Аналіз Закону "Про зайнятість населення" 22.10.2012

Попри те що Закон України Про зайнятість населення набере сили лише 1 січня 2013 року, його уже активно обговорюють як працівники, так і роботодавці. Що чекає на тих та інших в новому році, дізнавався Prostopravo.com.ua // 22.10.2012

Обмеження для роботодавців

Однією з високих цілей, що мали на меті законодавці під час ухвалення Закону України «Про зайнятість», було збільшення кількості робочих місць і зниження рівня безробіття. І тягар досягнення цих цілей, як завжди, ліг на плечі роботодавців.

Приміром, на всіх підприємствах, установах, організаціях зі штатом понад 20 осіб встановлюють квоту для працевлаштування деяких категорій громадян у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній рік.

Такими категоріями, які мають додаткові гарантії щодо сприяння працевлаштуванню, є:

 1. один з батьків або особа, яка їх замінює та:
  • утримує дітей у віці до шести років;
  • чи виховує без одного з подружжя дитини у віці до 14 років або дитину-інваліда;
  • чи утримує одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності);
 2. діти-сироти і діти, позбавлені батьківської опіки, особи, яким виповнилося 15 років і які за згодою одного із батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, працевлаштовуватися;
 3. особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;
 4. молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання або служби) і вперше працевлаштовується;
 5. особи, яким до настання права виходу на пенсію за віком залишилося 10 і менше років;
 6. особи, яким виповнилося 15 років і які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, працевлаштовуватися.

Обов'язковою умовою дотримання цієї квоти вважається працевлаштування таких громадян, про що роботодавець щороку інформує Центр зайнятості.

У разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування цих громадян з нього стягується штраф за кожну необґрунтовану відмову щодо працевлаштування таких осіб у межах відповідної квоти, у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

Безумовно, гідним є прагнення держави працевлаштувати соціально незахищені категорії громадян, ось тільки незрозуміло, хто і яким чином визначатиме необґрунтованість відмови під час приймання на роботу, і чи не будуть змушені роботодавці працевлаштовувати таких громадян незважаючи на їхню кваліфікацію та відповідність посаді лише для того, щоб уникнути штрафних санкцій.

Також усім роботодавцям забороняють висувати в оголошеннях (рекламі) про роботу вимоги дискримінаційного характеру, а також вимагати від осіб, які шукають роботу, надання даних про особисте життя. При цьому вимогами дискримінаційного характеру є обмеження за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, членства у профспілкових організаціях і об'єднаннях громадян, статі, віку, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовним принципом тощо. Забороняють пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися тільки особами певної статі.

Очевидно, що після цього нововведення додасться роботи у фахівців з підбору кадрів, адже кількість резюме на здобуття тієї чи іншої вакансій значно зросте. А ось чи буде досягнутий очікуваний результат, невідомо, оскільки на наступному етапі відбору у роботодавця все одно буде можливість «відсіяти» кандидатів за перерахованими вище ознаками.

Державне регулювання діяльності рекрутингових і аутсорсингових компаній

Суб'єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, доведеться пристосовуватися до нових схем роботи. Адже після набуття чинності ЗУ «Про зайнятість» вони повинні будуть співпрацювати з територіальними органами Центру зайнятості: укладати з ними договори і обмінюватися даними про вакансії, проводити спільні проекти, консультувати, а також звітувати перед ними про кількість працевлаштованих осіб.

У разі неподання або порушення порядку подання суб'єктом господарювання, який надає послуги з посередництва щодо працевлаштування, відомостей про працевлаштованих ним осіб стягується штраф у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

Крім того, компаніям, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, забороняється отримувати від громадян, яким вони надають послуги, гонорари, комісійні та інші види винагороди. Оплата послуг з працевлаштування здійснюється виключно роботодавцем, якому надають такі послуги. Порушення цієї вимоги загрожує штрафом у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.

Ще прискіпливіше держава має намір стежити за компаніями, що спеціалізуються на працевлаштуванні українських громадян за кордоном. Послуги з посередництва працевлаштування за кордоном надаватимуться згідно з заявками іноземного роботодавця щодо вільних робочих місць і тільки в рамках укладених іноземними суб'єктами господарювання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про надання посередницьких послуг у сфері працевлаштування. Обов'язковим додатком до зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання посередницьких послуг у сфері працевлаштування за кордоном є проект трудового договору, засвідчений іноземним роботодавцем.

При цьому суб'єкт господарювання, який надає послуги з посередництва працевлаштування за кордоном, несе відповідальність за погіршення умов трудового договору, укладеного між особою та іноземним роботодавцем, копія якого зберігається у такого суб'єкта протягом трьох років. Він також має сприяти громадянам, яким надані такі послуги, щодо вирішення питань правового і соціального захисту та інформувати їх про механізм добровільної участі у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні.

За порушення цих вимог компанії-посереднику загрожує штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.

Діяльність компаній, які наймають працівників для подальшого виконання ними робіт в Україні в іншого роботодавця (аутсорсинг), здійснюватиметься на підставі дозволу, виданого Центром зайнятості. Порядок видачі дозволу і наймання працівника для подальшого виконання ним робіт у іншого роботодавця встановлюватиме Кабінет Міністрів України. Крім того, таке працевлаштування буде можливе за наявності відповідної умови в колективному договорі роботодавця і дозволу профспілкової організації.

Заохочення

Для роботодавців, які активно сприяють працевлаштуванню населення, Законом передбачені пільги. Хоча, зважаючи на умови їх отримання, скористатися цим правом зможе обмежена кількість осіб.

Роботодавцю, який протягом 12 календарних місяців забезпечував створення нових робочих місць, працевлаштовував робітників і протягом цього періоду щомісяця здійснював їм виплату зарплати в розмірі не менше трьох мінімальних заробітних плати за кожну особу, протягом наступних 12 календарних місяців за умови збереження рівня заробітної плати у розмірі не менше трьох мінімальних заробітних плат за кожну таку особу щомісяця за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених у бюджеті Пенсійного фонду України, компенсують фактичні витрати в розмірі 50% від суми нарахованого єдиного внеску за відповідну особу за місяць, за який він сплачений, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Однак у випадку зменшення штату та фонду оплати праці роботодавець втрачає право на компенсацію.

Роботодавцю, який працевлаштував громадян, що мають додаткові гарантії для сприяння працевлаштуванню, за направленням Центру зайнятості, на термін не менше 2 років компенсують фактичні витрати в розмірі ЄСВ, сплаченого за такого працівника. Але у випадку дострокового звільнення такого працівника до закінчення трирічного терміну за ініціативи роботодавця або за угодою сторін, розмір компенсації доведеться повернути.

Таку ж компенсацію виплачують суб'єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних терміном не менше ніж на 2 роки за направленням Центру зайнятості на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності. Перелік пріоритетних видів економічної діяльності затверджуватиме Кабінет Міністрів України.


Пошук юридичних послуг в сфері трудового права
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

14

кількість пропозицій

621,43

середня ціна, грн

8

кількість пропозицій

3 933,75

середня ціна, грн

7

кількість пропозицій

971,43

середня ціна, грн

3

кількість пропозицій

4 333,33

середня ціна, грн

3

кількість пропозицій

510,00

середня ціна, грн

3

кількість пропозицій

4 000,00

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

6 000,00

середня ціна, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Путівники

Заробітна плата в Україні та її форми

Заробітна плата в Україні: обчислення, нарахування, порядок індексації, види і форми виплати зарплати згідно КЗпП. Зарплата в конверті, утримання з фонду заробітної плати. Оплата праці на підприємстві

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах