Що змінилося в добровільному пенсійному страхуванні? - 14.05.2013

28 квітня 2013 року набув чинності Закон України від 04.04.2013 р. № 184-VII Про внесення змін до деяких законів щодо добровільної сплати єдиного внеску. Що змінилося в добровільному пенсійному та інших видах соціального страхування, дізнавався Prostopravo.com.ua // 14.05.2013

Закон від 04.04.2013 р. вносить зміни в наступні нормативно-правові акти:

Відтепер добровільне соціальне страхування здійснюватиметься відповідно до укладеного договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (договір про добровільну участь) згідно з Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування». Тож норми, що регулюють порядок укладення договору про добровільне пенсійне страхування із Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» вилучили.

Так, право на добровільну сплату єдиного внеску мають:

 • фізичні особи-підприємці, члени їхніх сімей, а також самозайняті особи — на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, та/або від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
 • члени фермерського господарства, особистого селянського господарства — на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, на випадок безробіття через тимчасову втрату працездатності та витрати, зумовлені похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, пенсійне страхування;
 • громадяни України, які працюють за межами України, — на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, через тимчасову втрату працездатності та витрати, зумовлені похованням;
 • особи, які досягли 16-річного віку, які не належать до платників єдиного внеску, в тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, — на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Договір про добровільну участь, як і раніше, укладають на термін не менше одного року. Для укладення договору необхідно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду за місцем проживання з відповідною заявою. Протягом 30 календарних днів територіальний орган ПФУ укладає із заявником договір про добровільну участь.

У договорі про добровільну участь зазначають:

 • назву документа;
 • відомості про особу, які вносять до системи персоніфікованого обліку ;
 • вид (види) загальнообов'язкового державного соціального страхування, в якому особа братиме участь;
 • термін дії договору;
 • порядок сплати єдиного внеску та рахунки, на які він має сплачуватися;
 • умови набуття застрахованою особою права на виплати за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням;
 • умови розірвання договору;
 • права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;
 • інші умови за згодою сторін або передбачені типовим договором про добровільну участь, що не суперечать законодавству про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Договір про добровільну участь набуває чинності з дня його підписання.

Зміни врегульовують також питання про сплату ЄСВ за попередні періоди. Так, договір про добровільну участь може передбачати одноразову сплату особою єдиного внеску за попередні періоди, у яких особа не підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року, тобто до набрання сили ЗУ «Про ЄСВ»).

При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути менше мінімального страхового внеску та не більше суми єдиного внеску, обчисленого, зважаючи на максимальний розмір бази нарахування єдиного внеску, встановленого на дату укладення договору. Одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди може бути здійснена і на підставі окремих договорів.

Розмір ЄСВ для осіб, які добровільно виявили бажання брати участь в одному з видів загальнообов'язкового державного соціального страхування, становить: на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування — 33,2%, на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття — 1,5%, на загальнообов'язкове державне соціальне страхування через тимчасову втрату працездатності та витрати, зумовлені похованням, — 1,9%, на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, — 1,51%.

Але найбільше змін зазнала добровільна сплата єдиного внеску громадянами, які працюють за кордоном.

Так, передбачена можливість участі в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування і страхування на випадок безробіття не лише самими громадянами України, які працюють на розташованих за межами України підприємствах, в установах, організаціях (у тому числі міжнародних), але і на підставі договорів, укладених Пенсійним фондом з такими підприємствами, установами, організаціями (також міжнародними).

У такому разі в договорі про добровільну участь додатково зазначають: порядок обліку платежів в органах Пенсійного фонду та дату набуття чинності договору.

Врегульовано також порядок перерахування коштів на добровільне соціальне страхування в іноземній валюті.

Сплата єдиного внеску згідно з договорами про добровільну участь особами, які працюють або постійно проживають за межами України, чи підприємствами, що розташовані за кордоном, в іноземній валюті здійснюється на поточний рахунок Пенсійного фонду, відкритий в уповноваженому банку України.

Кошти єдиного внеску, що надійшли в іноземній валюті, після їх продажу за курсом продажу безготівкової іноземної валюти за гривні та утримання уповноваженим банком комісії за здійснення операції з продажу іноземної валюти зараховують на відповідні рахунки Пенсійного фонду, відкриті в Державній казначейській службі України.

Облік єдиного внеску, сплаченого в іноземній валюті, та внесення відомостей до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюють у гривнях територіальними органами Пенсійного фонду за місцем реєстрації (останнім місцем проживання) громадянина в Україні на підставі повідомлення Пенсійного фонду та копій платіжних документів, що підтверджують сплату єдиного внеску.

Крім того, уточнено порядок визначення заробітної плати для громадян України, які працюють на розташованих за межами України підприємствах, в установах, організаціях (у тому числі міжнародних), і для випадків одноразової сплати ними єдиного внеску. Для цього застосовують таку формулу:

З = Ф/Т * 100%, де:

З — сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (страхові внески) за місяць, за який розраховують коефіцієнт заробітної плати (доходу);

Ф — сума фактично сплаченого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (страхового внеску) у фіксованому розмірі за відповідний місяць;

Т — розмір єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (страхового внеску до солідарної системи), встановлений для відповідної категорії осіб у відповідному місяці, а в разі одноразової сплати єдиного внеску — у місяці, в якому укладено договір про добровільну участь.

Наостанок наголосимо, що договори про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, укладені раніше набуття чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо добровільної сплати єдиного внеску», діють до закінчення строку дії таких договорів.

Вартість юридичних послуг для пенсіонерів
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

15

кількість пропозицій

323,33

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

1 000,00

середня ціна, грн


Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Bookeeper

295 грн. в месяц

Онлайн бухгалтерия

для ФОП и малого бизнеса

первые 30 дней бесплатно!

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах