про твої права

Пенсії у зв'язку з втратою годувальника

Хто і в якому розмірі має право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, як нараховується і до скількох років вона виплачується з'ясовував Prostopravo.com.ua.


Короткий зміст і посилання по темі

Ще одним видом пенсій, які виплачуються в солідарній системі пенсійного страхування є пенсія у зв'язку з втратою годувальника.Метою цих виплат є хоча б часткова компенсація членам родини померлого, які перебували на його утриманні, того доходу, який вони втрачають в зв'язку з його смертю.

Умови призначення пенсії по втраті годувальника

Для призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника необхідно дотримання 3 умов:

 1. Непрацездатність члена сім'ї.
 2. Перебування члена сім'ї на утриманні годувальника.
 3. Наявність необхідного страхового стажу годувальника.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника виплачується непрацездатним членам сім’ї померлого, які перебували на його утриманні, якщо на момент смерті у нього був необхідний страховий стаж:

 • до досягнення 23 років включно - 1 рік;
 • від 24 до 26 років - 2 роки;
 • від 27 до 28 років - 3 роки;
 • від 29 років до 31 року - 4 роки;
 • від 32 до 33 років - 5 років;
 • від 34 до 35 років - 6 років;
 • від 36 до 37 років - 7 років;
 • від 38 до 39 років - 8 років;
 • від 40 до 42 років - 9 років;
 • від 43 до 45 років - 10 років;
 • від 46 до 48 років - 11 років;
 • від 49 років до 51 року - 12 років;
 • від 52 до 55 років - 13 років;
 • від 56 до 59 років - 14 років.

У разі смерті пенсіонера в період проходження строкової військової служби, а також у разі смерті (загибелі) особи внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, отриманих під час участі в масових акціях громадянського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року 21 лютого 2014 за євроінтеграцію і проти режиму Януковича (революції Гідності) пенсія виплачується незалежно від тривалості страхового стажу.

Дітям пенсія призначається незалежно від того, чи перебували вони на утриманні годувальника.Батьки і дружини, які не перебували на утриманні годувальника, мають право на пенсію, якщо після його смерті втратили джерело існування.

Непрацездатними членами сім'ї вважаються:

 • подружжя, батьки, якщо вони являються інвалідами або досягли пенсійного віку;
 • діти (в тому числі, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника), що не досягли 18 років, або старше 18 років, якщо вони являються інвалідами;
 • діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, до закінчення навчання, але не довше, ніж до досягнення 23 років, а діти-сироти - до досягнення 23 років незалежно від того, навчаються вони;
 • чоловік (дружина), а в разі їх відсутності - один з батьків, брат або сестра, дід, баба, незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і здійснюють догляд за дитиною годувальника до досягнення 8 років.

Член сім’ї вважається таким, який знаходився на утриманні годувальника, якщо він перебував на повному утриманні годувальника чи отримував від нього допомогу, яка була постійним і основним джерелом для існування.

Члени сім'ї, для яких допомога годувальника була основним джерелом для існування, але при цьому вони самі отримують пенсію, мають право за своїм бажанням перейти на пенсію у зв'язку з втратою годувальника.

Усиновлені діти мають право на пенсію нарівні з рідними.Також право на пенсію мають пасинок і падчерка, якщо вони не одержували аліментів від батьків.Неповнолітні діти зберігають за собою право на пенсію і в разі їх усиновлення.

Непрацездатні члени сім'ї особи, зниклого безвісти в порядку, передбаченому Законом України "Про правовий статус осіб, зниклих без вести", які були на його утриманні, незалежно від тривалості страхового стажу годувальника, мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, якщо інше не передбачено Законом України «Про правовий статус осіб, зниклих без вести».

Розмір і терміни виплати пенсії

Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника призначається в розмірі 50% пенсії за віком померлого годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї. На двох і більше непрацездатних членів сім’ї пенсія призначається в розмірі 100% пенсії за віком померлого годувальника.

Дітям-сиротам пенсія призначається в тому ж розмірі, виходячи з розміру пенсії кожному з батьків.

Розмір пенсії за віком визначається за формулою:

П = Зп ⋅ Кс, де:

П - розмір пенсії, у гривнях;

Зп - заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до статті 40 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», з якої обчислюється пенсія, у гривнях;

Кс - коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до статті 25 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається за формулою:

Зп = Зс х (Ск: К), де

Зп - заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у гривнях;

Зс - середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.Тимчасово, з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, заробітна плата (дохід) для призначення пенсії визначається із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за 2016 і 2017 роки;

Ск - сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 + ... + Кзn)

К - страховий стаж за місяці, враховані для визначення коефіцієнта заробітної плати (доходу) застрахованої особи.

Коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи за кожний місяць страхового стажу, який враховується при обчисленні пенсії, визначається за формулою:

Кз = Зв: Зс, де:

Кз - коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи;

Зв - сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);

Зс - середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу), а в разі одноразової сплати єдиного внеску відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України "про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" - за місяць, в якому укладено договір про добровільну участь.

Коефіцієнт страхового стажу, який застосовується для обчислення розміру пенсії, визначається із заокругленням до п'яти знаків після коми за формулою:

Кс = (См * Вс) / (100% * 12), де:

Кс - коефіцієнт страхового стажу;

См - сума місяців страхового стажу;

Вс - величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках).За період участі в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1%.

На всіх членів сім’ї призначається одна спільна пенсія.На вимогу члена сім'ї із загальної суми пенсії йому може бути виділена його частка, яка виплачується окремо.

Пенсія виплачується весь період, протягом якого член семи вважається непрацездатним, а членам сім'ї, які досягли пенсійного віку, - довічно.

Документи для оформлення пенсії по втраті годувальника

Для призначення пенсії по втраті годувальника подаються такі документи померлого годувальника:

1) документи про стаж, визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637. За період роботи, починаючи з 01 січня 2004 року, структурний підрозділ, відповідальний за ведення персоніфікованого обліку, надає структурному підрозділу, відповідальному за призначення пенсії, довідку з бази даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру  загальнообов'язкового державного соціального страхування.

2) для підтвердження заробітної плати відділом персоніфікованого обліку надаються індивідуальні відомості про застраховану особу за період з 01 липня 2000 року.

За бажанням пенсіонера може подаватися довідка про заробітну плату (дохід) по 30 червня 2000 року зі вказівкою в ній назв первинних документів, на підставі яких вона видана, їх місцезнаходження та адреси, за якою можливо провести перевірку відповідності змісту довідки первинними документами.

У разі якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 становить менше 60 місяців, подається довідка про заробітну плату (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року.

Також надаються такі документи:

1) документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, і померлого годувальника (подається в разі, якщо особа, яка звернулася із заявою про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника, має такі документи) ;

2) свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія;

3) довідка про склад сім'ї померлого годувальника та копії документів, що підтверджують родинні стосунки члена сім'ї з померлим годувальником (при наявності);

4) свідоцтво органу РАЦС про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення його померлим;

5) документи про вік померлого годувальника сім'ї при відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно відсутнім або оголошення її померлою;

6) довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що особа навчається за денною формою навчання;

7) довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності - один з батьків, дід, бабуся, брат або сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення ним (ними) 8 років;

8) документи про місце проживання (реєстрації);

9) документ про перебування членів сім'ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника;

10) експертний висновок щодо встановлення причинного зв'язку смерті годувальника з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (крім дружин (чоловіків), які втратили годувальника з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, і звернулися за призначенням пенсії у зв'язку з втратою годувальника).

Орган, що призначає пенсію, додає до заяви одержані ним від МСЕК виписки з актів огляду в МСЕК дорослих членів сім'ї, яким право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника надається внаслідок їх інвалідності.

До заяви про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника сім'ї військовослужбовця строкової служби додається документ, отриманий від військової частини або районного (міського) військового комісаріату чи іншого військового установи, що засвідчує дату та причину смерті військовослужбовця, або документ про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім або оголошення його померлим.Якщо смерть настала після звільнення з військової служби, подаються свідоцтво РАЦС про смерть, довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстав звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що смерть військовослужбовця пов'язана з проходженням військової служби.

11) документи про страховий стаж особи, якій призначається пенсія.

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Корисні статті з даної тематики