проживання.

Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і перелік населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 № 1085

Розмір допомоги

Допомога вимушеному переселенцю із зони АТО, призначається на сім'ю і виплачується одному з її членів за умови надання письмової згоди в довільній формі про виплату грошової допомоги цій особі від інших членів сім'ї в таких розмірах:

 • для осіб, які отримують пенсію, дітей, студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів та учнів закладів професійно-технічної освіти, які досягли 18-річного віку (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) - 1000 гривень на одну людину (члена сім'ї);
 • для осіб з інвалідністю I групи і дітей-інвалідів - 130 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • для осіб з інвалідністю II групи - 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • для осіб з інвалідністю III групи - прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність;
 • для працездатних осіб - 442 гривні на одну людину (члена сім'ї).

Загальний розмір допомоги на сім'ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім'ї і не може перевищувати 3000 гривень, для сім'ї, до складу якої входять особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, - 3400 гривень, для багатодітної сім'ї - 5000 гривень.

Якщо в складі сім'ї, якій призначена допомога, відбулися зміни, розмір грошової допомоги перераховується з місяця, наступного за місяцем виникнення таких змін, за заявою уповноваженого представника сім'ї або інформації компетентного органу.

Для призначення допомоги на наступний шестимісячний строк уповноважений представник сім'ї подає до уповноваженого органу або установи уповноваженого банку заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги, а також представляє довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб всіх членів сім'ї.Таку заяву на наступний шестимісячний строк може бути подано з дати його початку або не раніше ніж за 15 днів до закінчення поточного шестимісячного терміну.

Розмір одержаної грошової допомоги не враховується при обчисленні сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, а також не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України .

Порядок звернення та документи

Для отримання грошової допомоги уповноважений представник сім'ї звертається до органу соціального захисту за фактичним місцем проживання (перебування) з відповідною заявою та пред'являє паспорт громадянина України або інший документ, що засвідчує особу, та довідки всіх членів сім'ї про постановку на облік осіб, які переміщуються.

У заяві зазначаються такі відомості про всіх членів сім'ї, які претендують на отримання грошової допомоги:

 • прізвище, ім'я та по батькові;
 • число, місяць, рік народження;
 • серія, номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, для іноземців або осіб без громадянства - серія, номер паспортного документа і посвідки на проживання;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (не вказується фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби і мають відмітку у паспорті);
 • зареєстроване і фактичне місце проживання (перебування);
 • реквізити рахунку уповноваженого представника сім'ї в уповноваженому банку, на який буде перераховуватися допомога;
 • наявність у кожного з членів сім'ї у власності житлового приміщення / частини житлового приміщення, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях, Автономній Республіці Крим та м . Севастополі, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово здійснюють свої повноваження, і населені пункти, розташовані на лінії зіткнення;
 • наявність житлового приміщення, яке зруйновано або стало непридатним для проживання в результаті проведення антитерористичної операції, або заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;
 • наявність у кожного з членів сім'ї на депозитному банківському рахунку коштів в розмірі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;
 • місце роботи осіб працездатного віку і час, з якого особа там працює.

До заяви додається копія свідоцтва про шлюб, копії свідоцтв про народження дітей та письмова згода в довільній формі про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім'ї від інших членів сім'ї та згода на обробку персональних даних.

Причини відмови у виплаті допомоги

Допомога не призначається в разі, якщо:

 • хто-небудь з членів сім'ї має у власності житлове приміщення, розташоване в регіонах, відмінних від тимчасово окупованій території України, районів проведення антитерористичної операції і населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення;
 • хто-небудь з членів сім'ї має на депозитному банківському рахунку кошти в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Якщо в складі сім'ї, якій призначена допомога, є особи працездатного віку (крім громадян, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку; громадян, які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько -консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними; громадян, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, або інвалідами I або II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку, а також фізичних осіб, які надають соціальні послуги та студентів денної форми навчання), які не працевлаштувалися, в тому числі за сприяння державної служби зайнятості, або перебувають в трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України, в районах проведення антитерористичної операції або населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, але фактично не працюють, впротягом двох місяців з дня призначення виплати грошової допомоги, її розмір для працездатних членів сім'ї на наступні два місяці зменшується на 50 відсотків, а на наступний період - припиняється.

У разі звільнення і подальшого непрацевлаштування працездатного члена сім'ї допомога на цього члена сім'ї через два місяці з дня, наступного за днем ​​звільнення, зменшується на 50 відсотків, а через чотири місяці з дня, наступного за днем ​​звільнення, - припиняється.

Особи працездатного віку, яким призначено допомогу, зобов'язані інформувати в триденний термін уповноважений орган про факт працевлаштування та постановку на облік як безробітний.

Уповноважений представник сім'ї, якій призначена допомога, зобов'язаний повідомляти уповноваженому органу про зміну обставин, що впливають на призначення грошової допомоги, протягом трьох днів з дня настання таких обставин.

Суми грошової допомоги, надміру виплачені внаслідок подання документів з недостовірними відомостями, повертаються на вимогу уповноваженого органу.У разі відмови від добровільного повернення надміру перерахованих сум грошової допомоги вони стягуються в судовому порядку.

Виплата грошової допомоги припиняється з наступного місяця в разі:

 • подання уповноваженою представником сім'ї заяви про припинення виплати допомоги;
 • надання інформації державної служби зайнятості про те, що працездатні члени сім'ї протягом чотирьох місяців не працевлаштувалися за сприяння державної служби зайнятості або перебувають у трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України, в районах проведення антитерористичної операції або населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, але фактично не працюють;
 • зняття з обліку переміщеної особи;
 • виявлення уповноваженим органом факту надання недостовірної інформації або неповідомлення про зміну обставин, що впливають на призначення допомоги.

Виплата грошової допомоги може бути відновлена, якщо протягом місяця з місяця припинення виплати уповноважений представник сім'ї повідомив про зміну обставин, які вплинули на припинення виплати грошової допомоги.

Пошук юридичних послуг з операцій з нерухомістю

Послуга

Кількість пропозицій

Середня ціна, грн

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики