Фіксований сільськогосподарський податок: платники, ставки, порядок сплати та звітності 15.05.2012

Сьогодні Prostopravo.com.ua дізнавався все про фіксований сільськогосподарський податок: хто є його платником, за якими ставками, в які терміни і яким чином його сплачувати. // 15.05.2012

Платники

Насамперед слід наголосити, що фіксований сільськогосподарський податок є спеціальним податковим режимом для сільськогосподарських товаровиробників, який замінює сплату податку на прибуток підприємств, земельного податку (крім земель, що не використовують для ведення сільськогосподарського товаровиробництва), зборів за спеціальне використання води та здійснення деяких видів підприємницької діяльності (здійснення торговельної діяльності) одним податком — з одиниці земельної площі у відсотках її нормативної грошової оцінки. Порядок сплати цього податку регламентований главою 2 розділу XIV Податкового кодексу України (ПКУ),

Платниками цього податку, відповідно до ст. 301 ПКУ, можуть бути сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%. Як сільськогосподарського товаровиробника Кодекс називає юридичну особу будь-якої організаційно-правової форми, що виробляє сільськогосподарську продукцію та/або займається розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах і її переробкою на власних або орендованих потужностях.

«Необхідно також враховувати, — підкреслює Юлія Божко, адвокат і партнер юридичної компанії «Закон Перемоги», — що у випадку, якщо сільськогосподарський товаровиробник створений через злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення, то вищезгадана вимога 75% поширюється на:

 • всіх осіб окремо, які зливаються або приєднуються;
 • кожна окрема особа, утворена шляхом поділу або виділення;
 • особа, утворена шляхом перетворення».

Не може бути зареєстрована як платник податку підприємство:

 1. У якого більше 50% доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на землях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому у користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);
 2. Здійснює діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноградних виноматеріалів (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції;
 3. Яке на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок обставин непереборної дії (форс-мажорних обставин).

Порядок придбання та скасування статусу платника податку визначено ст. 308 ПКУ, яка передбачає, що для придбання та підтвердження статусу платника податку сільськогосподарські товаровиробники подають до 1 лютого поточного року наступні документи:

 • в орган державної податкової служби за своїм місцеперебуванням (місцем перебування на податковому обліку) — загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких стягується податок;
 • в орган державної податкової служби окремо за кожною земельною ділянкою за місцем її розташування — звітну податкову декларацію з податку на поточний рік;
 • в органи державної податкової служби за своїм місцеперебуванням та за місцем розташування земельних ділянок — розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва і відомості (довідку) про наявність земельних ділянок.

Для новостворених сільськогосподарських товаровиробників (шляхом злиття, приєднання або перетворення) для набуття статусу платника податку необхідно протягом 20 календарних днів місяця, наступного за місяцем створення, подати в органи державної податкової служби за своїм місцеперебуванням та за місцем розташування земельних ділянок декларації з податку за період з дати створення до кінця поточного року. Довідка про отримання або підтвердження статусу платника податку видається органом державної податкової служби за місцем податкової реєстрації платника протягом 10 робочих днів з дати подання такої податкової декларації або заяви.

Реєстрація сільськогосподарського товаровиробника платником податку скасовується за заявою платника або за рішенням органу державної податкової служби у разі ліквідації платника податків або встановлення за результатами документальної перевірки недотримання платником податку вимог щодо того, що частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік повинна дорівнювати або перевищувати 75%. В останньому випадку платник податку має перейти до сплати податків за загальною системою оподаткування, починаючи з наступного місяця після місяця, в якому було встановлено таке порушення.

Об'єкт і база оподаткування

Об'єктом оподаткування є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебувають у власності сільськогосподарського товаровиробника або надані йому у користування, зокрема на умовах оренди.

База оподаткування — нормативна грошова оцінка одного гектара зазначених сільськогосподарських угідь станом на 1 липня 1995 р., а для земель водного фонду — одного гектара ріллі в Автономній Республіці Крим або в області станом на 1 липня 1995 р.

Ставки податку

Розміри ставок податку встановлені в ст. 304 ПКУ у відсотках від бази оподаткування і залежать від категорії (типу) земель і їх розташування:

 • для ріллі, сіножатей та пасовищ (крім угідь, сіножатей та пасовищ, розташованих у гірських зонах і на поліських територіях, а також що перебувають у власності або в користуванні сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) і переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті), — 0, 15%;
 • для ріллі, сіножатей та пасовищ, розташованих у гірських зонах і на поліських територіях, — 0,09%;
 • для багаторічних насаджень — 0,09%;
 • для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах і на поліських територіях, — 0,03%;
 • для земель водного фонду — 0,45%.
 • для ріллі, сіножатей та пасовищ, що перебувають у власності або в користуванні сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) і переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, — 1,0%.

Порядок сплати і звітність

Базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік, який починається з 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року, а для сільськогосподарських товаровиробників, які ліквідуються, податковим (звітним) роком є період з початку року до їх фактичного припинення. Попередній податковий (звітний) рік для новостворених сільськогосподарських товаровиробників — період з дня їх державної реєстрації до 31 грудня того ж року.

Сума податку обчислюється платником податку щороку станом на 1 січня і відображається у податковій декларації на поточний рік, яка подається до відповідного органу державної податкової служби за місцеперебуванням платника податків та місцем розташування земельної ділянки не пізніше 20 лютого поточного року. Форма податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку затверджена наказом ДПА України від 24.12.2010 р. № 1060.

Платити податок потрібно до місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки щомісяця протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця, у розмірі третини суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми податку, у наступних розмірах:

 • в I кварталі — 10%;
 • у II кварталі — 10%;
 • в III кварталі — 50%;
 • в IV кварталі — 30%.

Новостворені у звітному податковому періоді платники податків, у тому числі за придбані ними площі нових земельних ділянок, уперше сплачують податок протягом 30 календарних днів місяця, наступного за місяцем їх створення (виникнення права на земельну ділянку), а надалі — згідно з вищенаведеним порядком.

У разі зміни площ земель протягом звітного періоду платник податків зобов'язаний уточнити свої податкові зобов'язання на період з дати придбання (втрати) права на землі до останнього дня податкового (звітного) року шляхом подання «уточненої» декларації.

«Якщо платник податку надає землі в оренду, то їхня площа не вказується в декларації з податку орендаря, а враховується в такій декларації орендодавця. Якщо сільськогосподарські угіддя і/або землі водного фонду орендуються в особи, яка не є платником податку, орендована площа земельних ділянок включається до декларації з податку орендаря», — звертає увагу Юлія Божко.


Пошук юридичних послуг в сфері оподаткування бізнесу
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

12

кількість пропозицій

991,67

середня ціна, грн

7

кількість пропозицій

1 871,43

середня ціна, грн

7

кількість пропозицій

2 871,43

середня ціна, грн

7

кількість пропозицій

735,71

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

6 940,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

8 000,00

середня ціна, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах