про твої права

Екологічний податок в Україні: платники, об'єкти, ставки, порядок оплати і звітності

З тих пір як збір за забруднення навколишнього середовища був замінений екологічним податком, у платників з'явилося чимало запитань. Адже розширилися і база оподаткування, і коло платників. Хто повинен платити екологічний податок, за якими ставками і в які терміни з'ясовував Prostopravo.com.ua.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Платники
 2. База оподаткування
 3. Ставки податку
 4. Порядок нарахування, сплати податку і подання звітності

Платники

До платників екологічного податку відносяться:

 1. Суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську діяльність, бюджетні організації, громадські та інші підприємства , установи та організації, постійні представництва нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, відбуваються:
 • викиди забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами забруднення;
 • скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;
 • розміщення відходів, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини на власних об'єктах суб'єкта господарювання;
 • створення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
 • тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

Не є платниками податку за розміщення відходів суб'єкти господарювання, які розміщують на власних територіях (об'єктах) виключно відходи як вторинну сировину.

Не є платниками екологічного податку:

За утворення радіоактивних відходів, суб'єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії, які:

 1. до останнього календарного дня звітного кварталу, в якому придбано джерело іонізуючого випромінювання, уклали договір щодо повернення відпрацьованого закритого джерела іонізуючого випромінювання за межі України до підприємства - виробника такого джерела;
 2. мають справу з радіоактивними відходами, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • За утворення радіоактивних відходів та тимчасове їх зберігання виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, державні спеціалізовані підприємства, основною діяльністю яких є зберігання, переробка та захоронення тих радіоактивних відходів, які знаходяться у власності держави, а також дезактивація радіаційно-забруднених об'єктів.
 • За розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах - суб'єкти господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю відходів як вторинної сировини, проводять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів, що розміщуються на власних територіях, та надають послуги у цій сфері.
 • Не є платниками податку за викиди двоокису вуглецю суб'єкти, за якими здійснюються такі викиди в обсязі не більше 500 тон на рік.
 • У разі якщо річний обсяг викидів двоокису вуглецю перевищує 500 тон на рік, суб'єкти зобов'язані зареєструватися платниками податку в податковому (звітному) періоді, в якому відбулося таке перевищення.Такі платники зобов'язані скласти та подати податкову звітність, нарахувати та сплатити податок за податковий (звітний) період, в якому відбулося таке перевищення, в порядку, передбаченому Податковим Кодексом.

База оподаткування

Об'єктом та базою оподаткування є:

 • обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферу стаціонарними джерелами;
 • обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об'єкти;
 • обсяги та види (класи) відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах протягом звітного кварталу, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях суб'єктів господарювання;
 • обсяги та категорія радіоактивних відходів, які утворюються внаслідок діяльності суб'єктів господарювання та (або) тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;
 • обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій).

База оподаткування податком за викиди двоокису вуглецю за результатами податкового (звітного) року зменшується на обсяг таких викидів в розмірі 500 тон на рік.

Ставки податку

Ставки податку в залежності від забруднюючої речовини, встановлені ст.ст. 243, 245, 246, 247, 248 ПКУ .

Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 10,00 гривень за 1 тонну.

Ставки податку за розміщення окремих видів надзвичайно небезпечних відходів:

 • обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, - 865,47 гривні за одиницю;
 • люмінесцентних ламп - 15,06 гривні за одиницю.

Порядок нарахування, сплати податку і подання звітності

Суми податку нараховуються за податковий (звітний) квартал платниками податку за формулами, передбаченими ПК.

У разі якщо під час здійснення господарської діяльності платником податку здійснюються різні види забруднення навколишнього середовища або забруднення різними видами забруднюючих речовин, такий платник податків зобов'язаний визначати суму податку окремо за кожним видом забруднення або кожним видом забруднюючої речовини.

Податкова декларація з екологічного податку подається щоквартально протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу. Оплата податку проводиться протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації:

 • за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах - за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об'єктів;
 • за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк - за місцем перебування платника на податковому обліку в контролюючих органах.

Форма декларації затверджена Наказом Міністерства фінансів України.

Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері охорони навколишнього природного середовища, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації до 1 грудня року, що передує звітному, подають до контролюючих органів переліки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців, яким в установленому порядку видано дозволи на викиди, спеціальне водокористування і розміщення відходів, а також направляють інформацію про внесення змін до переліку до 30 числа місяця, наступного за кварталом, в якому такі зміни відбулися.

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки до 1 грудня року, що передує звітному, подає до контролюючих органів переліки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, в результаті діяльності яких утворилися, утворюються або можуть утворитися радіоактивні відходи та які тимчасово зберігають такі відходи понад установлений особливими умовами ліцензії строк, а також направляє інформацію про внесення змін до переліку до 30числа місяця, наступного за кварталом, в якому такі зміни відбулися.

Платники податку перераховують суми податку, що справляється за викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів, одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, які забезпечують розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному законом.

 

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Корисні статті з даної тематики