Закон про верифікацію пенсій та субсидій прийнято в першому читанні 30.09.2019

20 вересня 2019 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні Закон України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат». Закон визначає правові та організаційні засади здійснення верифікації та моніторингу державних виплат в Україні. Метою є підвищення адресності державних виплат, сприяння розбудові системи соціального забезпечення, а також забезпечення ефективного використання бюджетних коштів. // 30.09.2019

Верифікація — комплекс заходів із збору та перевірки достовірності інформації, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, а також виявлення невідповідності даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних.

Верифікація може бути: поточною, превентивною, ретроспективною.

Поточна верифікація — верифікація під час нарахування та/або здійснення державних виплат реципієнту;

Превентивна верифікація — верифікація, яка здійснюється у режимі реального часу під час звернення реципієнта за призначенням державних виплат;

Ретроспективна верифікація — верифікація після завершення державних виплат реципієнту.

Державні виплати, які підлягають верифікації, — пенсії, допомоги, пільги, субсидії, стипендії, інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Органи, що здійснюють державні виплати, мають такі повноваження:

 1. проводити додаткові перевірки інформації, наданої реципієнтами під час звернення за державними виплатами та під час опрацювання рекомендацій, наданих органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат;
 2. надсилати запити для отримання інформації, яка впливає на право реципієнтів на отримання державних виплат;
 3. приймати рішення щодо припинення або продовження державних виплат реципієнтам за результатами опрацювання рекомендацій, наданих органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат;
 4. здійснювати передбачені законодавством заходи щодо повернення та/або стягнення сум неправомірно отриманих державних виплат.

Верифікація державних виплат здійснюється в інформаційно-аналітичній платформі шляхом застосування комплексу заходів із збору, проведення аналізу та порівняння параметрів інформації, отриманої від суб’єктів надання інформації, за кожним реципієнтом, з подальшим визначенням відповідності інформації визначеним законодавством вимогам, які впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат, а також виявлення невідповідності даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних.

Для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат використовується така інформація про реципієнта:

 1. прізвище, ім’я, по батькові;
 2. дата і місце народження;
 3. стать;
 4. серія, номер, дата видачі паспорта громадянина України та найменування уповноваженого суб’єкта, що його видав (номер, дата видачі паспорта громадянина України у формі картки та код уповноваженого суб’єкта, що його видав), а для іноземців та осіб без громадянства — реквізити паспортного документа іноземця та/або документа, що підтверджує право на постійне або тимчасове проживання в Україні;
 5. унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
 6. відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання;
 7. реєстраційний номер облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
 8. інформація, отримана від суб’єктів надання інформації, що підтверджує або спростовує право на отримання державних виплат відповідно до законодавства;
 9. інформація, яка подається реципієнтом під час призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат, відповідно до визначених законодавством вимог для отримання таких виплат, необхідна для здійснення верифікації.

Інформація про відкриті в банках на ім’я реципієнтів рахунки, операції та залишки за ними, отримується відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

За результатами верифікації орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, надає органам, що здійснюють державні виплати, підтвердження відповідності наданої реципієнтом інформації вимогам законодавства, які впливають на визначення його права на отримання та розмір державних виплат, під час здійснення превентивної верифікації або рекомендації щодо:

 1. проведення додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності;
 2. усунення невідповідностей даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором яких є орган, що здійснює державні виплати.

Орган, що здійснює державні виплати, опрацьовує отримані рекомендації у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня їх отримання.

За результатами опрацювання наданих рекомендацій орган, що здійснює державні виплати, приймає рішення щодо:

 1. призначення (перерахунку) державної виплати;
 2. припинення нарахування та/або здійснення державної виплати;
 3. поновлення нарахування та/або здійснення державної виплати;
 4. усунення невідповідностей даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором  яких є орган, що здійснює державні виплати.

У разі виявлення під час здійснення верифікації розбіжностей даних щодо реципієнтів у різних джерелах інформації орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, інформує суб’єктів надання інформації, які є володільцями, розпорядниками та/або адміністраторами автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних інформації про реципієнтів, про виявлені факти таких розбіжностей для вжиття заходів відповідно до законодавства.

У разі виявлення недостовірної інформації, на підставі якої було призначено, нараховано та/або здійснено державні виплати, органи, що здійснюють державні виплати, насилають таким реципієнтам вимогу щодо повернення неправомірно або надміру отриманої державної виплати.

Якщо закон буде прийнято, він набуде чинності у день, наступний за днем його опублікування.


Пошук юридичних послуг для пенсіонерів
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

12

кількість пропозицій

341,67

середня ціна, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Bookeeper

295 грн. в месяц

Онлайн бухгалтерия

для ФОП и малого бизнеса

первые 30 дней бесплатно!

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Путівники

Пенсія в Україні від А до Я

Як оформити і розрахувати пенсію за вислугою років в Україні. Мінімальна, максимальна і середня пенсія в країні. Пенсійний вік для чоловіків і жінок для виходу на пенсію, пенсійне законодавство. Види пенсій.

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах

© 2006–2020

ООО «Простобанк Консалтинг»

Код ЄДРПОУ: 35454764

Адрес и телефон «Простобанк Консалтинг»

Email: info@prostobank.com