Про види пенсійних виплат 23.12.2010

У системі державного пенсійного забезпечення передбачені лише періодичні види виплат, причому впливати на їхній розмір пенсіонер не може. // 23.12.2010

Вкладники недержавних пенсійних фондів можуть отримувати один з трьох видів пенсійних виплат:

 • довічні пенсійні виплати;
 • пенсії на визначений термін;
 • одноразові пенсійні виплати.

Однак не можна стверджуваи, що вибір виду платежів цілком залежить від бажання вкладника. Так, виплата одноразових пенсій, як правило, пов'язана з настанням певних умов (критичний стан здоров'я вкладника, виїзд на постійне місце проживання за кордон та ін.).

 

Підставами для здійснення пенсійних виплат є:

 1. Досягнення учасником фонду пенсійного віку. Пенсійний вік визначається відповідно до заяви самого учасника фонду. Цей вік може бути більшим або меншим, ніж пенсійний вік, з якого надається право на пенсію за державним пенсійним страхуванням, але не більше, ніж на 10 років. Заява подається не пізніше, ніж за 2 місяці до досягнення відповідного віку. Змінити пенсійний вік можна не пізніше, ніж за 15 днів до його досягнення.
 2. Визнання учасника фонду інвалідом. У такому випадку виплата пенсії недержавним пенсійним фондом допускається до досягнення пенсійного віку. Учасник фонду може визначити свій пенсійний вік після настання інвалідності без урахування обмежень, встановлених законом.
 3. Медичне підтвердження критичного стану здоров'я учасника фонду (онкозахворювання, інсульт тощо).
 4. Виїзд учасника фонду на постійне проживання за межі України.
 5. Смерть учасника фонду.

Довічна пенсія

 

Довічні пенсії (їх ще називають довічними ануїтетами) виплачуються не фондами, а страховими організаціями, з якими учасники НПФ уклали договір страхування довічної пенсії, за рахунок грошових коштів, перерахованих страховій організації.

 

Договір страхування довічної пенсії укладається після досягнення пенсійного віку учасником фонду. Для укладення такої угоди учасник НПФ подає страховій організації довідку адміністратора про обсяг належних йому пенсійних коштів.

 

Страхову компанію учасник фонду обирає самостійно. Після цього він подає адміністратору пенсійного фонду письмову заяву про перерахування належних йому пенсійних коштів обраної страхової організації. При цьому учасник пенсійного фонду має право вибору: перераховувати страховику всі гроші в повному обсязі або лише частину суми. Ця сума має бути перерахована страховій організації протягом п'яти робочих днів після отримання заяви. У разі несвоєчасного перерахування пенсійних коштів учасника страховій організації адміністратор за власний рахунок сплачує учаснику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ в розрахунку на 1 день від суми, яка підлягає перерахуванню, за кожен день прострочення (нині облікова ставка НБУ складає 10% річних, у випадку прострочення перерахування суми, скажімо 100 тис. грн, адміністратор заплатить 55 грн за кожен день прострочення).

 

Страховик сам розраховує розмір довічної пенсії на підставі суми, визначеної клієнтом у його заяві і довідки адміністратора. Розмір довічної пенсії обов'язково вказується в договорі страхування. Страхова організація зобов'язана надати учаснику фонду, з яким укладено договір, письмове повідомлення про перерахування коштів від пенсійного фонду та їхній розмір протягом семи робочих днів після їх зарахування на рахунок.

 

Якщо сума пенсійних коштів, що підлягає перерахуванню страховій організації, не досягає розміру мінімальної суми накопичень, встановленої Держфінпослуг, учасник має право отримати свої кошти як одноразову пенсійну виплату. Розмір мінімальної суми накопичень встановлюється Держфінпослуг у залежності від встановленого державою прожиткового мінімуму для непрацездатного населення.

 

Пенсія на певний термін

 

Виплата пенсії на визначений термін здійснюється адміністратором пенсійного фонду у двох випадках:

 • за бажанням учасника фонду, який має право на отримання пенсійних виплат відповідно до його заяви;
 • на вимогу учасника фонду від дня виникнення у нього права на страхування довічної пенсії, якщо придбання довічного ануїтету може негативно позначитися на розмірі пенсійних виплат.

Пенсія на визначений термін обчислюється, зважаючи на термін не менше 10 років від початку першої виплати.

 

Протягом періоду виплати пенсії на визначений термін учасник фонду може:

 • перейти до іншого пенсійного фонду і продовжувати отримувати пенсію на визначений термін. При цьому фонд, до якого перейшов учасник, продовжує виплату пенсії протягом терміну, що залишився. Кошти повинні бути перераховані протягом 5 робочих днів. В іншому випадку адміністратор змушений буде заплатити учаснику штраф, а також відшкодувати завдані збитки;
 • укласти зі страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, які є на його індивідуальному пенсійному рахунку в пенсійному фонді.

Для отримання пенсії на певний термін достатньо подати адміністратору відповідну заяву. Сам договір про виплату пенсії на визначений термін укладається лише письмово. Обов'язковою умовою є ознайомлення учасника фонду з пам'яткою, що містить роз'яснення основних положень договору.

 

На початку кожного фінансового року особі, яка отримує пенсію на визначений термін, обов'язково надається інформація:

 • про суму пенсійних коштів на її рахунку станом на початок звітного фінансового року, сплачені пенсійні внески та розподілені фінансові прибутки (збитки);
 • про обсяг пенсійних виплат за рахунок пенсійних коштів, суму вартості послуг, сплачених за звітний фінансовий рік.

Крім того, учасник фонду може вимагати надання такої інформації за будь-який період. Однак тоді інформація буде надана за його рахунок, крім випадків, коли ці дані необхідні для укладення договору страхування довічної пенсії.

 

Крім обмежень встановлених законом для інвестування пенсійних коштів, існують додаткові обмеження для інвестування активів, з яких виплачується пенсія на визначений термін. Їх можна інвестувати лише у боргові цінні папери з фіксованим доходом та розміщати на банківських депозитних рахунках. Держфінпослуг має право встановлювати додаткові вимоги до обліку та інвестування пенсійних активів та коштів, призначених для виплати пенсії на певний термін.

 

Одноразові пенсійні виплати

 

Виплата пенсії учаснику НПФ здійснюється одноразово у таких випадках:

 • критичний стан здоров'я учасника фонду (при цьому потрібен медичний документ, що підтверджує діагноз);
 • сума накопичених коштів менша за суму мінімального розміру пенсійних накопичень, встановлених Держфінпослуг;
 • виїзд учасника фонду на постійне проживання за межі України;
 • смерть учасника, в такому випадку кошти виплачуються спадкоємцю.

Виплата одноразової пенсії здійснюється за заявою учасника або його спадкоємців протягом п'яти робочих днів після отримання відповідної заяви та документів, що підтверджують право на отримання одноразової виплати.

 

Хоча вибір того чи іншого виду пенсійних виплат не залежить від самого лише бажання учасника недержавного пенсійного фонду, закон, диктуючи ті чи інші умови здійснення виплат, насамперед захищає фінансові інтереси вкладника. Приміром, якщо на рахунку не вистачає коштів для здійснення довічних виплат у значному розмірі, учасник може почати отримувати пенсію на визначений термін, продовжуючи накопичувати гроші на рахунку, і згодом перейти на виплату довічних ануїтетів.


Пошук юридичних послуг для пенсіонерів
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

390,00

середня ціна, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Bookeeper

295 грн. у місяць

Онлайн бухгалтерія

для ФОП і малого бізнесу

перші 30 днів безкоштовно!

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Путівники

Пенсія в Україні від А до Я

Як оформити і розрахувати пенсію за вислугою років в Україні. Мінімальна, максимальна і середня пенсія в країні. Пенсійний вік для чоловіків і жінок для виходу на пенсію, пенсійне законодавство. Види пенсій.

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах