Як відмовитися від системи централізованого опалення і перейти на автономне? 29.07.2016

У зв'язку з підвищенням тарифів на централізоване опалення, все більше українців замислюються про перехід на автономне опалення. Як це можна зробити законно розповість Prostopravo // 29.07.2016

Наразі питання відключення житлових будинків від центральних тепломереж регулюється Порядком відключення окремих житлових будинків віж мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання, затвердженого Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22 листопада 2005 року №4 (із змінами та доповненнями).

Відповідно до цього Порядку для реалізації права споживачів на відмову від отримання послуг централізованого опалення  і гарячого водопостачання орган місцевого самоврядування або місцевий орган виконавчої влади створює своїм рішенням постійно діючу міжвідомчу комісію для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж ЦО і ГВП (далі - Комісія), призначає голову та затверджує її склад, затверджує положення про роботу комісії. Засідання постійно діючої міжвідомчої комісії відбуваються у міру потреби, але не рідше одного разу на місяць.

Для вирішення питання відключення житлового будинку (будинків) від мереж централізованого опалення його власник (власники) повинен (повинні) звернутися до Комісії з письмовою заявою, в якій зазначає причини відключення.

До заяви додається копія протоколу загальних зборів мешканців будинку щодо створення ініціативної групи з вирішення питання відключення від мереж ЦО і ГВП та прийняття рішення про влаштування у будинку системи індивідуального або автономного опалення. Рішення про відключення будинку від системи централізованого опалення з улаштуванням індивідуального опалення повинно бути підтримане всіма власниками (уповноваженими особами власників) приміщень у житловому будинку.

Варто зазначити, що вищезгаданий Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22 листопада 2005 року №4 неодноразово був предметом оскарження в адміністративних судах (Постанова Окружного адміністративного суду м.Києва від 15.10.2012 г. № 2а-10785/12/2670, від 09.07.2012 р. № 2а-6304/12/2670 (рішення залишено без змін постановою Київського апеляційного адміністративного суду  від 04.04.2013р.), від 28.04.2014 р. № 826/20946/13-а (Постанову залишено без змін Постановою Київського апеляційного суду від  07.10.2014 р.) тощо). Позивачі обгрунтовували свої вимоги обмеженням їх права вільно користуватися та розпоряджатися своєю власністю. Проте у задоволенні позовних вимог було відмовлено.

Зокрема, суди мотивували своє рішення тим, що відключення окремих квартир по стояку призводить до розбалансування гідравлічного режиму роботи внутрішньобудинкової системи опалення, перерозподілу теплоносія, що є причиною зменшення подачі теплоносія на інші стояки. Тобто, якщо сам будинок містить 100 % теплоти, то на кожну квартиру йде певна кількість теплоти, певний відсоток. У разі ж відключення однієї квартири від цілісної взаємодіючої системи інші мешканці квартир будуть отримувати вже не 100 % тепла від будинку. Основна кількість теплоти йде саме від цілого будинку, від його невід'ємних частин - квартир, завдяки цьому йде зворотна віддача на всі квартири будинку.

При будівництві самого будинку для системи централізованого опалення використовуються певні види труб, фізичні характеристики яких наведені у згаданих СНиП 2.04.05-91. Так, труби повинні витримувати випробування на стійкість при постійному внутрішньому тиску при умовах, що містяться у таблиці 2 додатка 25 СНиП 2.04.05-91. Будь-які зміни тиску можуть призвести до непередбачуваних наслідків.

При прийнятті Порядку відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання та змін до нього згідно оскаржуваних наказів взято до уваги саме необхідність дотримання прав та інтересів всіх власників квартир у багатоквартирному будинку як користувачів спільної централізованої мережі опалення та постачання гарячої води, оскільки централізована система опалення та постачання гарячої води не може бути відключена в одній з квартир багатоквартирного будинку без наслідків для належного її функціонування в інших.

Також суд наголосив, що частиною 2 ст. 383 Цивільного кодексу України передбачено, що власник квартири може на свій розсуд здійснювати ремонт і зміни у квартирі, наданій йому для використання як єдиного цілого, - за умови, що ці зміни не призведуть до порушень прав власників інших квартир у багатоквартирному житловому будинку та не порушать санітарно-технічних вимог і правил експлуатації будинку.

Таким чином, законодавством передбачено випадки обмеження права власності власника квартири у багатоквартирному будинку і оскаржувані накази прийняті саме з врахуванням вказаного обмеження.

Крім того, Комісія розглядає надані документи лише за наявності затвердженої органом місцевого самоврядування в установленому порядку оптимізованої схеми перспективного розвитку систем теплопостачання населеного пункту та у відповідності до неї.

Комісія, після вивчення наданих власником (власниками) документів, у місячний строк приймає рішення щодо відключення від мереж ЦО і ГВП, улаштування індивідуальної (автономної) системи теплопостачання та збір вихідних даних і технічних умов для виготовлення проектної документації.

При цьому обов'язково враховуються технічні можливості існуючих мереж газопостачання, водопостачання та електропостачання даного населеного пункту або окремого мікрорайону щодо забезпечення живлення запропонованої власником (власниками) системи теплопостачання. Комісією, у разі необхідності, можуть розглядатися питання збільшення потужностей та можуть розроблятися пропозиції щодо їх фінансування, а також заміни систем внутрішньоквартальних, а в деяких випадках і магістральних мереж газо-, водо-, теплопостачання.

Засідання Комісії відбувається за участю заявника або його уповноваженого представника.

Рішення Комісії оформляється протоколом, витяг з якого у десятиденний строк надається заявникові.

При позитивному рішенні Комісії заявнику надається перелік організацій, до яких слід звернутися для отримання технічних умов для розробки проекту індивідуального (автономного) теплопостачання і відокремлення від мереж ЦО і ГВП.

Якщо заявником є власник, наймач (орендар) окремого приміщення, Комісія має право не розглядати його заяву до прийняття рішення про відключення від мереж централізованого теплопостачання всього будинку.

Про відмову у розгляді заяви Комісія повідомляє заявника у десятиденний строк.

У разі відмови  заявник може звернутися до суду.  

Отримання технічних умов може виконуватись безпосередньо заявником або відповідно до договору проектною чи проектно-монтажною організацією.

Проект індивідуального (автономного) теплопостачання і відокремлення від мереж ЦО і ГВП виконує проектна або проектно-монтажна організація на підставі договору із заявником.

Проект індивідуального (автономного) теплопостачання повинен відповідати вимогам чинних нормативних документів. Вибір запропонованих схем може супроводжуватися економічними розрахунками.

Разом з проектом індивідуального (автономного) теплопостачання надаються:

  • проектні рішення щодо опалення місць загального користування у будинку;
  • технічні рішення з розрахунками щодо реконструкції існуючої системи теплопостачання: перенесення транзитних стояків, їхня ізоляція, можливе перекладання розподільних трубопроводів, стояків, заміна дросельних діафрагм, елеваторів, теплолічильників тощо;
  • теплові навантаження місць загального користування;
  • розраховані теплові навантаження будинку;
  • технічні рішення з перерахунку та заміни внутрішньобудинкових систем газо- та електропостачання (залежно від типу нагрівачів).

Проект узгоджується з усіма організаціями, які видали технічні умови на підключення будинку до зовнішніх мереж.

Відключення приміщень від внутрішньобудинкових мереж ЦО і ГВП виконується монтажною організацією, яка реалізує проект, за участю представника власника житлового будинку або уповноваженої ним особи, представника виконавця послуг з ЦО і ГВП та власника, наймача (орендаря) квартири (нежитлового приміщення) або уповноваженої ними особи.

Роботи з відключення будинку від мереж ЦО і ГВП виконуються у міжопалювальний період.

По закінченні робіт складається акт про відключення будинку від мереж ЦО і ГВП і в десятиденний термін подається заявником до Комісії на затвердження.

Після затвердження акта на черговому засіданні Комісії сторони переглядають умови договору про надання послуг з централізованого теплопостачання.

Для виконання робіт з підготовки внутрішньобудинкових мереж ЦО і ГВП до опалювального сезону після відключення приміщення від мереж його власник, наймач (орендар) зобов'язаний надавати представнику виконавця послуг з ЦО і ГВП можливість доступу до транзитних трубопроводів.  


Пошук юридичних послуг з операцій з нерухомістю
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

9

кількість пропозицій

394,44

середня ціна, грн

8

кількість пропозицій

968,75

середня ціна, грн

6

кількість пропозицій

3 183,33

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

1 800,00

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

6 160,00

середня ціна, грн

3

кількість пропозицій

1 233,33

середня ціна, грн

3

кількість пропозицій

4 333,33

середня ціна, грн

3

кількість пропозицій

2 700,00

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

5 250,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

3 000,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

3 100,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

5 000,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

1 100,00

середня ціна, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Bookeeper

295 грн. у місяць

Онлайн бухгалтерія

для ФОП і малого бізнесу

перші 30 днів безкоштовно!

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Путівники

Купівля та продаж нерухомості в Україні від А до Я

Порядок оформлення та державної реєстрації права власності на нерухомість: квартиру, приватний будинок, земельну ділянку. Зразок попереднього договору купівлі продажу квартири.

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах