Пенсійний контракт 23.12.2010

Щоб стати вкладником недержавного пенсійного фонду (надалі — НПФ), необхідно укласти пенсійний контракт. Пенсійний контракт — це договір між пенсійним фондом, від імені якого в договорі виступає адміністратор, і вкладником НПФ. Відповідно до пенсійного контракту здійснюється пенсійне забезпечення учасника фонду за рахунок внесків вкладника. // 23.12.2010

Учасники та вкладники НПФ

 

Вкладник — це особа (як фізична, так і юридична), що сплачує внески на користь учасника НПФ. Учасник — фізична особа, на користь якої сплачують пенсійні внески і яка має або згодом набуде права на отримання пенсійних виплат з пенсійного фонду. Учасниками НПФ можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства. Одна фізична особа може одночасно бути і вкладником, і учасником НПФ. Крім того, вкладниками можуть бути подружжя, діти, батьки, працедавець учасника фонду або професійне об'єднання, членом якого є учасник.

 

Адміністратор НПФ не може відмовити особі, що бажає укласти контракт з відкритим пенсійним фондом. Вкладниками корпоративного і професійного НПФ можуть бути лише особи, визначені статутом такого фонду.

 

Кожен вкладник має право укласти один або кілька пенсійних контрактів з адміністратором одного або декількох НПФ.

 

Основні вимоги до пенсійного контракту

 

Пенсійний контракт укладається письмово. Якщо угоду підписують з вкладником, який не є учасником НПФ, вона укладається у трьох примірниках, якщо вкладник одночасно є учасником фонду — у двох. Один примірник контракту залишається в адміністратора.

 

Разом з екземпляром контракту адміністратор зобов'язаний видати вкладнику та учаснику такі документи:

 • пам'ятку з роз'ясненнями основних положень пенсійного контракту;
 • копію пенсійної схеми;
 • витяг зі статуту НПФ, а на вимогу вкладника — копію статуту повністю.

Пенсійна схема — документ, яким визначаються умови і порядок недержавного пенсійного забезпечення, що здійснюється тим чи іншим фондом. Пенсійні схеми, а також зміни до них, реєструються Держфінпослуг.

 

У пенсійній схемі повинні бути відображені:

 • опис усіх видів та умов здійснення пенсійних виплат;
 • порядок обчислення розміру пенсійних виплат;
 • термін, протягом якого сплачують пенсійні виплати, та порядок їхніх виплат;
 • порядок і терміни сплати пенсійних внесків, зокрема, можливість їхньої зміни за умовами пенсійного контракту;
 • умови та порядок участі у пенсійній схемі;
 • права та обов'язки вкладника, учасника фонду за цією пенсійною схемою.

Вкладники мають право вільного вибору пенсійної схеми. Поміняти пенсійну схему можна, але не частіше, ніж раз на півроку. Пенсійний фонд може змінювати або анулювати пенсійні схеми лише у двох випадках:

 • у разі відсутності укладених контрактів за цією схемою;
 • за умови одержання згоди всіх вкладників, з якими укладені контракти за цією схемою.

На всіх примірниках укладеного контракту робиться позначка про видачу документів, а також фіксується дата їхнього надання.

 

Крім того, вкладникові НПФ разом з контрактом надається інформація про адміністратора, компанії, що керує активами та зберігача пенсійного фонду. Така інформація повинна містити реєстраційні та банківські реквізити і реквізити відповідних ліцензій.

 

У пенсійному контракті обов'язково вказуються:

 • паспортні дані, ідентифікаційний код учасника і вкладника фонду-фізичної особи;
 • повне найменування, місцеперебування та банківські реквізити вкладника-юридичної особи;
 • посилання на обрану вкладником пенсійну схему;
 • термін дії контракту, умови його зміни та розірвання;
 • порядок розрахунків між пенсійним фондом та учасником фонду у разі дострокового розірвання пенсійного контракту або ліквідації пенсійного фонду;
 • права, обов'язки і відповідальність сторін;
 • порядок вирішення суперечок;
 • розмір пенсійних внесків та умови його зміни;
 • застереження про те, що держава не несе відповідальності за зобов'язаннями НПФ.

Такі умови є вагомими для цього виду контрактів. У разі відсутності будь-якої з вагомих умов, контракт може бути визнаний в судовому порядку неукладеним. У такому випадку фонд не відповідає за виплати пенсій перед вкладниками.

 

Зобов'язання адміністратора і вкладника за пенсійним контрактом

 

Відповідно до пенсійного контракту, адміністратор зобов'язаний:

 • здійснювати пенсійне забезпечення учасника фонду на умовах, передбачених законом, пенсійною схемою і контрактом;
 • забезпечувати ведення персоніфікованого обліку учасників фонду;
 • надавати учаснику інформацію про стан його індивідуального рахунку;
 • забезпечувати відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення законодавства та умов контракту;
 • дотримуватися і забезпечувати дотримання законних інтересів вкладників та учасників фонду, не розголошувати інформацію про умови пенсійного контракту та розмір пенсійних коштів, які належать учасникові та ін.

Вкладник пенсійного фонду зобов'язаний:

 • сплачувати пенсійні внески;
 • відшкодовувати фонду збитки, завдані внаслідок порушення законодавства, пенсійної схеми та умов контракту тощо.

Дострокове розірвання пенсійного контракту

 

Вкладник фонду, який є одночасно його учасником, може в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт, укладений з ним особисто, або вимагати змінити його умови.

 

У разі дострокового розірвання пенсійного контракту вкладник повинен:

 • або укласти новий пенсійний контракт з іншим фондом;
 • або укласти договір зі страховою організацією;
 • або відкрити в банку пенсійний депозитний рахунок;
 • або отримати одноразову пенсійну виплату, якщо за законом та умовами пенсійного контракту він має таке право.

При цьому пенсійні кошти, накопичені на рахунку вкладника, передаються в іншу фінансову установу за рахунок самого вкладника, тобто їхня сума буде зменшена на суму витрат, пов'язаних з перерахуванням таких коштів.

 

У разі якщо на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду є кошти, перераховані на його рахунок іншими вкладниками, такі кошти можуть бути вилучені з пенсійного фонду лише після розірвання пенсійних контрактів з такими вкладниками.

 

Якщо учасник пенсійного фонду припиняє трудові відносини з працедавцем-вкладником, він зобов'язаний розірвати контракт з фондом та укласти новий з адміністратором іншого фонду, страховою організацією або банком. При цьому за перерахування коштів на новий рахунок платить сам учасник. Якщо ж трудові відносини припиняються внаслідок ліквідації, перепрофілювання, реорганізації, банкрутства або скорочення штату підприємства, витрати на переказ коштів бере на себе працедавець.

 

Дія пенсійного контракту припиняється також у разі ліквідації пенсійного фонду. Тоді рада фонду зобов'язана повідомити про це учасників і вкладників фонду, адміністратора та осіб, що управляють активами фонду, а також зберігача і Держфінпослуг. Учасник фонду має бути поінформований про дату початку і закінчення ліквідаційної процедури. На підставі рішення про ліквідацію фонду у зберігача відкривається спеціальний ліквідаційний рахунок, куди перераховуються всі кошти з рахунків фонду, а також кошти від продажу його активів.

 

Після отримання повідомлення про ліквідацію пенсійного фонду кожен з його учасників повинен надіслати до ліквідаційної комісії письмову заяву із призначенням іншого пенсійного фонду, страхової організації або депозитного рахунку, куди повинні бути перераховані його кошти. Разом із заявою в ліквідаційну комісію передаються копії контрактів з іншим пенсійним фондом, страховою організацією або банком. Копія контракту з фондом, який ліквідується, передається в новий пенсійний фонд, страхову організацію або банк. Перерахування коштів відповідно до заяви учасника має бути проведено протягом місяця з дня початку ліквідації пенсійного фонду. Якщо продаж активів пенсійного фонду в цінних паперах за цей час призведе до значного зниження їхньої вартості, Держфінпослуг може дозволити в першу чергу перерахування коштів тих учасників, які досягли пенсійного віку, а термін перерахування коштів інших учасників продовжити.

 

Якщо учасник фонду не подав відповідної заяви, його пенсійні кошти перераховуються у відкритий пенсійний фонд, який визначить ліквідаційна комісія.

 

Наостанок дамо пораду вкладникам НПФ: перед укладенням пенсійного контракту уважно ознайомтеся з його умовами, а також з умовами обраної пенсійної схеми. Якщо якесь із положень договору не зрозуміле, зверніться до представника адміністратора з проханням роз'яснити його. Не зайвим буде ознайомитися з установчими документами фонду (зі статутом), а також з інформацією про адміністратора, керуючої компанії та зберігача.


Пошук юридичних послуг для пенсіонерів
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

430,00

середня ціна, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Путівники

Пенсія в Україні від А до Я

Як оформити і розрахувати пенсію за вислугою років в Україні. Мінімальна, максимальна і середня пенсія в країні. Пенсійний вік для чоловіків і жінок для виходу на пенсію, пенсійне законодавство. Види пенсій.

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах