КСУ визнав неконституційним збільшення пенсійного віку для пільгових категорій 29.01.2020

23 січня 2020 року прийнято рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним подання 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції України окремих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо пенсійного забезпечення» від 2 березня 2015 року №213-VIII. КСУ визнав неконституційними окремі положення Закону № 213 щодо збільшення пенсійного віку громадянам, які мають право на пенсію на пільгових умовах. Рішення Конституційного Суду України є остаточним і оскарженню не підлягає. // 29.01.2020

Зокрема, Законом №213 було передбачено поетапне збільшення пенсійного віку на 5 років для пенсій на пільгових умовах з урахуванням стажу роботи та за вислугу років. КСУ зазначив, що раніше у осіб, які належать до певних категорій працівників були певні легітимні очікування щодо виходу на пенсію. Однак оспорюваними положеннями  Закону №213 було змінено нормативне регулювання призначенням пенсій таким особам. Такі зміни суттєва вплинули на їх очікування стосовно настання юридичних наслідків, пов’язаних з реалізацією права щодо виходу на пенсію, погіршило юридичне становище стосовно права на призначення пенсії, що може реалізовуватись лише в разі поліпшення умов праці та впевненості у настанні юридичних наслідків при реалізації права на вихід на пенсію.

Таким чином, КСУ встановив, що стаття 13, частина друга статті 14, пункти «б- г» статті 54 Закону України «Про пенсійне забезпечення» зі змінами, внесеними Законом №213 суперечить частині першій статті 8 Конституції України тобто порушують принцип верховенства права, складовою якого є юридична визначеність і визнав їх неконституційність. Такі норми втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом рішення.

Отже, відтепер застосуванню підлягають стаття 13, частина друга статті 14, пункти «б-г» статті 54 Закону України «Про пенсійне забезпечення» у редакції, що діяла до внесення відповідних змін Законом №213, а саме:

На пільгових умовах мають право на пенсію за віком, незалежно від місця останньої роботи:

а) працівники,  зайняті  повний  робочий  день  на  підземних  роботах, на роботах  з  особливо  шкідливими  і  особливо  важкими умовами  праці,  - за списком N 1 виробництв, робіт, професій,  посад  і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць:

 • чоловіки - після досягнення 50 років і при  стажі  роботи  не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах;
 • жінки - після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 15 років, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

Працівникам, які мають  не  менше  половини  стажу  роботи  з
особливо шкідливими і особливо важкими умовами  праці,  пенсії  на пільгових умовах призначаються із зменшенням  віку,  передбаченого статтею 12 цього Закону, на 1  рік  за  кожний  повний  рік  такої роботи чоловікам і на 1 рік 4 місяці - жінкам;

б) працівники, зайняті повний робочий день на  інших  роботах із  шкідливими  і  важкими  умовами  праці,  -  за  списком  N   2 виробництв, робіт, професій, посад  і  показників,  затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами  атестації  робочих
місць:

 • чоловіки - після досягнення 55 років і при  стажі  роботи  не менше 25 років, з них не менше 12 років 6  місяців  на  зазначених роботах;
 • жінки - після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

Працівникам,  які  мають  не  менше  половини  стажу роботи з шкідливими і важкими умовами праці,  пенсії  на  пільгових  умовах призначаються із зменшенням віку, передбаченого статтею  12  цього Закону, на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи  чоловікам і за кожні 2 роки такої роботи - жінкам;

в) трактористи-машиністи, безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської  продукції  в  колгоспах,  радгоспах,  інших підприємствах сільського господарства, - чоловіки після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 20 років на зазначеній роботі;

г) жінки, які працюють трактористами-машиністами, машиністами будівельних,  шляхових   і    вантажно-розвантажувальних    машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів, -  після  досягнення  50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 15 років на зазначеній роботі;

д) жінки,  які  працюють  доярками  (операторами   машинного доїння),  свинарками-операторами  в  колгоспах,  радгоспах,  інших підприємствах сільського господарства, - після досягнення 50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років за умови виконання
встановлених норм обслуговування.

Норми обслуговування для цих цілей встановлюються в  порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України;

е) жінки, зайняті протягом  повного  сезону  на  вирощуванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну,- після  досягнення  50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років;

є) робітниці текстильного виробництва, зайняті на верстатах і машинах, - за списком  виробництв  і  професій,  затверджуваним  у порядку, що визначається  Кабінетом  Міністрів  України,  -  після досягнення 50 років і при стажі  зазначеної  роботи  не  менше  20
років;

ж) жінки, які працюють у  сільськогосподарському  виробництві та виховали п'ятеро  і  більше  дітей,  -  незалежно  від  віку  і трудового стажу, в порядку, що  визначається  Кабінетом Міністрів України;

з)  водії   міського  пасажирського  транспорту   (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і  великовагових  автомобілів,  зайнятих  у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв:

 • чоловіки - після досягнення 55 років і при  стажі  роботи  25 років, в тому числі на зазначеній  роботі  не  менше  12  років  6 місяців;
 • жінки - після досягнення 50  років  і  при  стажі  роботи  20 років, в  тому  числі  на  зазначеній  роботі  не  менше 10 років.

Працівникам інших виробництв, професій  та  посад  дострокові пенсії залежно від умов праці (але не раніш  як  після  досягнення 55 років чоловіками і 50 років жінками) можуть встановлюватися  за результатами   атестації   робочих   місць   за   рахунок   коштів
підприємств та  організацій,  призначених  на  оплату  праці,  які перераховуються до Пенсійного фонду України на виплату  пенсій  до досягнення працівником пенсійного віку,  передбаченого  статтею 12  цього Закону.

При наявності стажу на підземних роботах  менше  10  років  у чоловіків і менше 7 років 6 місяців у жінок за кожний  повний  рік цих робіт пенсійний вік, передбачений  статтею  12  цього  Закону, знижується на 1 рік.

Право  на  пенсію  за  вислугу  років  мають  такі  категорії робітників і службовців авіації, а також льотно-випробного складу, незалежно від відомчої підпорядкованості  підприємств,  установ  і організацій, в яких вони зайняті:

б) працівники, які здійснюють управління повітряним  рухом  і мають свідоцтво диспетчера:

 • чоловіки - після досягнення 50 років і при  загальному  стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 12 років 6 місяців роботи по безпосередньому управлінню польотами повітряних суден;
 • жінки - після досягнення 45  років  і  при  загальному  стажі роботи не менше 17 років 6 місяців, з них не менше 10 років роботи по безпосередньому управлінню польотами повітряних суден.

Зазначені працівники, звільнені від роботи по безпосередньому  управлінню  польотами  повітряних  суден  за    станом    здоров'я (через хворобу), при наявності вислуги років у чоловіків не  менше 10  років  і  у  жінок  не  менше 7 років 6 місяців мають право на пенсію пропорційно відпрацьованому часу.

У  вислугу  років  працівникам,  які  здійснюють   управління повітряним рухом, зараховується також робота, зазначена  у  пункті "а" цієї статті.

Працівники, які  здійснюють  управління  повітряним  рухом  і мають  посвідчення  (диспетчери,  старші  диспетчери,    керівники польотів), мають право на пенсію незалежно  від  віку,  якщо  вони були зайняті на цих роботах:

 • чоловіки - не менше 20 років;
 • жінки    - не менше 17 років 6 місяців.

Порядок обчислення строків вислуги для призначення їм  пенсій затверджується Кабінетом  Міністрів України;

в) інженерно-технічний склад - за переліком посад і робіт, що затверджується в порядку, який  визначається  Кабінетом  Міністрів України:

 • чоловіки - після досягнення 55 років і при  загальному  стажі роботи в цивільній авіації не менше 25 років, з них  не  менше  20 років на зазначених посадах;
 • жінки - після досягнення 50  років  і  при  загальному  стажі роботи в цивільній авіації не менше 20 років, з них  не  менше  15 років на зазначених посадах.

У  вислугу  років  працівникам  інженерно-технічного   складу зараховується також робота, зазначена в пунктах  "а"  і  "б"  цієї статті;

г) бортпровідники:

 • чоловіки - після досягнення 55 років і при  загальному  стажі роботи  не  менше  25  років,  з  них  не  менше  15   років    як бортпровідник;
 • жінки - після досягнення 45  років  і  при  загальному  стажі роботи  не  менше  20  років,  з  них  не  менше  10   років    як бортпровідниця.
Пошук юридичних послуг для пенсіонерів
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

15

кількість пропозицій

323,33

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

1 000,00

середня ціна, грн

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Bookeeper

295 грн. в месяц

Онлайн бухгалтерия

для ФОП и малого бизнеса

первые 30 дней бесплатно!Путівник

Пенсія в Україні від А до Я

Як оформити і розрахувати пенсію за вислугою років в Україні. Мінімальна, максимальна і середня пенсія в країні. Пенсійний вік для чоловіків і жінок для виходу на пенсію, пенсійне законодавство. Види пенсій.

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах

© 2006–2020

ООО «Простобанк Консалтинг»

Код ЄДРПОУ: 35454764

Адрес и телефон «Простобанк Консалтинг»

Email: info@prostobank.com