про твої права

Час відпусток: кому, коли і на скільки надається щорічна, декретна та інші види відпустки в Україні

Право на декретну відпустку по догляду за дитиною, відпустка за свій рахунок, академічна відпустка, відпустка без збереження заробітної плати. Компенсація за невикористану відпустку при звільненні згідно КЗпП, графік відпусток, як розрахувати і як нараховуються відпускні.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Види відпусток
 2. Щорічна основна відпустка

  2.1 Порядок надання щорічної відпустки в Україні

 3. Щорічна додаткова відпустка
 4. Відпустка, пов'язана з навчанням. Академічна відпустка

  4.1 Документи для оформлення навчальної відпустки

  4.2 Тривалість відпустки у зв'язку з навчанням у середній школі

  4.3 Тривалість відпустки у зв'язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах

  4.4 Тривалість відпустки у зв'язку з надходженням до вищих навчальних закладів

  4.5 Тривалість відпустки у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах

  4.6 Тривалість відпустки при отриманні другої освіти

  4.7 Тривалість відпустки при навчанні в аспірантурі

  4.8 Тривалість відпустки у зв'язку з профспілковим навчанням

 5. Творча відпустка
 6. Відпустка для участі в змаганнях
 7. Додаткова відпустка держслужбовцям
 8. Соціальна відпустка (в тому числі декретна відпустка)

  8.1 Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами

  8.2 Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

  8.3 Відпустка у зв'язку з усиновленням дитини

  8.4 Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей

 9. Відпустка без збереження зарплати

  9.1 В обов'язковому порядку

  9.2 За згодою сторін

  9.3 Тривалість відпустки

  9.4 Порядок надання відпустки

 10. Додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни
 11. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - інваліда
 12. Чи можна замінити відпустку грошовою компенсацією?
 13. Щорічна відпустка особам з інвалідністю: умови, порядок надання, терміни

  13.1 Умови надання щорічної відпустки інвалідам

  13.2 Тривалість відпустки для осіб з інвалідністю

  13.3 Порядок надання відпустки особам з інвалідністю

 14. Хто має право на щорічну додаткову відпустку за роботу з комп'ютером?
 15. Заява на відпустку. Зразок, як писати
 16. Графік відпусток (зразок)
 17. Розрахунок і нарахування відпускних
 18. Для порівняння: оформлення відпустки в Білорусі
 19. Зразок заяви на відгул

Види відпусток

Згідно з українським законодавством (ст.4 Закону України «Про відпустки» [1]) передбачені наступні види відпустки:

 • щорічна відпустка (основна і додаткова);
 • додаткова відпустка, пов'язана з навчанням;
 • творча відпустка;
 • відпустка для підготовки та участі в змаганнях;
 • соціальна відпустка (у зв'язку з вагітністю та пологами; до досягнення дитиною 3-х річного віку; в зв'язку з усиновленням дитини, а також додаткова відпустка працівникам, які мають дітей);
 • відпустка без збереження заробітної плати
 • додаткова відпустка за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці;
 • додаткова відпустка за особливий характер праці;
 • додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітньої дитини - інваліда з дитинства;
 • додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни;
 • інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.

Крім того, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть встановлюватися додаткові види відпустки.

Право на відпустку мають всі громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в трудових відносинах з підприємством, установою чи організацією незалежно від форми власності, а також працюють на підставі трудового договору у фізичної особи - підприємця.

Далі зупинимося докладніше на окремих видах відпусток.

Пропонуємо ознайомитись з рейтингами банківських продуктів, які будуть корисними у відпустці:

Щорічна основна відпустка

Щорічна відпустка ділиться на основну (для всіх без винятку категорій співробітників) і додаткову (для деяких категорій).

Тривалість основної щорічної відпустки не може становити менше 24 календарних днів за відпрацьований календарний рік.

Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві.

У разі надання працівникові щорічних відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу.У деяких випадках повний щорічну відпустку може надаватися і до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи.Наприклад, неповнолітнім, інвалідам, жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами, а також жінкам, у яких два і більше дітей віком до 15 років і т.д.

Для деяких категорій працівників тривалість основної щорічної відпустки становить більше 24 календарних днів, а саме:

 • промислово виробничого персоналу вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості, а також зайнятому на відкритих гірничих роботах, на роботах на поверхні шахт, розрізів, кар'єрів і рудників, на будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні та збагаченні корисних копалин, надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів;
 • працівникам, зайнятим на підземних гірничих роботах та в розрізах, кар'єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче, надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів незалежно від стажу роботи, а в розрізах, кар'єрах і рудниках глибиною до 150 метрів - 24 календарних дні із збільшенням на 4 календарних дні при стажі роботи на даному підприємстві 2 роки і більше;
 • працівникам лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, мисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів відповідно до Списку робіт, професій і посад, затверджується Кабінетом Міністрів України;
 • воєнізованого особового складу гірничорятувальних частин надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, невоєнізованим працівникам гірничорятувальних частин - 24 календарних дні із збільшенням за кожні два відпрацьовані роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів;
 • керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів;
 • інвалідам I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам III групи - 26 календарних днів;
 • особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день.

Сезонним працівникам, а також тимчасовим працівникам відпустка надається пропорційно до відпрацьованого ними часу.

Порядок надання щорічної відпустки в Україні

В якому розмірі надається щорічна відпустка?

Тривалість основної щорічної відпустки становить не менше 24 календарних днів.Для деяких категорій працівників встановлено щорічну основну відпустку більшої тривалості.Наприклад, працівникам, зайнятим на підземних гірничих роботах - до 28 календарних днів;педагогічним працівникам - до 56;інвалідам 1 та 2 груп - 30 календарних днів;3 групи - 26 календарних днів;неповнолітнім - 31 календарний день.

Крім того, в деяких випадках працівник має право на додаткову щорічну відпустку: за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, сім'ям з дітьми тощо

Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватись одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від неї.

Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, - 69 календарних днів.

Як обчислюється тривалість відпустки? Чи враховуються вихідні, свята?

Відпустка обчислюється в календарних днях.Святкові і неробочі дні не враховуються при визначенні розміру відпустки працівникам, у яких є неповнолітні діти або повнолітня дитина - інвалід 1 групи.

Скільки потрібно пропрацювати на підприємстві, щоб отримати право на відпустку?

Щорічні основна та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи надаються працівникам після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації.

У разі надання зазначених відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу.

Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи в перший рік роботи на підприємстві за бажанням працівника надаються:

 1. жінкам - перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після нього, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;
 2. інвалідам;
 3. особам віком до вісімнадцяти років;
 4. чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;
 5. особам, звільненим після проходження строкової військової служби, військової служби за призовом з мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення зі служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не беручи до уваги часу переїзду до місця проживання;
 6. сумісникам - одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;
 7. працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою;
 8. працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації;
 9. працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування;
 10. батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу;
 11. в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Чи можна використати щорічну відпустку частинами?

Можна.Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на прохання працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

В яких випадках начальник може відкликати співробітника з відпустки?

Відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства і т.п.

У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

Зразок наказу про відкликання з відпустки

В які терміни повинні бути виплачені «відпускні»?

Заробітна плата за час відпустки виплачується не пізніше, ніж за 3 дні до його початку.

Щорічна додаткова відпустка

Крім основної, деяким категоріям працівників надається додаткова щорічна відпустка:

 • за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до 35 календарних днів відповідно до Списку виробництв, цехів, професій і посад, що затверджується Кабінетом Міністрів України;
 • окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я - тривалістю до 35 календарних днів відповідно до Списку виробництв, робіт, професій і посад, що затверджується Кабінетом Міністрів України;
 • працівникам з ненормованим робочим днем ​​- тривалістю до 7 календарних днів згідно зі списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.

Щорічна додаткова відпустка надається понад щорічну основну відпустку за однією підставою, обраною працівником.Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватись одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від неї.

Загальна тривалість щорічних основної та додаткової відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах - 69 календарних днів.

Всупереч розхожій думці, щорічна відпустка може бути розділена на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів, лише на прохання працівника, а не з ініціативи роботодавця.

Черговість надання відпусток визначається графіками, що затверджується власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. Однак є категорії громадян, яким щорічна відпустка надається у зручний для них час (ст.10 Закону). Йдеться про такі категорії, як неповнолітні, одинокі мати або батько, дружини військовослужбовців і т.д. [1] Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р №504 / 96-ВР.

Відпустка, пов'язана з навчанням. Академічна відпустка

Трудовим законодавством України кожному, хто успішно навчається без відриву від виробництва гарантовано право на відпустку.Відпустка у зв'язку з навчанням може бути оплачуваною або за свій рахунок, її тривалість залежить від того, в якому навчальному закладі навчається працівник.Кому, в яких випадках і на який період надається навчальна відпустка дізнавався Prostopravo.com.ua

Право працівника на відпустку у зв'язку з навчанням гарантовано Кодексом законів про працю (ст. 202), Законом України «Про відпустки», Конвенцією Міжнародної організації праці про оплачувані учбові відпустки від 24 червня 1974 р №140.

Цей вид відпустки навряд чи можна назвати відпочинком.Адже надається він не для приємного проведення дозвілля на власний розсуд, а для навчання.Цей вид відпустки надається учням середніх загальноосвітніх вечірніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти та аспірантури для складання іспитів, заліків, лабораторних, підготовки і захисту дипломної роботи.

Тривалість залежить від рівня акредитації навчального закладу і становить від 10 календарних днів до чотирьох місяців.

Крім того, працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів.А, за їх бажанням, протягом чотирьох років навчання - один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати.

Цей вид відпустки також надається на час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації.При цьому його тривалість складає до 6 календарних днів.

Документи для оформлення навчальної відпустки

Для того, щоб піти в навчальну відпустку працівник повинен написати відповідну заяву, до якої додати довідку-виклик з навчального закладу.У виклику має бути зазначено:

 • форма навчання;
 • ступінь акредитації навчального закладу;
 • клас (курс), на якому навчається працівник;
 • період навчання, проведення сесії, випускних або перевідних іспитів в школі, вступних, державних іспитів, захисту дипломного проекту;
 • підставу для надання відпустки.

На підставі заяви та довідки-виклику роботодавець видає наказ про надання відпустки у зв'язку з навчанням.

Слід звернути увагу, що умовою надання відпустки є успішне поєднання роботи з навчанням, тобто виконання навчального плану без академічних заборгованостей.

Навчальна відпустка не може бути перенесена на інший період або замінена грошовою компенсацією.

Тривалість відпустки у зв'язку з навчанням у середній школі

Працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, надається додаткова оплачувана відпустка на період складання:

 1. випускних іспитів в основній школі - тривалістю 10 календарних днів;
 2. випускних іспитів у старшій школі - тривалістю 23 календарних дні;
 3. перевідних іспитів в основній та старшій школах - від 4 до 6 календарних днів без урахування вихідних.
 4. працівникам, які складають іспити екстерном за основну або старшу школу, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю відповідно 21 та 28 календарних днів.

Крім того, законодавством передбачена можливість надання частково оплачуваної і неоплачуваної відпустки для учнів в середніх навчальних закладах:

 • скорочення робочого тижня на один день (або відповідну кількість годин), але не більше 36 робочих днів протягом навчального року або відповідної кількості годин зі збереженням 50% заробітної плати, але не нижче мінімального розміру;
 • 1-2 вільних робочих дні на тиждень без збереження заробітної плати може надати власник за бажанням працівника, без шкоди для його виробничої діяльності.

Тривалість відпустки у зв'язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах

Працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних навчальних закладів, надається додаткова оплачувана відпустка для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом року.

Тривалість відпустки у зв'язку з надходженням до вищих навчальних закладів

Для здачі вступних іспитів відпустка надається без збереження заробітної плати:

 • працівникам, допущеним до вступних іспитів у вуз - 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;
 • працівникам, які навчаються на підготовчих відділеннях при вищих навчальних закладах - 1 вільний від роботи день на тиждень протягом навчального року;
 • для здачі випускних іспитів учнями на підготовчих відділеннях - 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад.

Тривалість відпустки у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах

Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки:

 1. на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:
 • першого і другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 10 календарних днів,
 • третього і четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів,
 • незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 30 календарних днів;
 1. на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:
 • першого і другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів,
 • третього і четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 30 календарних днів,
 • незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 40 календарних днів;
 1. на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації - 30 календарних днів;
 1. на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, - два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації - чотири місяці.

Надання вільних від роботи днів:

 • працівникам, які навчаються на останніх курсах, протягом 10 місяців перед початком виконання дипломного проекту або складання державних іспитів - 1 вільний від роботи день на тиждень або відповідну кількість годин з оплатою 50% заробітної плати, але нижче мінімального її розміру;
 • протягом 10 місяців перед початком виконання дипломного проекту або складання держіспитів за бажанням працівника - 1-2 вільні дні на тиждень без збереження заробітної плати.

Тривалість відпустки при отриманні другої освіти

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

Тривалість відпустки при навчанні в аспірантурі

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням протягом чотирьох років навчання - один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника.

Без збереження заробітної плати:

 • працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, - тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або наукової установи і назад;
 • працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання надається за їх бажанням один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати.

Тривалість відпустки у зв'язку з профспілковим навчанням

На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 6 календарних днів.

Творча відпустка

Це оплачуваний вид відпустки, який надається працівникам, які успішно поєднують роботу з науковою діяльністю, для завершення написання дисертацій.Для надання такої відпустки працівник крім заяви повинен надати рекомендації навчальної ради навчального закладу.Творча відпустка для написання підручника чи іншої наукової праці надається на підставі довідки видавництва про включення підручника чи наукової роботи в план випуску видавництва поточного року.

Тривалість творчої відпустки:

 • для захисту кандидатської дисертації - до 3 місяців;
 • для захисту докторської дисертації - до 6 місяців;
 • для написання підручників, монографій і т. п. - до 3 місяців.

Якщо підручник чи наукова праця створюється авторським колективом, творча відпустка надається одному з його членів за письмовою заявою, підписаною всіма членами авторського колективу.

Відпустка для участі в змаганнях

Цей вид відпустки надається для підготовки і участі у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік відповідно до Постанови КМУ від 1 червня 2011 № 565.

Відпустки для участі в змаганнях надаються на підставі заяви працівника та листа -визову на відповідні спортивні змагання, який готується Державною службою молоді та спорту.

Максимальна тривалість такої відпустки становить не більше 40 календарних днів на рік. Тривалість відпустки включає також час, необхідний для проїзду до місця проведення спортивних змагань та повернення. Відпустки можуть надаватися частинами, про що зазначається в листі - виклику на відповідні змагання.

Аналогічно до додаткової відпустки на час перебування в творчій відпустці за працівниками зберігається місце роботи (посада). Оплата здійснюється за рахунок коштів підприємств, установ и організацій, призначених для оплати праці або коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники.

Додаткова відпустка держслужбовцям

Зараз це питання регулюється Постановою КМУ від 06.04.2016р.№270. Державним службовцям, які мають стаж державної служби понад п'ять років, надається додаткова відпустка тривалістю один календарний день. Починаючи з шостого року стажу державної служби ця відпустка збільшується на один календарний день за кожний наступний рік. Тривалість додаткової відпустки не може перевищувати 15 календарних днів.

Додаткові оплачувані відпустки державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування надаються одночасно з щорічною відпусткою згідно з установленим графіком або за згодою сторін окремо від нього.

Додаткова відпустка на прохання державного службовця може бути розділена на частини будь-якої тривалості.

Невикористана додаткова відпустка або її частина надається державному службовцю в будь-який час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році.

За угодою між державним службовцем і керівником державної служби в державному органі додаткові відпустки за попередній і поточний періоди можуть бути надані одночасно.

Соціальна відпустка (в тому числі декретна відпустка)

Крім щорічної та додаткової відпустки в Україні надаються соціальні відпустки: у зв'язку з вагітністю та пологами;усиновленням дитини;по догляду за дитиною до трьох років;працівникам, які мають дітей.Порядок надання цих відпусток дізнавався Prostopravo.com.ua

Цікаво почитати: Терміни декретної відпустки в Білорусі

Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами

Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами надається жінкам на підставі медичного висновку.Його тривалість становить:

 1. до пологів - 70 календарних днів;
 2. після пологів - 56 календарних днів (70 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів.

Особам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей).У разі усиновлення дитини (дітей) обома батьками вказана відпустка надається одному з батьків на їх розсуд.

Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів (140 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів).Вона надається повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.

До відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за заявою жінки приєднати щорічну відпустку незалежно від тривалості її роботи в поточному робочому році.

Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами є оплачуваною.Оплата здійснюється роботодавцем за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.Для отримання належних коштів жінка повинна надати в бухгалтерію підприємства, в якому вона працює, листок тимчасової непрацездатності (лікарняний), в якому обов'язково має бути вказано місце роботи жінки і кількість днів, коли вона перебувала на лікарняному.Як ми вже відзначали, ця цифра буде в межах 126 і 140 днів, в залежності від стану здоров'я дитини і породіллі, або якщо народилися 2 і більше дітей.Розраховується лікарняний виходячи з середньої заробітної плати в день (враховуються нарахування за півроку), потім ця сума множиться на кількість лікарняних днів.

Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.Підприємство за рахунок власних коштів може надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати по догляду за дитиною більшої тривалості.

Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабусею, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку, і одним з прийомних батьків.У такому випадку відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається на підставі довідки з місця роботи (навчання, служби) матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення терміну цієї відпустки і виплату допомоги по догляду за дитиною їй припинено ( із зазначенням дати).

За бажанням жінки або інших осіб, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.При цьому за ними зберігається право на одержання допомоги в період відпустки по догляду за дитиною.

Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається за заявою жінки або інших членів сім'ї повністю або частково в межах установленого періоду та оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років не надається, якщо дитина перебуває на державному утриманні (крім прийомних дітей у прийомних сім'ях).

Ця відпустка надається без збереження заробітної плати, але з зарахуванням цього часу до страхового стажу для нарахування пенсії.Крім того, за працівником зберігається його посада, його не можна звільнити або скоротити під час такої відпустки.

У деяких випадках відпустка по догляду за дитиною надається до досягнення нею 6-річного віку.Ця відпустка надається тільки в разі надання відповідної довідки про стан здоров'я дитини, згідно з якою дитина не може перебувати в дитячому закладі і вимагає догляду тільки в домашніх умовах.

Заява про вихід / переривання декретної відпустки

Відпустка у зв'язку з усиновленням дитини

Працівникові, який усиновив дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них на їх розсуд).

Особа, яка усиновила дитину, має право на відпустку з усиновленням дитини за умови, якщо заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.

Відпустка у зв'язку з усиновленням дитини старше трьох років надається за заявою особи, яка усиновила дитину, на підставі рішення про усиновлення дитини та оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей

Право на додаткову відпустку мають:

 • працюючі жінки-матері з двома і більше дітьми віком до 15 років;
 • жінки, які мають дитину-інваліда;
 • жінки, які всиновили дитину;
 • одинокі матері, батьки, які виховують дитину без матері;
 • особи, які взяли дитину під опіку;
 • один з прийомних батьків.

Додаткова оплачувана відпустка надається тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.При наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, надаються понад щорічні відпустки, можуть переноситися на інший період також, як і щорічні відпусткі.

Відпустка без збереження зарплати

Як щорічна, так і додаткова і соціальна відпустки є оплачуваними.Крім цих видів відпустки, українці, що працюють за наймом, можуть отримати відпустку без збереження зарплати.Кому, в яких випадках і на який термін може надаватися відпустка без збереження зарплати з'ясовував Prostopravo.com.ua

В обов'язковому порядку

Українським законодавством (ст. 25 Закону України «Про відпустки») встановлена ​​категорія працівників, яким роботодавець зобов'язаний надати відпустку без збереження заробітної плати.До них відносяться:

 • матері-одиначки, які виховують двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;
 • батьки, що виховують двох і більше дітей до 15 років або дитину-інваліда без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);
 • чоловік, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці;
 • мати або інші члени сім'ї, що доглядають за дитиною, якщо дитина потребує домашнього догляду до 6 років;
 • мати або інші члени сім'ї, що доглядають за дитиною до 14 років, на період оголошення карантину на відповідній території;
 • ветерани війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
 • особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
 • пенсіонери за віком
 • інваліди III групи
 • співробітники, які збираються одружитися;
 • співробітники, у яких помер хтось із близьких;
 • співробітники, у яких близький родич хворіє і потребує догляду;
 • співробітники, спрямовані на санаторно-курортне лікування;
 • працівники, допущені до вступних іспитів до вищих навчальних закладів
 • працівники, допущені до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва;
 • працівники, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки;
 • сумісники
 • ветерани праці
 • працівники, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них грошову компенсацію;
 • працівники, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості.

За згодою сторін

Будь-який з співробітників може просити роботодавця надати йому відпустку без збереження заробітної плати за сімейними обставинами або з інших, поважних причин (ст. 26 Закону України «Про відпустки»).Відпускати працівника у відпустку чи ні в даному випадку залишається на міркування роботодавця.У будь-якому випадку тривалість відпустки без збереження заробітної плати за згодою сторін не може перевищувати 15 календарних днів на рік.

Тривалість відпустки

Відпустка без збереження зарплати надається на такий строк:

 • матері або батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей до 15 років або дитину-інваліда, - тривалістю до 14 календарних днів щорічно;
 • чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, - тривалістю до 14 календарних днів;
 • матері або іншим членам сім'ї, в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, - тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний) - не більше ніж до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку;
 • матері або іншим членам сім'ї по догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території;
 • ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" - тривалістю до 14 календарних днів щорічно;
 • особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, - тривалістю до 21 календарного дня щорічно;
 • пенсіонерам за віком та інвалідам III групи - тривалістю до 30 календарних днів щорічно;
 • інвалідам I і II груп - тривалістю до 60 календарних днів щорічно;
 • особам, які одружуються, - тривалістю до 10 календарних днів
 • працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчерки), братів, сестер - тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад;інших рідних - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад;
 • працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, - тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів;
 • працівникам для завершення санаторно-курортного лікування - тривалістю, визначеною у медичному висновку;
 • працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, - тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;
 • працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, - тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад;
 • сумісникам - на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи;
 • ветеранам праці - тривалістю до 14 календарних днів щорічно;
 • працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них грошову компенсацію, - тривалістю до 24 календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи;
 • працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, - тривалістю 12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямку.При наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини
 • працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання надається за їх бажанням один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати.

Відпустка без збереження заробітної плати за сімейними обставинами або з інших поважних причин надається на термін, визначений за згодою сторін, але не більше 15 календарних днів на рік. Більше статей про відпустку на нашому сайті за цією посиланням .

Порядок надання відпустки

Для того, щоб отримати відпустку за свій рахунок необхідно подати роботодавцю заяву з проханням її надати і зазначенням бажаних дати, терміну, а також підстави для її надання.До заяви незайвим буде додати копію документа, що дає право на її отримання (свідоцтво про народження дитини (дітей), медичний висновок, направлення на санаторно-курортне лікування, документ, що підтверджує особливий статус: ветерана війни, праці, інваліда і т.д і т . п.).

Додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни

Учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначено Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", надається додаткова відпустка зі збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік.

Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - інваліда

Така відпустка надається:

 • жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;
 • жінці, яка усиновила дитину;
 • матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
 • одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
 • батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);
 • особі, яка взяла під опіку дитину або особа з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
 • одному з прийомних батьків.

Додаткова оплачувана відпустка становить 10 календарних днів щорічно, без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України).

При наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Чи можна замінити відпустку грошовою компенсацією?

За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією.При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше 24 календарних днів.

Особам віком до вісімнадцяти років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається.Також забороняється ненадання щорічної відпустки повної тривалості протягом двох років поспіль.

У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - інваліда з дитинства підгрупи А I групи.

У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менше 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості.

У разі переведення працівника на роботу на інше підприємство, в установу, організацію грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на рахунок підприємства, установи, організації, куди перейшов працівник.

Так, у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей.

Щорічна відпустка особам з інвалідністю: умови, порядок надання, терміни

Право на відпустку є невід'ємним правом кожного працівника.При цьому особи з інвалідністю мають право на щорічну відпустку більшої тривалості і на інших умовах, ніж інші співробітники.Про порядок, умови і тривалість щорічної відпустки для осіб з інвалідністю розповість Prostopravo

Умови надання щорічної відпустки інвалідам

Щорічна відпустка надається працівникам за кожен рік безперервної роботи на підприємстві.При цьому право працівника на основну і додаткову відпустку повної тривалості у перший рік роботи, за загальним правилом, виникає після закінчення 6 місяців безперервної роботи на підприємстві, в установі, організації.В іншому випадку, відпустка надається пропорційно до відпрацьованого на підприємстві часу (ст. 10 Закону України «Про відпустки»).

Однак саме для інвалідів можливе надання щорічної відпустки повної тривалості до закінчення шести місяців роботи в компанії, за їх бажанням.

Крім того, щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи в перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються:

 1. жінкам - перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;
 2. особам віком до вісімнадцяти років;
 3. чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;
 4. звільненим після проходження строкової військової служби, військової служби за призовом з мобілізації, на особливий період або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення зі служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання;
 5. сумісникам - одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;
 6. працівникам, які навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою;
 7. працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації;
 8. працівникам, які мають путівку для санаторно-курортного лікування;
 9. батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу;
 10. в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Тривалість відпустки для осіб з інвалідністю

Щорічна основна відпустка особам з інвалідністю 1 і 2 груп надається тривалістю 30 календарних днів;особам з інвалідністю 3 групи - 26 календарних днів.

Щорічна додаткова відпустка особам з інвалідністю надається на таких же умовах, що і звичайним співробітникам.Наприклад, за особливий характер роботи (роботу з комп'ютером) - додатково 4 календарних дні.

Особи з інвалідністю також мають право на відпустку без збереження заробітної плати, яка повинна бути надана роботодавцем за бажанням працівника в обов'язковому порядку: для інвалідів 3 групи - до 30 календарних днів щорічно;для інвалідів 1 і 2 групи - до 60 календарних днів щорічно (п.6,7 ч.2 ст. 25 Закону «Про відпустки»).

Порядок надання відпустки особам з інвалідністю

За загальним правилом, черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників.При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше, ніж за два тижні до встановленого графіком терміну.

Особам з інвалідністю щорічна відпустка має бути надана у зручний для них час, за їх бажанням (п. 2) ч.13 ст.10 Закону «Про відпустки»).

Також право на одержання щорічної відпустки у зручний для них час мають:

 1. особи віком до вісімнадцяти років;
 2. жінки перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї;
 3. жінки, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;
 4. одинока мати, батько, опікуни, піклувальники або інші самотні особи, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;
 5. дружини військовослужбовців;
 6. ветерани праці та особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
 7. ветерани війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
 8. батьки - вихователі дитячих будинків сімейного типу;
 9. інші особи, у випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Хто має право на щорічну додаткову відпустку за роботу з комп'ютером?

Українським законодавством передбачено щорічну додаткову відпустку за особливий характер роботи. Але мало хто знає, що робота за комп'ютером, на думку законодавця, також пов'язана з підвищеною нервово-емоційною та інтелектуальною напругою і пов'язана з ризиком для здоров'я, а значить, такий працівник має право на додаткову відпустку. Хто має право на додаткову відпустку за роботу з персональним комп'ютером і яка може бути її тривалість? - розповість Prostopravo.

Крім щорічної основної відпустки, на яку мають право всі без винятку працівники, і яка, як правило, становить 24 календарних дня, для деяких категорій працівників передбачено також додаткова щорічна відпустка різної тривалості.

Статтею 8 Закону України «Про відпустки» передбачено, що щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, - тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Списки виробництв, робіт, цехів, професій і посад, робота в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці були затверджені Постановою КМУ №1290 від 17.11.1997р. Якраз в цьому документі, в розділі «Інші види виробництв» під номером 58 значаться працівники, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах. Максимальна тривалість щорічної додаткової відпустки, встановлена Постановою № 1290 для цієї категорії становить 4 календарних дні.

Порядок застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах, які дають право на щорічну додаткову відпустку був затверджений Наказом Міністерства праці та соціальної політики №16 від 30.01.98 р Відповідно до пункту 1 цього Порядку щорічна додаткова відпустка за роботу в шкідливих та важких умовах праці надається працівникам виробництв, цехів, професій і посад, передбачених відповідними розділами зазначеного Списку, незалежно від того, до якої галузі господарства належать ці виробництва і цехи, і від форм власності підприємств, організацій і установ.

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки встановлюється колективним договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці і базується на результатах гігієнічної оцінки умов праці за показниками та критеріями, затвердженими Міністерством охорони праці.

Додаткова відпустка надається пропорційно фактично відпрацьованому часу.

Згідно п.10 Порядку в розрахунок часу, що дає право працівнику на додаткову відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з шкідливими і важкими умовами праці не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій і посад .

Таким чином, всі працівники, які не менше половини робочого дня працюють за комп'ютерами, мають право на додаткову відпустку тривалістю 4 календарні дні незалежно від форми власності підприємства, на якому вони працюють, якщо інша тривалість додаткової відпустки не передбачена колективним договором.

Такої ж думки дотримується і Міністерство соціальної політики.Так, в своєму Листі від 24.12.2013 р N 152/13 / 82-13 Мінсоцполітики роз'яснює право на встановлення щорічної додаткової відпустки: «Працівникам, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах (в тому числі на персональних комп'ютерах) і яким тривалість щорічної відпустки не визначена іншими нормативно-правовими актами, надаються щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці тривалістю до 4 календарних днів згідно п.58 розділу XXII "Загальні професії за всіма галузями господарства" Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота на яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р.N 1290 (зі змінами).

Статтею 8 Закону України "Про відпустки" передбачено, що конкретна тривалість таких відпусток встановлюється колективним або трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці передбачена законодавством і повинна надаватися відповідним працівникам в обов'язковому порядку.

Згідно з Порядком застосування зазначеного вище Списку, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.98 р. N 16 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.01.98 р. за N 58/2498 (із змінами), додаткова відпустка за особливий характер праці надається пропорційно фактично відпрацьованому часу.

У розрахунок часу, що дає право працівнику на таку відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.

Облік часу, відпрацьованого в зазначених умовах, здійснюється власником або уповноваженим ним органом.»

У Листі Міністерства соціальної політики України від 21.09.2016 р. N 1344/13 / 84-16 «Про надання відпусток окремим категоріям працівників» сказано наступне:

Згідно з пунктом 1 статті 8 Закону України "Про відпустки" окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, надаються щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці за Списком виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в природних та географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. N 1290 (зі змінами).

Розділом XXII "Загальні професії за всіма галузями господарства" вищевказаного Списку для працівників, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах (в тому числі персональних комп'ютерах), передбачено надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці тривалістю до 4 календарних днів (позиція 58).

Ця позиція Списку поширюється на всіх працівників, на яких поширюється дія Закону України "Про відпустки", незалежно від займаної посади (професії), які в своїй роботі використовують персональний комп'ютер.»

Сподіваємося, тепер і роботодавцям, і працівникам зрозуміло, в яких випадках повинна бути надана додаткова відпустка за роботу з комп'ютером, і на скільки днів вона надається.

Заява на відпустку. Зразок, як писати

Графік відпусток (зразок)

Розрахунок і нарахування відпускних

Нарахування виплат за час щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або компенсації за невикористані відпустки, тривалість яких розраховується в календарних днях провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством). Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки.

Святкові та неробочі дні (стаття 73 Кодексу законів про працю України), які припадають на період відпустки, у розрахунок тривалості відпустки не включаються і не оплачуються.

Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки.

Працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку.

Таким чином, розрахунок відпускних відбувається за формулою:

Відпускні = Загальна сума виплат зa останні 12 месяців / (Кількість календарниx днів розрахункового періоду - Кількіcть святкових та неробочих днів) * Кількість календарних днів відпустки

Виплати, що включаються у розрахунок середньої заробітної плати:

 

 • основна заробітна плата;
 • доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час; суміщення професій і посад; розширення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт робітниками-почасовиками; високі досягнення в праці (високу професійну майстерність); умови праці; інтенсивність праці; керівництво бригадою, вислугу років та інші);
 • виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії;
 • винагорода за підсумками річної роботи та вислугу років тощо

Премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату. Премії, які виплачуються за квартал і більш тривалий проміжок часу, при обчисленні середньої заробітної плати за останні два календарні місяці, включаються в заробіток в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді. У разі коли число робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати під час обчислення середньої заробітної плати за останні два календарні місяці враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.

Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.

Усі виплати включаються в розрахунок середньої заробітної плати у тому розмірі, в якому вони нараховані, без виключення сум відрахування на податки, стягнення аліментів тощо за винятком відрахувань із заробітної плати осіб, засуджених за вироком суду до виправних робіт без позбавлення волі.

При обчисленні середньої заробітної плати для оплати за час щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або компенсації за невикористані відпустки, крім зазначених вище виплат, до фактичного заробітку включаються виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, службового відрядження тощо), та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

При обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження згідно з чинним законодавством не враховуються:

а) виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять в обов’язки працівника (за винятком доплат за суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт та виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових окладах, що виплачується працівникам, які виконують обов’язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу і не є штатними заступниками);

б) одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо);

в) компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових);

г) премії за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки і технології, за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин, введення в дію виробничих потужностей та об’єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності);

д) грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;

е) пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати;

є) літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором;

ж) вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування;

з) дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку;

и) виплати, пов’язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;

і) вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування;

ї) заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством);

й) суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

к) доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;

л) компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати.

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики