Оподаткування інтернет -магазину. Загальна і спрощена система 19.09.2013

Зареєструвавши суб'єкт підприємництва , який буде вести торгівлю під вивіскою інтернет -магазину , підприємець постає перед вибором найбільш зручної системи оподаткування , щоб було і зручно , і з мінімальними втратами і витратами. Prostopravo.com.ua розповість про особливості систем оподаткування , які застосовуються до інтернет-магазинів. // 19.09.2013

Оподаткування інтернет -магазину будується на нормах , закріплених Податковим кодексом України . Якщо підходити до питання глобально , то можна виділити дві системи оподаткування: загальну і спрощену . Розберемо кожну з них докладніше і присвятимо даний матеріал загальній системі оподаткування.

Почнемо з того , що Податковий кодекс України передбачає два податки , якими може оподатковуватися дохід суб'єкта підприємництва : податок на прибуток підприємств і податок на доходи фізичних осіб . Першим з них обкладається прибуток юридичної особи , другим - фізичних осіб взагалі та фізичних осіб- підприємців, зокрема . Обмовлюся відразу , про податок на додаткову вартість буде розмова окрема .

Позитивною стороною загальної системи оподаткування є те , що податок сплачується з різниці між отриманими доходами і понесеними витратами протягом звітного періоду . Мінусами цієї системи оподаткування є громіздкість ведення податкового та бухгалтерського обліку , необхідність скрупульозного відстеження первинної документації , відповідно, додаються витрати на утримання бухгалтера , який стежитиме за дотриманням правильності ведення первинної документації .

Податок на прибуток підприємства

Якщо Ви вирішили організувати свій інтернет- магазин на базі юридичної особи , то Вам будуть цікаві особливості обліку , сплати та звітності з податку на прибуток підприємств. Як вже говорилося вище , базою оподаткування податку на прибуток підприємства є прибуток , джерело походження якого знаходиться як в Україні , так і за її межами , який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів , виконаних робіт , наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду. Визначення дещо складне, тому розберемося , що інтернет- магазин може віднести до списку своїх витрат , щоб мати можливість « звузити » базу оподаткування податком на прибуток підприємств.

Отже , собівартість придбаних та реалізованих товарів формується відповідно до ціни їх придбання , якщо товар імпортний , то враховуються і суми сплаченого ввізного мита , і витрати на доставку , і витрати на передпродажну підготовку товару . Витрати з реалізації товару містять у собі прямі матеріальні витрати і прямі витрати на оплату праці . До складу витрат також можуть бути віднесені адміністративні витрати , пов'язані, наприклад з проведенням зборів органів управління підприємством, представницькі витрати, витрати на службові відрядження , витрати на утримання , наприклад, автопарку підприємства ( придбання палива , оплата паркування , страхування , амортизація , ремонт та інше ) . До витрат можна також віднести оплату консультаційних , інформаційних , аудиторських та інших послуг , якщо вони пов'язані безпосередньо з торговою діяльністю інтернет -магазину. Оплата послуг зв'язку , судові витрати і вартість розрахунково -касового обслуговування в банках - це також витрати , що дозволяють зменшити базу оподаткування.

Окремо відзначимо витрати , пов'язані безпосередньо зі збутом товарів . Це витрати на пакувальні матеріали для зберігання товарів на складі , заробітна плата та комісійна винагорода продавців , агентів та інших співробітників , що беруть участь у збуті товару , витрати на рекламу та маркетингові дослідження , витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування та ін Якщо інтернет -магазин набуває товар за кордоном за валютні кошти , то витрати за операціями в іноземній валюті , втрати від курсової різниці , також можуть бути віднесені до витрат.

У той же час до витрат не можна віднести , наприклад , витрати на організацію та проведення прийомів , презентацій , свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків , якщо це не пов'язано з проведенням реклами.

Як бачимо , нюансів досить багато , що вимагає серйозних знань у сфері бухгалтерського , податкового обліку та оподаткування , а отже кваліфікованої допомоги бухгалтерів , аудиторів , юристів.

Ставка податку на прибуток підприємств встановлена ​​Податковим кодексом України на рівні 16 % , проте до 1 січня 2014 року прибуток підприємств оподатковується за ставкою 19% , як визначено п.10 Підрозділом 4 Перехідних положень Податкового кодексу України .

Варто звернути увагу на особливості оподаткування , зазначені в п.154.6 ПКУ , згідно з якими на період з 1.04.2011 року до 1.01.2016 року застосовується ставка 0 % для платників податку на прибуток , у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду ( в даному випадку кварталу) наростаючим підсумком з початку року не перевищує трьох мільйонів гривень , а нарахована заробітна плата працівників за кожний місяць звітного періоду - не менше двох встановлених законодавством мінімальних заробітних плат. Крім того , такі підприємства повинні відповідати одному з наступних критеріїв:

  • нові підприємства повинні бути зареєстровані після 1.04.2011 року ;
  • діючі підприємства , у яких послідовно протягом трьох попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів , якщо вони створені менше трьох років тому) , щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі , що не перевищує трьох мільйонів гривень , і у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб .

Якщо підприємство створене в результаті реорганізації іншого підприємства , воно не має права застосовувати нульову ставку оподаткування. Не може використовувати зазначену пільгу і підприємство , яке здійснює зовнішньоекономічну діяльність , а також підприємство , що імпортує і експортує підакцизні товари .

Оподаткування фізичних осіб- підприємців

Правила оподаткування в даному випадку встановлено статтею 177 ПКУ.

Податковим періодом у цьому випадку є календарний рік , а ставка податку становить 15 % і 17 % для частини середньомісячного річного оподатковуваного доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати , встановленої законом на 1 січня звітного року. Розмір середньомісячного річного доходу, що підлягає оподаткуванню , розраховується як сума місячних доходів , поділена на кількість календарних місяців , протягом яких такі доходи були отримані у звітному році.

При цьому об'єктом оподаткування є чистий дохід , а саме різниця між доходом ( виручка у грошовій і не грошовій формі ) і документально підтвердженими витратами , пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.

Позитивним моментом вибору загальної системи оподаткування фізичною особою- підприємцем є те , що податкову декларацію він подає всього лише один раз на рік - не пізніше 1 травня року , наступного за звітним.

До неприємних моментів варто віднести те , що податок вноситься за авансовим принципом , виходячи з суми податку , сплаченої за минулий рік. Оплата податку здійснюється щоквартально по 25% від суми податку ( до 15 березня , до 15 травня , до 15 серпня і до 15 листопада) .

У разі , якщо реальний дохід за попередній квартал менше « розрахункового » доходу більш ніж на 20 % , сума податку , що підлягає сплаті в наступному кварталі може бути пропорційно зменшена після письмового повідомлення контролюючого органу.

За підсумками ж року фізичні особи - підприємці подають податкову декларацію за звітний календарний рік , на підставі якої проводиться остаточний розрахунок податку з урахуванням податку , сплаченого протягом року. Суми податку , сплачені понад необхідний , можуть бути , або зараховані фізичній особі -підприємцю в рахунок його майбутніх платежів з цього податку , або повернуті платнику податку.

Наступний матеріал буде присвячений специфіці спрощеній системі оподаткування інтернет -магазинів з тим , щоб читач мав об'єктивною інформацією про оподаткування і міг вибрати для себе найбільш оптимальний варіант.

Спрощена система оподаткування обліку та звітності - спеціальний механізм сплати податків , що дозволяє замінити сплату ряду окремих податків - єдиним податком , а також спростити ведення обліку та подання звітності контролюючим органам .

Обрати спрощену систему оподаткування для себе можуть як фізичні особи- підприємці , так і юридичні особи.

Групи платників єдиного податку

Податковий кодекс України (далі - ПКУ ) передбачає поділ платників єдиного податку на 6 груп . Кожна з груп має свою специфіку , яка визначається рівнем доходів , кількістю найнятих працівників , а також характером підприємницької діяльності . Від того , до якої з шести груп відноситься суб'єкт підприємницької діяльності , залежить і ставка єдиного податку , що підлягає сплаті. Не будемо захаращувати матеріал зайвою інформацією і описувати кожну з груп , а звернемо увагу на ті групи , які може обрати суб'єкт підприємництва - власник інтернет -магазину. Відповідно, розглянемо особливості третьої , четвертої , п'ятої та шостої груп .

Фізична особа -підприємець залежно від доходів та кількості найманих працівників може обрати 3 або 5 групу , а юридична особа , відповідно, 4 або 6 .

Тепер про кожну з груп по порядку.

Вибирати третю групу фізичній особі - підприємцю варто тоді, коли протягом календарного року кількість людей , які перебувають з ним у трудових відносинах , не перевищує 20 , а обсяг доходу за той же календарний рік не перевищує 3'000'000 гривень. Для п'ятої групи характерна необмежена кількість найманих працівників , а максимальна сума доходів протягом календарного року 20'000'000 гривень.

Четверту групу юридичній особі належить вибирати в тому випадку , якщо протягом календарного року середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 , а обсяг доходу - 5'000'000 гривень. Шоста група характеризується необмеженою кількістю працівників і максимальною сумою доходів протягом календарного року 20'000'000 гривень.

Ставки єдиного податку

Про ставки оподаткування платників єдиного податку скажемо наступне : вони розраховуються у відсотках від суми доходів . При цьому на розмір ставки єдиного податку впливає також статус суб'єкта підприємництва як платника ПДВ. ПКУ визначає уніфікований підхід при визначенні ставки єдиного податку для 3 та 4 груп , а також для 5 і 6. Отже , якщо платник єдиного податку , що відноситься до 3 або 4 груп , є ще й платником ПДВ , то для нього ставка оподаткування єдиним податком складе 3 % від доходу . Якщо ж суб'єкт господарювання не є платником ПДВ і сума цього податку включена в суму єдиного податку , то ставка єдиного податку буде дорівнювати 5%. Для 5 і 6 група ставка єдиного податку дещо вище , ніж для двох попередніх - 5% від доходу для платників ПДВ і 7 % при включенні ПДВ до суми єдиного податку.

Зазначимо , що фізичним особам- підприємцям варто враховувати , що при перевищенні встановленого максимуму доходу протягом календарного року , ставка податку для суми, що перевищує максимум , становитиме 15 %. Аналогічно , за ставкою 15% будуть обкладатися доходи , отримані із застосуванням негрошового способу розрахунку , а також від діяльності , що не дає права на застосування спрощеної системи оподаткування.

Якщо ж максимальний рівень доходу , встановлений ПКУ для юридичних осіб , що відносяться до 4 і 6 груп , буде ними перевищено , то такий «надлишок» буде обкладатися за подвійною ставкою єдиного податку для кожної з цих груп . Також подвійна ставка єдиного податку буде застосована до доходів, отриманих при застосуванні негрошовій форми розрахунків та від здійснення видів діяльності , які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Доходи , з яких єдиний податок утримується

Що ж буде вважатися доходом суб'єкта підприємництва? Для фізичної особи- підприємця - це дохід , отриманий протягом звітного кварталу. Проте в такий дохід не включаються пасивні доходи : відсотки , дивіденди , роялті , страхові виплати і відшкодування , а також доходи , отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, що належить цій фізичній особі на праві власності , і використовуваного ним у господарській діяльності .

Доходом юридичної особи буде будь-який дохід , включаючи дохід його представництв і філій. Якщо юридична особа продасть  свої основні засоби , то податок доведеться заплатити з різниці між ціною продажу та балансовою вартістю майна на день продажу.

Платникам єдиного податку , які належать до четвертої та шостої груп , слід пам'ятати , що до доходів звітного періоду відноситься вартість реалізованих товарів , за які отримано передоплату (аванс ) у період сплати інших податків і зборів .

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів у готівковій або безготівковій формах , а для платників єдиного податку четвертої і шостої груп , датою отримання доходу також буде дата відвантаження товару , за які отримано передоплату (аванс ) у період сплати інших податків і зборів .

Податковим періодом для платників єдиного податку третьої - шостої груп є календарний квартал , податкову декларацію за який подається протягом 40 календарних днів, що настають після останнього календарного дня звітного кварталу , а сплата єдиного податку повинна бути здійснена протягом 10 календарних днів після закінчення терміну , відведеного для подання податкової декларації за звітний квартал.

Що стосується порядку ведення обліку , то платникам єдиного податку третьої і п'ятої груп , які не є платниками ПДВ , необхідно вести книгу обліку доходів шляхом щоденного відображення доходів за підсумками робочого дня , а платники єдиного податку четвертої і шостої груп використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат .

Однією з важливих особливостей ведення бізнесу платниками єдиного податку третьої групи є те , що ПКУ прямо дозволяє їм не застосовувати РРО.

Отримання свідоцтва платника єдиного податку

Для того , щоб вибрати або перейти на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання повинен подати до відповідної податкової інспекції заяву. Причому заяву можна подати не тільки особисто , але і відіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення , а також за допомогою засобів електронного зв'язку в електронній формі за наявності у суб'єкта господарювання електронного підпису. Новостворені або зареєстровані суб'єкти господарської діяльності , які подали протягом 10 днів з моменту держреєстрації заяву про вибір спрощеної системи оподаткування та ставку єдиного податку , вважаються платниками єдиного податку з дня їх держреєстрації .

Для переходу на спрощену систему з загальної заява до податкової інспекції  подається не пізніше , ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Свідоцтво платника єдиного податку повинно бути видане протягом 10 днів з моменту подачі заяви.

Якщо досвід роботи інтернет -магазину покаже , що спрощена система оподаткування неефективна для ведення бізнесу , від неї завжди можна відмовитися , подавши не пізніше , ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу відповідну заяву до податкової.

Свідоцтво платника єдиного податку видається безстроково , за його видачу не може стягуватися  плата .

Як бачимо , робота на єдиному податку значно спрощує систему обліку та звітності , проте яка із систем більш вигідна з економічної точки зору , вирішувати все-таки власникам інтернет -магазинів.


Пошук юридичних послуг в сфері оподаткування бізнесу
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

12

кількість пропозицій

991,67

середня ціна, грн

7

кількість пропозицій

1 871,43

середня ціна, грн

7

кількість пропозицій

2 871,43

середня ціна, грн

7

кількість пропозицій

735,71

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

6 940,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

8 000,00

середня ціна, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах