Набув чинності Закон про фінансову реструктуризацію 26.09.2019

25 вересня 2019 року набув чинності Закон України ««Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації». Внесено зміни до Законів України «Про фінансову реструктуризацію», «Про іпотеку», « Про забезпечення вимог кредиторів на реєстрацію обтяжень», «Про захист економічної конкуренції». // 26.09.2019

Як зазначають суб’єкти законодавчої ініціативи, враховуючи високу частку непрацюючих кредитів в кредитному портфелі банківської системи України (за станом на 01.07.2019 вона сягнула рівня 50,8% від загального обсягу кредитів,  а також високий обсяг портфелю непрацюючих кредитів (близько 414,9 млрд. грн.) в банках державного сектору (становлять 71,4% усіх непрацюючих кредитів банківської системи України, більше 90% непрацюючих кредитів банків державного сектору припадає на корпоративний сегмент) виникла необхідність вдосконалення норм Закону України “Про фінансову реструктуризацію” з метою розширення практик його застосування.

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України “Про фінансову реструктуризацію”, які покликані зробити можливим спільне проведення процедури фінансової реструктуризації для кількох боржників, які є пов’язаними особами (йдеться про групу юридичних осіб під спільним контролем), але мають різних (неспільних) кредиторів. 

Так, якщо заяву про реструктуризацію подають декілька боржників, які є пов’язаними особами, то фінансова реструктуризація таких боржників може проводитися в рамках однієї процедури фінансової реструктуризації за умови, що залучені кредитори - фінансові установи кожного боржника письмово погодили проведення такої процедури у порядку, визначеному частиною другою статті 23 Закону «Про фінансову реструктуризацію». Таке рішення кредиторів оформлюється письмово у довільній формі та підписується уповноваженими представниками залучених кредиторів, які брали участь у голосуванні.

Внесення змін до Законів України «Про іпотеку» та «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» викликано необхідністю більш точно визначити момент здійснення позасудового врегулювання звернення стягнення на предмет іпотеки та/або застосування відповідного позасудового способу звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження відповідно до Закону України “Про фінансову реструктуризацію”, коли вартість відповідного майна виявиться недостатньою для повного задоволення вимог залученого кредитора, з метою збереження забезпеченого іпотекою та заставою (обтяженням рухомого майна) зобов’язання у відповідній (непогашеній) частині.

Передача кредитору права власності на майно боржника в рахунок повного або часткового задоволення вимог є одним з найбільш запитуваних способів здійснення фінансової реструктуризації відповідно до Закону України “Про фінансову реструктуризацію”, але на практиці потребує попереднього одержання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію, оскільки, як правило, таким майном є всі основні засоби (фонди) боржника, що підпадають під визначення єдиного/цілісного майнового комплексу згідно з антимонопольним законодавством України. На практиці одержання такого дозволу займає не менше одного місяця, вимагає значних зусиль з боку заявників, часто із залученням зовнішніх радників, з одночасним дотриманням процедури фінансової реструктуризації, строк проведення якої згідно з Законом України “Про фінансову реструктуризацію” обмежується 90 днями. Відсутність необхідності одержання такого дозволу обґрунтовується ще й тим, що таке майно, як правило, передається залученим кредитором у фінансовий лізинг, оренду боржника з метою відновлення його господарської діяльності (також потребує дозволу Антимонопольного комітету України).

Тому запропоновано внести зміни до Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначивши, що єдиний майновий комплекс – це усі види майна, що сукупно забезпечують господарську діяльність суб’єкта господарювання, у тому числі будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировина, продукція, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше позначення та інші права, включаючи права на земельні ділянки, в тому числі цілісний майновий комплекс. А також передбачити, що не вважається концентрацією  набуття у власність банком чи іншою фінансовою установою активів у вигляді єдиного майнового комплексу, часток (акцій, паїв) суб’єкта господарювання у разі, якщо таке набуття у власність передбачено планом реструктуризації, затвердженим відповідно до Закону України "Про фінансову реструктуризацію", шляхом звернення стягнення на предмет застави (іпотеки) чи іншого забезпечувального обтяження, за умови їх наступного відчуження суб’єктам господарювання, не пов’язаним відносинами контролю з цим банком чи з цією фінансовою установою, протягом двох років з дня такого набуття у власність.

Вчинення без отримання дозволу на концентрацію дій щодо набуття (в рахунок погашення заборгованості перед банком або іншою фінансовою установою за надані фінансові послуги) права власності на єдиний майновий комплекс та/або частки (акції, паї) суб’єкта господарювання, що є предметом забезпечення належного виконання зобов’язання перед банком або іншою фінансовою установою (за умови, що вони будуть відчужені суб’єктам господарювання, не пов’язаним відносинами контролю з цим банком чи з цією фінансовою установою, протягом двох років з дня такого набуття у власність та/або що суб’єкт господарювання, частки (акції, паї) якого набуваються у власність, не є банком або іншою фінансовою установою, а також за умови, що здійснення таких дій передбачено планом реструктуризації, затвердженим відповідно до Закону України "Про фінансову реструктуризацію"), не є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та не тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

Так само, вчинення без отримання дозволу на концентрацію дій щодо придбання, набуття у власність в інший спосіб відповідних активів, одержання в управління, оренду, лізинг, концесію чи набуття в інший спосіб права користування відповідними активами, якщо здійснення таких дій передбачено планом реструктуризації, затвердженим відповідно до Закону України "Про фінансову реструктуризацію", не є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та не тягне за собою відповідальність, передбачену законом.


Пошук юридичних послуг в договірних відносинах
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

17

кількість пропозицій

908,82

середня ціна, грн

17

кількість пропозицій

4 458,82

середня ціна, грн

16

кількість пропозицій

1 315,63

середня ціна, грн

15

кількість пропозицій

1 266,67

середня ціна, грн

14

кількість пропозицій

2 900,00

середня ціна, грн

13

кількість пропозицій

1 103,85

середня ціна, грн

13

кількість пропозицій

1 192,31

середня ціна, грн

12

кількість пропозицій

1 041,67

середня ціна, грн

12

кількість пропозицій

5 291,67

середня ціна, грн

12

кількість пропозицій

1 626,67

середня ціна, грн

11

кількість пропозицій

1 169,09

середня ціна, грн

11

кількість пропозицій

5 336,36

середня ціна, грн

11

кількість пропозицій

3 190,91

середня ціна, грн

10

кількість пропозицій

3 400,00

середня ціна, грн

10

кількість пропозицій

605,00

середня ціна, грн

10

кількість пропозицій

1 670,00

середня ціна, грн

9

кількість пропозицій

5 356,67

середня ціна, грн

9

кількість пропозицій

7 777,78

середня ціна, грн

8

кількість пропозицій

10 725,00

середня ціна, грн

8

кількість пропозицій

800,00

середня ціна, грн

8

кількість пропозицій

5 587,50

середня ціна, грн

8

кількість пропозицій

1 875,00

середня ціна, грн

7

кількість пропозицій

2 571,43

середня ціна, грн

7

кількість пропозицій

10 142,86

середня ціна, грн

7

кількість пропозицій

278,57

середня ціна, грн

7

кількість пропозицій

2 285,71

середня ціна, грн

6

кількість пропозицій

5 000,00

середня ціна, грн

6

кількість пропозицій

2 100,00

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

1 700,00

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

4 300,00

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

4 060,00

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

3 675,00

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

2 375,00

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

7 000,00

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

5 500,00

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

4 650,00

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

1 250,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

2 900,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

2 000,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

3 000,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

4 000,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

6 000,00

середня ціна, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Bookeeper

295 грн. в месяц

Онлайн бухгалтерия

для ФОП и малого бизнеса

первые 30 дней бесплатно!

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах

© 2006–2020

ООО «Простобанк Консалтинг»

Код ЄДРПОУ: 35454764

Адрес и телефон «Простобанк Консалтинг»

Email: info@prostobank.com