Зареєстровано законопроєкт про вирішення індивідуальних трудових спорів 31.05.2021

Проєкт Закону «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо удосконалення процедури вирішення індивідуальних трудових спорів» передбачає залишення двох способів розв’язання індивідуальних трудових спорів: комісією по трудових спорах та в судовому порядку, зі скороченням строків звернення з деяких питань, а також можливість проведення медіації. // 31.05.2021

У законопроєкті наведено наступне визначення індивідуального трудового спору:

Індивідуальний трудовий спір — розбіжності між працівником і власником або уповноваженим ним органом, що виникають після укладення трудового договору, до його укладення або після його припинення.

Предметом індивідуального трудового спору можуть бути питання укладення, зміни, припинення трудового договору, встановлення або зміни умов праці, оплати праці, виконання вимог законодавства про працю, угод, колективного чи трудового договору та інших вимог сторін індивідуального трудового спору щодо порушення їх прав.

Сторонами індивідуального трудового спору є працівник і власник або уповноважений ним орган чи фізична особа, яка використовує найману працю. Стороною індивідуального трудового спору може бути також особа, яка раніше перебувала у трудових відносинах, а також особа, якій відмовили в укладенні трудового договору. Інтереси сторін індивідуального трудового спору під час його розгляду чи виконання рішення стосовно нього можуть представляти адвокати, представники профспілкової організації, членом якої є працівник, або інші особи, уповноважені в установленому законом порядку.

Індивідуальні трудові спори розглядаються місцевими та апеляційними судами, а також Верховним Судом у встановленому законом порядку за позовними заявами:

  1. працівника або власника або уповноваженого ним органу чи фізичної особи, яка використовує найману працю, щодо умов трудового договору;
  2. осіб про укладення трудового договору;
  3. інших осіб у випадках, передбачених законом.

Сторони індивідуального трудового спору можуть звернутися із письмовою заявою про розгляд індивідуального трудового спору, що підлягає обов’язковій реєстрації, до комісії по трудових спорах, якщо така комісія утворена.

З метою врегулювання трудового спору за згодою між його сторонами може бути проведена у визначеному законом порядку медіація.

Комісія по трудових спорах

Комісія по трудових спорах — орган, завданням якого є сприяння вирішенню індивідуального трудового спору шляхом пошуку взаємоприйнятних рішень, усунення порушень прав сторін індивідуального трудового спору та їх примирення.

Комісія по трудових спорах утворюється на паритетних засадах із представників працівників та власника або уповноваженого ним органу чи фізичної особи, яка використовує найману працю.

Представники працівників обираються до комісії по трудових спорах загальними зборами (конференцією) первинної профспілкової організації або загальними зборами працівників.

Рішення комісії по трудових спорах приймається за згодою між представниками сторін індивідуального трудового спору, які беруть участь у її засіданні. У разі незгоди хоча б одного з членів комісії з рішенням, що пропонується до прийняття, воно вважається неприйнятим.

У разі невиконання рішення комісії по трудових спорах у встановлений строк комісія по трудових спорах видає посвідчення, що має силу виконавчого листа.

На підставі посвідчення, пред’явленого не пізніше тримісячного строку до органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю, державний виконавець чи приватний виконавець виконує рішення комісії по трудових спорах у примусовому порядку.

Звернення до суду

Фізична особа має право звернутися до місцевого суду з позовом про вирішення індивідуального трудового спору, в тому числі щодо незаконного на її думку припинення трудового договору, в тримісячний строк з дня, коли вона дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав.

Фізична особа має право звернутися до місцевого суду з позовом про стягнення належних їй сум заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат протягом трьох років з дня, коли вона дізналася або повинна була дізнатися про таке порушення (зараз цей строк э необмеженим).

Якщо сторонами індивідуального трудового спору була ініційована процедура медіації, однак мирова угода за її результатами не була укладена, кожна зі сторін може звернутися з заявою про вирішення індивідуального трудового спору разом з документом, що підтверджує проведення та/або припинення медіації, до місцевого суду у місячний строк з дня отримання акту про відмову сторін від підписання мирової угоди, складеного медіатором (медіаторами).

У разі невиконання однією із сторін індивідуального трудового спору взятих на себе зобов’язань за мировою угодою, інша сторона має право звернутися до суду у тримісячний строк з дня, визначеного в мировій угоді як термін виконання відповідного зобов’язання.

Власник або уповноважений ним орган, фізична особа, яка використовує найману працю, має право звернутися до місцевого суду з позовом про вирішення індивідуального трудового спору в тримісячний строк, а в питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди ― протягом року з дня, коли вони дізналися або повинні були дізнатися про порушення своїх прав.

У разі незгоди з рішенням комісії по трудових спорах будь-яка зі сторін індивідуального трудового спору може оскаржити це рішення до місцевого суду в десятиденний строк з дня вручення їм копії цього рішення.


Пошук юридичних послуг в сфері трудового права
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

17

кількість пропозицій

середня ціна, грн

10

кількість пропозицій

середня ціна, грн

9

кількість пропозицій

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

середня ціна, грн

3

кількість пропозицій

середня ціна, грн

3

кількість пропозицій

середня ціна, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Bookeeper

295 грн. у місяць

Онлайн бухгалтерія

для ФОП і малого бізнесу

перші 30 днів безкоштовно!

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Путівники

Заробітна плата в Україні та її форми

Заробітна плата в Україні: обчислення, нарахування, порядок індексації, види і форми виплати зарплати згідно КЗпП. Зарплата в конверті, утримання з фонду заробітної плати. Оплата праці на підприємстві

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах