У Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону про попередній договір 24.01.2020

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення положень про попередній договір) №2762 поданий до Верховної Ради групою депутатів. Метою є узгодження положень Цивільного кодексу України і Господарського кодексу України в частині укладення попередніх договорів. // 24.01.2020

На думку авторів законопроєкту, питання попереднього договору в законодавстві України містить багато колізійних та суперечливих норм. Зокрема, це стосується поняття форми договору, його істотних умов, суперечливості правового регулювання інституту попереднього договору Господарським кодексом України та Цивільним кодексом України. Невизначеність у законодавстві веде до проблем у практиці при застосуванні таких договорів.

У діючому законодавстві питання договірного забезпечення укладання майбутнього договору врегульовано в статті 635 Цивільного кодексу України та в статті 182 Господарського кодексу України:

1) попереднім є договір, сторони якого зобов’язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором. Частиною 1 статті 635 Цивільного кодексу України передбачено, що законом може бути встановлено обмеження щодо строку (терміну), в який має бути укладений основний договір на підставі попереднього договору. Таке обмеження на даний час встановлено тільки щодо суб’єктів господарювання (юридичні особи, фізичні особи-підприємці), які згідно частини 1 статті 182 Господарського кодексу України зобов’язуються укласти основний договір у певний строк, але не пізніше одного року з моменту укладення попереднього договору.

У попередньому договорі має міститись строк укладення основного договору, інакше попередній договір втрачає своє значення, причому цей строк не має бути занадто тривалим, а тому вказівку Господарського кодексу України щодо граничного строку доцільно було б запозичити і для цивільного законодавства.

2) в попередньому договорі сторони повинні встановити умови основного договору, а якщо такі умови не встановлені попереднім договором, вони погоджуються у порядку, встановленому сторонами у попередньому договорі, якщо такий порядок не встановлений актами цивільного законодавства. Відповідно до Господарського кодексу України попередній договір повинен містити умови, що дозволяють визначити предмет, а також інші істотні умови основного договору.

Таким чином, попередній договір за Цивільним кодексом України може бути визнано чинним навіть якщо в ньому відсутні вказівки з приводу предмета, ціни та інших істотних умов, навколо яких ґрунтується основний договір. Але в цьому випадку ставиться під сумнів саме значення такого попереднього договору, який може не пов’язувати сторони жодними чіткими умовами щодо укладення майбутнього договору.

3) попередній договір у цивільному праві укладається у формі, встановленій для основного договору, а якщо форма основного договору не встановлена, – у письмовій формі, у господарському праві це питання вирішується зовсім інакше - до укладення попередніх договорів не застосовується загальний порядок укладення господарських договорів.

На перший погляд, прив’язка форми попереднього договору до основного є досить логічною, адже центральним, кінцевим результатом та основною метою вступу сторін у договірні відносини є укладення основного договору. З іншої сторони, така норма породжує чимало труднощів та незручностей практичного характеру.

4) на відміну від Господарського кодексу України Цивільним кодексом України не встановлює можливості суб’єктів вимагати укладення основного договору в судовому порядку.

Таким чином виникає багато питань щодо можливості забезпечення виконання попереднього договору. Цивільне законодавство передбачає лише один негативний наслідок невиконання сторонами умов попереднього договору - відшкодування збитків, розмір яких, як свідчить судова практика, доводиться вкрай важко.

Підходи щодо можливості застосування видів забезпечення виконання зобов’язань до попереднього договору є неоднозначними.

Але на противагу цього, можна зазначити, що хоча і конструкція попереднього договору є особливою, проте все ж ця конструкція є договором. Попередній договір є одним із видів цивільно-правових договорів, а тому його порушення, в цілому, має викликати для сторони-порушника наслідки, подібні наслідкам порушення звичайного зобов’язання.

Також можливість встановлення у попередньому договорі умови про забезпечення виконання зобов’язання обґрунтовується закріпленим у законодавстві принципом свободи договору, можливістю сторін відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд, якщо в цих актах прямо не передбачена заборона такого відступу або якщо зі змісту таких актів чи із суті відносин між сторонами не випливає обов’язковість для сторін положень зазначених актів.

Запропоновано доповнити статтю 635 Цивільного Кодексу України визначенням, згідно з яким попереднім є договір, сторони якого зобов'язуються протягом строку (терміну) визначеному у цьому договорі укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором.

Проектом закону пропонується скасувати встановлений чинним законодавством термін «не пізніше одного року з моменту укладення попереднього договору», протягом якого, суб’єкт господарювання зобов’язується, укласти основний господарський договір на умовах, передбачених попереднім договором та викласти частину 1 статті 182 Господарського Кодексу у наступній редакції:

«За попереднім договором суб'єкт господарювання зобов'язується у строк (термін), визначений цим договором або законом укласти основний господарський договір на умовах, передбачених попереднім договором.»


Пошук юридичних послуг в договірних відносинах
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

17

кількість пропозицій

4 370,59

середня ціна, грн

16

кількість пропозицій

971,88

середня ціна, грн

15

кількість пропозицій

1 266,67

середня ціна, грн

15

кількість пропозицій

1 363,33

середня ціна, грн

13

кількість пропозицій

3 103,85

середня ціна, грн

12

кількість пропозицій

1 626,67

середня ціна, грн

12

кількість пропозицій

5 291,67

середня ціна, грн

12

кількість пропозицій

1 266,67

середня ціна, грн

12

кількість пропозицій

1 179,17

середня ціна, грн

11

кількість пропозицій

1 169,09

середня ціна, грн

11

кількість пропозицій

1 081,82

середня ціна, грн

11

кількість пропозицій

5 336,36

середня ціна, грн

11

кількість пропозицій

3 190,91

середня ціна, грн

10

кількість пропозицій

3 400,00

середня ціна, грн

10

кількість пропозицій

605,00

середня ціна, грн

10

кількість пропозицій

1 670,00

середня ціна, грн

9

кількість пропозицій

5 356,67

середня ціна, грн

8

кількість пропозицій

5 587,50

середня ціна, грн

8

кількість пропозицій

800,00

середня ціна, грн

8

кількість пропозицій

8 375,00

середня ціна, грн

7

кількість пропозицій

10 142,86

середня ціна, грн

7

кількість пропозицій

278,57

середня ціна, грн

6

кількість пропозицій

2 500,00

середня ціна, грн

6

кількість пропозицій

2 166,67

середня ціна, грн

6

кількість пропозицій

5 000,00

середня ціна, грн

6

кількість пропозицій

11 833,33

середня ціна, грн

6

кількість пропозицій

1 916,67

середня ціна, грн

6

кількість пропозицій

2 100,00

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

1 700,00

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

4 300,00

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

5 000,00

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

3 675,00

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

2 375,00

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

7 000,00

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

5 500,00

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

4 650,00

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

1 250,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

4 000,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

2 000,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

6 000,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

3 000,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

2 900,00

середня ціна, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Bookeeper

295 грн. в месяц

Онлайн бухгалтерия

для ФОП и малого бизнеса

первые 30 дней бесплатно!

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах