про твої права

ПДВ в Україні: ставка і розрахунок, платники, відшкодування податку на додану вартість

ПДВ (податок на додану вартість) в Україні: ставка і розрахунок, платники, відшкодування, реєстрація і отримання свідоцтва ПДВ, терміни реєстрації та критерії блокування податкових накладних. Дізнайтеся, як перевірити платника ПДВ в реєстрі (базі платників).

Короткий зміст і посилання по темі

 1. Що таке ПДВ
 2. Платники ПДВ
 3. Реєстрація платником ПДВ
 4. Єдиний державний реєстр платників ПДВ
 5. Ставка ПДВ
 6. Розрахунок ПДВ
 7. Податкова накладна
 8. Блокування (зупинка реєстрації) податкових накладних
 9. Як розблокувати накладну?
 10. Електронне адміністрування податку на додану вартість. Відшкодування ПДВ.
 11. Подача декларації і термін сплати ПДВ
 12. ПДВ при експорті та імпорті
Loading...

Що таке ПДВ

Податок на додану вартість (ПДВ) - це непрямий податок, який входить в ціну товарів (робіт, послуг) і сплачується покупцем, але його облік і перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент).

З ПДВ тісно пов'язані ще два поняття: податковий кредит і податкове зобов'язання з ПДВ.

Податковий кредит - це сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання за звітний період (сума ПДВ сплачена таким платником у складі вартості товарів, робіт, послуг, придбаних у іншого платника ПДВ, або сплачена на кордоні митним органам).

Податкове зобов'язання - загальна сума податку, нарахована платником у звітному періоді (в складі вартості проданих або оплачених покупцем товарів, робіт, послуг).

До бюджету платник перераховує суму ПДВ, яка є різницею між податковим зобов'язанням і податковим кредитом.

Платники ПДВ

Платниками ПДВ є:

1) будь-яка особа, яка здійснює або яка планує здійснювати господарську діяльність, яка реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку в порядку, визначеному ПКУ;

2) будь-яка особа, яка підлягає реєстрації як платник податку відповідно до вимог ПКУ.

У разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів / послуг, що підлягають оподаткуванню, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1млн. гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку в контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання), крім особи, яка є платником єдиного податку першої - третьої групи;

3) будь-яка особа, яка ввозить товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через митний кордон України відповідно до Митного кодексу України;

4) особа, яка веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без створення юридичної особи;

5) особа - керуючий майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість за господарськими операціями, пов'язаними з використанням майна, отриманого в управління за договорами управління майном;

6) особа, що проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави;

7) особа, уповноважена вносити податок з об'єктів оподаткування, що виникають внаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності, що перебувають у підпорядкуванні платника податку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

8) особа - інвестор (оператор), який веде окремий податковий облік, пов'язаний з виконанням угоди про розподіл продукції.

Особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг.

Реєстрація платником ПДВ

 

Будь-яка особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку, подає до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву за формою .

У разі обов'язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до контролюючого органу не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій в 1 млн.грн.

У разі добровільної реєстрації особи як платника податку, реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит та складання податкових накладних.

При переході осіб зі спрощеної системи оподаткування, яка не передбачає сплати податку, на сплату інших податків і зборів, реєстраційна заява подається не пізніше 10 числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів.

У разі зміни ставки єдиного податку реєстраційна заява подається не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, яка передбачає сплату податку на додану вартість

У разі якщо останній день строку подання заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем ​​строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день.

Заява про реєстрацію особи як платника податку подається особисто такою фізичною особою або безпосередньо керівником або представником юридичної особи - платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) до контролюючого органу за місцезнаходженням (місцем проживання) особи.

Платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати реєстраційну заяву засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку може бути подана державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця.Електронна копія реєстраційної заяви, виготовлена ​​шляхом сканування, передається державним реєстратором до контролюючих органів одночасно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ».

У разі відсутності підстав для відмови в реєстрації особи як платника податку контролюючий орган зобов'язаний протягом трьох робочих днів після надходження реєстраційної заяви до контролюючого органу внести до реєстру платників податку запис про реєстрацію такої особи як платника податку.

За запитом платника податків контролюючий орган надає безкоштовно і безумовно протягом двох робочих днів, наступних за днем ​​отримання такого запиту, виписку з реєстру платників податків.Виписка діє до внесення змін в реєстр.

Реєстр платників ПДВ

 

Реєстр платників ПДВ доступний за посиланням: https://cabinet.sfs.gov.ua/registers/pdv

Пошук платника ПДВ в Реєстрі можливий за: індивідуальним податковим номером або ПІБ (для фізичних осіб-підприємців);за кодом ЄДРПОУ або найменуванням (для юридичних осіб).

Ставка ПДВ

Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:

а) 20 відсотків (основна);

б) 0 відсотків, у випадках, передбачених ст.195 ПКУ ;

в) 7 відсотків за операціями з:

постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідних вимогам технічних регламентів , що підтверджується документом про відповідність, і дозволених для надання на ринку і / або введення в експлуатацію та застосування в Україні;

постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів і / або медичного обладнання, дозволених для застосування в рамках клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано МОЗ.

Податок в розмірі 20%, 7% додається до ціни товару (послуги).

Розрахунок ПДВ

 

Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

При позитивному значенні суми, така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету.

При від'ємному значенні суми, така сума:

а) враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого) в частині, а в разі відсутності податкового боргу -

б) або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника в сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів / послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів / послуг або до Державного бюджету України;

в) і / або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Платник податків, який має право на одержання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, подає відповідному контролюючому органу податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації.

Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування автоматично вносяться до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування протягом операційного дня їх отримання в хронологічному порядку їх надходження.

Повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюється в хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування.

Податкова накладна

Податкова накладна (ПН) - це електронний документ, який складається платником податку на додану вартість відповідно до вимог Податкового кодексу України в електронній формі в затвердженому в установленому порядку форматі (стандарті) і направляється для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

На дату виникнення податкових зобов'язань платник податків зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації в порядку, визначеному законодавством, підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПКУ строк.

У податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов'язкові реквізити:

а) порядковий номер податкової накладної;

б) дата складання податкової накладної;

в) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - продавця товарів / послуг;

г) податковий номер платника податку (продавця та покупця).У разі поставки / придбання філією (структурним підрозділом) товарів / послуг, яка фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору, в податковій накладній, крім податкового номера платника податку додатково вказується числовий номер такої філії (структурного підрозділу);

д) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - покупця (отримувача) товарів / послуг;

е) опис (номенклатура) товарів / послуг та їх кількість, обсяг;

ж) ціна поставки без урахування податку;

з) ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні;

і) загальна сума коштів, що підлягає сплаті з урахуванням податку;

й) код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг - код послуги відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг;платники податків, крім випадків поставки підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право вказувати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг повністю, але не менше чотирьох перших чисел відповідного коду

і) індивідуальний податковий номер.

Форма і порядок заповнення податкової накладної затверджуються Міністерством фінансів.

Податкова накладна складається на кожну повну або часткову поставку товарів / послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

Право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку.

Підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної та / або розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня.

Якщо надіслані податкові накладні / розрахунки коригування сформовано з порушенням вимог ПКУ, а також в разі зупинки реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування протягом операційного дня продавцю / покупцеві надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття їх в електронному вигляді або зупинки їх реєстрації з зазначенням причин.

Помилки в реквізитах (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар / послугу), період, сторони та суму податкових зобов'язань, не можуть бути причиною неприйняття податкових накладних в електронному вигляді.

Квитанція про зупинку реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування направляється одночасно продавцю і покупцю платнику податків.

Якщо протягом операційного дня не направлена ​​квитанція про прийняття або неприйняття або зупинку реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування, така податкова накладна вважається зареєстрованою в Єдиному реєстрі податкових накладних.

У разі допущення продавцем товарів / послуг помилок при вказівці обов'язкових реквізитів податкової накладної, або порушення продавцем / покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних покупець / продавець таких товарів / послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву зі скаргою на такого продавця / покупця.Таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів, наступних за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, в якому представлено податкову накладну або допущені помилки при вказівці обов'язкових реквізитів податкової накладної або порушені граничні терміни реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних.До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів / послуг, або копії первинних документів.

Протягом 90 календарних днів з дня надходження такої заяви із скаргою, контролюючий орган зобов'язаний провести документальну перевірку зазначеного продавця для з'ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов'язань з податку за такою операцією.

Блокування (зупинка реєстрації) податкових накладних

Податкові накладні / розрахунки коригування, які подаються на реєстрацію в Реєстрі до проведення моніторингу, за результатами якого можлива зупинка їх реєстрації, перевіряються на відповідність за такими ознаками:

1) податкова накладна, не підлягає наданню одержувачу (покупцеві) і / або складена по операції, яка є звільненою від оподаткування;

2) обсяг поставки, зазначений платником податку в податкових накладних / розрахунків коригування (крім розрахунків коригування, поданих на реєстрацію в місяці, іншому ніж місяць, в якому вони складені), зареєстрованих в Реєстрі в поточному місяці, з урахуванням представленої на реєстрацію в Реєстрі податкової накладної / розрахунку коригування, становить менше 500 тис. гривень за умови, що обсяг постачання товарів / послуг, зазначений в них в поточному місяці по операціях з іншим одержувачем - платником податку, не перевищує 50 тис. гривень, і керівник - посадова особа такого платника податку є особою, яка займає аналогічну посаду не більше ніж у трьох (включно) платників податків;

3) одночасно значення показників D і P, мають такі розміри: D> 0,05, р <Рим × 1,4, де:

D - розрахункова величина, рівна S / T;

S - загальна сума сплачених за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складена податкова накладна / розрахунок коригування, сум єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків і зборів (крім суми податку на додану вартість, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію Україна) платником податку та його відокремленими підрозділами;

T - загальна сума поставки товарів / послуг на митній території України, які оподатковуються за ставками 0, 20 і 7 відсотків, зазначених платником податку в податкових накладних / розрахунків коригування, зареєстрованих в Реєстрі за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено податкову накладну / розрахунок коригування;

P - сума податку на додану вартість, зазначена платником податку в податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих в Реєстрі в звітному (податковому) періоді, з урахуванням представленої на реєстрацію в Реєстрі податкової накладної / розрахунку коригування;

Рим - найбільша місячна сума податку на додану вартість, зазначена в податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих платником податку в Реєстрі за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складена податкова накладна / розрахунок коригування.

Значення показника D за останні 12 календарних місяців розраховується ДФС станом на перше число календарного місяця і кожного 10 числа стає доступним платнику податків в електронному кабінеті.

У разі якщо за результатами перевірки податкової накладної / розрахунку коригування визначено, що податкова накладна / розрахунок коригування відповідають одному із зазначених ознак, такі податкова накладна / розрахунок коригування не підлягають моніторингу і підлягають реєстрації в Реєстрі.

Податкова накладна / розрахунок коригування, які підлягають моніторингу, перевіряються на відповідність критеріям ризикованості платника податків, критеріям ризикованості здійснення операцій і показниками позитивної податкової історії платника податку.

У разі якщо за результатами моніторингу платника податків, яким складена податкова накладна / розрахунок коригування, він відповідає критеріям ризикованості платника податків, реєстрація таких податкової накладної / розрахунку коригування зупиняється.

У разі якщо за результатами моніторингу податкова накладна / розрахунок коригування відповідають критеріям ризикованості здійснення операції, крім податкової накладної / розрахунку коригування, складених платником податків, що має позитивну податкову історію платника податку, реєстрація таких податкової накладної / розрахунку коригування зупиняється.

Як розблокувати накладну?

У разі зупинки реєстрації податкової накладної в Реєстрі контролюючий орган протягом операційного дня направляє в електронній формі в автоматичному режимі платнику податків квитанцію про призупинення реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування. Така квитанція є підтвердженням зупинки реєстрації.

Протягом 365 календарних днів, наступних за датою виникнення податкового зобов'язання, відображеного в податковій накладній, платник податків має право подати до контролюючого органу письмові пояснення та копії документів. Письмові документи і пояснення подаються в електронній формі із застосуванням електронно-цифрового підпису.

Пояснення платника податків розглядаються комісіями контролюючих органів, за результатами приймається рішення про реєстрацію накладної або відмову в її реєстрації.

Перелік документів, необхідних для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі, включає в себе:

 • договори, в тому числі зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них;
 • договори, довіреності, акти керівного органу платника податків, якими оформлені повноваження осіб, які купують продукцію в інтересах платника податків для здійснення операції;
 • первинні документи з постачання / придбання товарів / послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), в тому числі рахунки-фактури / інвойси, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм і галузевої специфіки, накладні;
 • розрахункові документи і / або банківські виписки з особових рахунків;
 • документи про підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорта якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачена договором та / або законодавством.

Підставами для прийняття комісіями контролюючих органів рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування є:

 • ненадання платником податків письмових пояснень щодо підтвердження інформації, зазначеної в податковій накладній / розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено;
 • ненадання платником податків копій документів;
 • надання платником податків копій документів, які складені з порушенням законодавства.

Рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі може бути оскаржене в адміністративному або судовому порядку.

В адміністративному порядку скарги на рішення комісій про відмову в реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних розглядає Комісія ДФС з питань розгляду скарг, яка є постійно діючим колегіальним органом ДФС, за участю уповноваженої особи Мінфіну.

Скарги подаються платником податків в ДФС протягом 10 календарних днів після того, як рішення Комісії вступило в силу відповідно до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. У разі якщо останній день строку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем ​​такого строку вважається перший робочий день, наступний за вихідним або святковим днем. Термін подачі скарги може бути продовжений за правилами і на підставах, визначених пунктом 102.6 статті 102 Податкового кодексу України. Зокрема, такими підставами можуть бути перебування платника податків за межами України, в полоні на території іншої держави, перебування в місцях позбавлення волі, оголошення зниклим без вести і т.д.

Не підлягають адміністративному оскарженню рішення Комісії, оскаржені платником податку в судовому порядку.

Скарга подається платником податку в електронному вигляді засобами електронного зв'язку, визначеними ДФС, з урахуванням вимог законів України «Про електронний цифровий підпис», «Про електронні документи та електронний документообіг» та нормативно-правового акту про порядок обміну електронними документами з контролюючими органами. ДФС постійно розміщує на офіційному сайті відомості про засоби електронного зв'язку, якими може подаватися скарга.

Скарга в день її надходження реєструється ДФС відповідно до вимог законодавства щодо організації діловодства в державних органах.  

Скарга підписується і подається особисто платником податків, який її подає, або його уповноваженим представником. Якщо скарга підписується і подається уповноваженим представником платника податків, до неї додаються належним чином завірена копія документа, що посвідчує повноваження такого представника відповідно до законодавства.

Скарга повинна містити:

 • найменування або прізвище, ім'я, по батькові платника податків, що подає скаргу, його податкову адресу;
 • податковий номер або серію (при наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб - підприємців, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (при наявності) та номером паспорта);
 • номер оскаржуваного рішення Комісії;
 • дату оскаржуваного рішення Комісії;
 • інформацію про причини незгоди платника податків з рішенням Комісії;
 • відомості про оскарження рішення Комісії в суді;
 • вимоги платника податків, що подає скаргу;
 • електронну адресу, на яку необхідно надіслати рішення, прийняте за результатами розгляду скарги.

Платник податків може додавати до скарги пояснення та копії документів, завірені в установленому порядку, що підтверджують інформацію, зазначену в податковій накладній або розрахунку коригування.

За результатами розгляду скарги Комісія з розгляду скарг приймає одне з таких рішень:

 • задовольняє скаргу і скасовує рішення Комісії;
 • залишає скаргу без задоволення і рішення Комісії без змін;
 • залишає скаргу без розгляду.

Скарга залишається без розгляду у разі, якщо до прийняття рішення Комісії з питань розгляду скарг від платника податків, який її подав, надійшла заява про відмову від скарги.

За результатами розгляду скарги Комісія з розгляду скарг приймає рішення по скарзі, яке направляється скаржнику в електронному вигляді засобами електронного зв'язку, визначеними ДФС, з урахуванням вимог Законів України «Про електронний цифровий підпис», «Про електронні документи та електронний документообіг» та нормативно -правового акту про порядок обміну електронними документами з контролюючими органами.

Скарга платника податків повинна бути розглянута в термін до 10 календарних днів. Якщо вмотивоване рішення за скаргою не надсилається платнику податків протягом 10 календарних днів, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем ​​зазначеного строку.

Рішення Комісії з розгляду скарг не підлягає подальшому адміністративному оскарженню і може бути оскаржене в судовому порядку.

Задоволення скарги є підставою для реєстрації в Реєстрі податкових накладних або розрахунків коригування, зазначених у скарзі.

Електронне адміністрування податку на додану вартість. Відшкодування ПДВ.

Система електронного адміністрування податку на додану вартість забезпечує автоматичний облік в розрізі платників податків:

 • суми податку, що міститься в складених і отриманих податкових накладних та розрахунків коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних;
 • суми податку, сплаченого при ввезенні товару на митну територію України;
 • суми поповнення та залишку коштів на рахунках в системі електронного адміністрування податку на додану вартість;
 • суми податку, на яку платники мають право зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;
 • інші показники, що враховуються при обчисленні суми податку.

Платникам податків автоматично відкриваються рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

Розрахунки з бюджетом в системі електронного адміністрування податку на додану вартість здійснюються з цих рахунків.

Платник податків має право зареєструвати податкові накладні та / або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних на суму податку (ΣНакл), обчислену за формулою:

ΣНакл = ΣНаклОтр + ΣМитн + ΣПопРах + ΣОвердрафт - ΣНаклВид - ΣВідшкод - ΣПеревищ;

де:

ΣНаклОтр - загальна сума податку за отриманим платником податкових накладних, зареєстрованим в Єдиному реєстрі податкових накладних, податкових накладних, складеним платником податку відповідно до пункту 208.2 статті 208 ПКУ та зареєстрованим в Єдиному реєстрі податкових накладних, і розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованим в єдиному реєстрі податкових накладних;  

ΣМитн - загальна сума податку, сплаченого при ввезенні товарів на митну територію України;

ΣПопРах - загальна сума поповнення з поточного рахунка платника податку рахунку в системі електронного адміністрування податку, в тому числі рахунків в системі електронного адміністрування податку платника - сільськогосподарського підприємства, який обрав спеціальний режим оподаткування.

ΣОвердрафт - сума середньомісячного розміру сум податку, які за останні 12 звітних (податкових) місяців були задекларовані платником до сплати в бюджет і погашені або розстрочені або відстрочені, а також задекларовані платником - сільськогосподарським підприємством, який вибрав спеціальний режим оподаткування.

ΣНаклВид - загальна сума податку за складеними платником податків податковими накладними, зареєстрованим в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованим в Єдиному реєстрі податкових накладних;

ΣВідшкод - загальна сума податку, заявлена ​​платником до бюджетного відшкодування з урахуванням сум коригувань і результатів перевірок, що проводяться відповідно до Податковим Кодексом;

ΣПеревищ - загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням представлених уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в податкових накладних та розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованим в Єдиному реєстрі податкових накладних.

З рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника перераховуються кошти до державного бюджету в сумі податкових зобов'язань з податку на додану вартість, що підлягає сплаті за підсумками звітного податкового періоду, і на поточний рахунок платника податку за його заявою, яка подається до контролюючого органу в складі податкової звітності з податку на додану вартість в розмірі суми коштів, яка перевищує суму задекларованих до сплати в бюджет податкових зобов'язань і суми податкового боргу з податку. При цьому перерахування коштів на поточний рахунок платника може здійснюватися за відсутності перевищення суми податку, зазначеної в складених податкових накладних, складених в звітному періоді і зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, над сумою податкових зобов'язань з податку за операціями з постачання товарів / послуг, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість в цьому звітному періоді.

За підсумками звітного податкового періоду, платником проводиться розрахунок з бюджетом. Якщо на дату подання податкової звітності з податку сума коштів на рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податків перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до поданої звітності, платник податків має право подати до контролюючого органу в складі такої податкової звітності заяву, відповідно до якої такі кошти підлягають перерахуванню на рахунок такого платника податків, реквізити якого платник вказує в заяві, в сумі залишку коштів, що перевищують суму податкового боргу з податку та суму узгоджених податкових зобов'язань з податку.

Подача декларації і термін сплати ПДВ

Звітним (податковим) періодом є один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених Податковим Кодексом, календарний квартал, з урахуванням таких особливостей:

а) якщо особа реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем ​​першого повного календарного місяця;

б) якщо податкова реєстрація особи анулюється в інший день, ніж останній день календарного місяця, то останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем ​​такого анулювання.

Платники податків, які сплачують єдиний податок, можуть вибрати квартальний податковий період. Заява про вибір квартального податкового періоду подається до контролюючого органу разом з декларацією за наслідками останнього податкового періоду календарного року. При цьому квартальний податковий період починає застосовуватися з першого податкового періоду наступного календарного року.

У разі якщо платник податків, який застосовував спрощену систему оподаткування, переходить на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим Кодексом, такий платник податків зобов'язаний самостійно перейти на місячний податковий період, починаючи з першого місяця переходу на сплату інших податків і зборів, що відзначається у відповідній податковій декларації за наслідками такого місяця.

Податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем ​​звітного (податкового) місяця.

Якщо звітний (податковий) період дорівнює календарному кварталу, декларація подається до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем ​​звітного (податкового) кварталу.

Форма податкової декларації з ПДВ та порядок її заповнення затверджені Наказом Міністерства фінансів України.

Сума податкового зобов'язання, зазначена платником податку у поданій ним податковій декларації, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем ​​відповідного граничного строку, передбаченого для подання податкової декларації.

ПДВ при експорті та імпорті

При ввезенні товарів на митну територію України суми податку підлягають сплаті до державного бюджету платниками податків в день подання митної декларації безпосередньо на єдиний казначейський рахунок, крім операцій, за якими надається звільнення (умовне звільнення) від оподаткування.

Операції з ввезення на митну територію України товарів у митному режимі імпорту оподатковуються за ставкою 20%, крім операцій:

з ввезення товарів, звільнених від оподаткування відповідно до ПКУ, а також відповідно до міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України;

з ввезення із звільненням від оподаткування товарів, які були поміщені в митний режим переробки за межами митної території України і в межах певного Митним кодексом України строку повертаються на митну територію України:

 • в тому ж стані, в якому вони були вивезені за межі митної території України, з дотриманням умов, встановлених Митним кодексом України;
 • у відремонтованому вигляді, якщо ремонт проведено в рамках гарантійних зобов'язань;

Ввезення з частковим звільненням від оподаткування товарів, які були поміщені:

 • в митний режим переробки за межами митної території України і в межах визначеного Митним кодексом України строку повертаються на митну територію України.Сплаті підлягає позитивна різниця між сумами податку, розрахованими виходячи з бази оподаткування продуктів переробки та бази оподаткування товарів, вивезених за межі митної території України для переробки;
 • в митний режим переробки на митній території України та в межах визначеного Митним кодексом України строку не вивозяться за межі митної території України.

Операції з вивезення товарів у митному режимі експорту оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою.

До операцій із ввезення товарів у митному режимі транзиту застосовується умовне повне звільнення від оподаткування за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 17 Митного кодексу України.

До операцій із ввезення товарів на митну територію України в митному режимі тимчасового ввезення застосовується умовне повне звільнення від оподаткування або умовне часткове звільнення від оподаткування за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 18 Митного кодексу України.

 

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Bookeeper

295 грн. в месяц

Онлайн бухгалтерия

для ФОП и малого бизнеса

первые 30 дней бесплатно!

Корисні статті з даної тематики© 2006–2020

ТОВ «Простобанк Консалтінг»

Код ЄДРПОУ: 35454764

Адреса та телефон «Простобанк Консалтінг»

Email: info@prostobank.com