Податкова роз'яснила, як уникнути штрафів за дії форс-мажорних обставин 26.07.2017

24 липня Президент підписав Закон України № 2143-VIII Про внесення змін до підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України (щодо незастосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових та акцизних накладних внаслідок несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерних мереж платників податків). Також ще 20.07.2017 р. ДФС встигла направити до власних обласних управлінь та управління міста Києва лист N 19075/7 / 99-99-12-02-01-17 щодо дії форс-мажорних обставин. У цьому листі ДФС підкреслила, що штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію податкових та акцизних накладних внаслідок несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерних систем не застосовуються на підставі Закону, а терміни подачі податкових декларацій продовжуються тільки при наявності сертифіката ТПП. Детальніше розповість Prostopravo // 26.07.2017

Про реєстрацію податкових накладних

Законом № 2143-VIII визначено, що штрафні санкції, передбачені пунктом 120-1.1 статті 120-1 Податкового кодексу України, за порушення граничних строків реєстрації податкових накладних та / або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених пунктом 201.10 статті 201 кодексу, які були складені в період з 1 червня 2017 по 30 червня 2017 року, не застосовуються до платника податків при реєстрації таких податкових накладних не пізніше 31 липня 2017.

Податкові накладні та / або розрахунки коригування до податкових накладних, які були складені в період з 1 червня 2017 по 30 червня 2017 і зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних не пізніше 31 липня 2017 вважаються своєчасно зареєстрованими.

Законом також визначено, що штрафні санкції, передбачені пунктом 120-2.1 статті 120-2 Кодексу, за порушення граничних строків реєстрації акцизних накладних та / або розрахунків коригування до акцизних накладних у Єдиному реєстрі акцизних накладних, встановлених статтею 231 Кодексу, які були складені в період з 1 червня 2017 року по 30 червня 2017 року, не застосовуються до платника податків при реєстрації таких акцизних накладних не пізніше 31 липня 2017.

Акцизні накладні та / або розрахунки коригування до акцизних накладних, які були складені в період з 1 червня 2017 по 30 червня 2017 і зареєстровані в Єдиному реєстрі акцизних накладних не пізніше 31 липня 2017 вважаються своєчасно зареєстрованими.

Про перенесення встановленого податковим законодавством строку подання декларації на більш пізній термін

Відповідно до пункту 102.6 статті 102 Кодексу, граничні терміни для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань підлягають продовженню керівником контролюючого органу (його заступником) за письмовим запитом платника податків, в тому числі якщо такий платник податків протягом зазначених строків мав обмежену свободу пересування або внаслідок обставин непереборної сили, підтверджених документально.

Відповідно до наказу Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 № 1044, яким затверджено Порядок застосування пунктів 102.6 - 102.7 статті 102 Кодексу, обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) є непереборна за даних умов сила (стихійне лихо, дія суспільного ворога, оголошена і неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, накопичення снігу або ожеледь, вибух тощо), яка є обставиною, що звільняє фізичну особу або посадових осіб юридичної особи від відповідальності за невиконання обов'язків, передбачених податковим законодавством.

Продовження граничних строків для подання податкової декларації або сплати податкових зобов'язань здійснюється, якщо такий платник податків був позбавлений можливості у визначений Кодексом строк виконати грошове зобов'язання та / або скористатися податковими правами (пункт 4 наказу № 1044).

Документальним підтвердженням дії обставин непереборної сили є, підтвердження Торгово-промислової палати України про настання обставин непереборної сили на території України, яке видається зазначеним органом на відповідне звернення платника податків.

Пунктом 1 ст. 141 Закону України від 2 грудня 1997 року N 671/97-ВР "Про торгово-промислові палати в Україні" визначено, що Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) і видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб'єкта господарської діяльності за собівартістю. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб'єктів малого підприємництва видається безкоштовно.

Регламент посвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), затверджений рішенням Президії Торгово-промислової палати України від 18 грудня 2014 № 44 (5).

Підпунктом 6.2 п. 6 Регламенту встановлено, що форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) засвідчуються за зверненням суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб за кожним окремим договором, податковим та / або іншими зобов'язаннями, виконання яких настав відповідно до умов договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання яких стало неможливим через наявність зазначених обставин.

Згідно з пунктом 7 наказу № 1044 за наявності обставин непереборної сили платник податків може звернутися до органу державної податкової служби з письмовою заявою про продовження граничних строків подання податкових декларацій. Вимоги до змісту такої заяви і особливості його уявлення і написання юридичними і фізичними особами вказані в пункті 8 наказу № 1044.

При цьому в ДФС відзначають, що штрафні санкції, визначені Кодексом, не застосовуються протягом строків продовження граничних строків подання податкової декларації згідно з пунктом 102.6 статті 102 Кодексу.

У разі, якщо до дати вступу в силу Закону до платника податків контролюючим органом застосовані штрафні санкції, передбачені статтею 126 Кодексу, за порушення правил сплати (перерахування) податків за результатами подання податкової звітності за травень 2017 року, контролюючий орган скасовує в порядку, визначеному статтею 55 кодексу, податкове повідомлення-рішення про нарахування сум таких штрафних санкцій.

У разі своєчасного подання податкової декларації з податку на додану вартість за червень 2017 року, податкові зобов'язання, що виникли в червні 2017 року, але не включені до податкової декларації за червень 2017 в результаті несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерних мереж, і оформлені податковими накладними, зареєстрованими в ЄРПН до 31 липня 2017 (включно), включаються до уточнюючого розрахунку за червень 2017 року.

У разі неподання податкової декларації з податку на додану вартість за червень 2017 в результаті несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерних мереж платника податків та перенесення встановленого податковим законодавством строку подання податкової декларації з податку на додану вартість за червень 2017 року на більш пізній термін (обов'язкова наявність висновку Торгово- промислової палати України) податкові зобов'язання, що виникли в червні 2017 року, і оформлені податковими накладними, зареєстрованими в ЄРПН до 31 липня 2017 (включно), включаються до податкової декларації за червень 2017 незалежно від дати її подання контролюючому органу.

У разі своєчасного подання податкової декларації з податку на додану вартість / акцизного податку за червень 2017 року, податкові / акцизні накладні, з датою складання червень 2017, зареєстровані в ЄРПН / ЕРАН після 20 липня 2017, але до 31 липня 2017 (включно) повинні бути включені до податкових зобов'язань уточнюючого розрахунку за червень 2017 року.

З огляду на те, що відповідно до Закону податкові накладні та / або розрахунки коригування до податкових накладних, складені в червні 2017 року і зареєстровані в ЄРПН до 31 липня 2017 включно, вважаються своєчасно зареєстрованими, то суми ПДВ по таких податкових накладних та / або розрахунків коригування до податкових накладних платники податків мають право включити до податкового кредиту в складі податкової звітності з ПДВ за червень 2017 або будь-який інший звітний період в межах 365 календарних днів з дати складання відповідної накладної.

Щодо строків сплати узгоджених сум грошових зобов'язань

Законом визначено, що штрафні санкції, передбачені абзацом другим пункту 126.1 статті 126 Кодексу, не застосовуються до узгоджених сум грошових зобов'язань, з граничним терміном сплати 30 червня 2017.

Відзначимо також, що тимчасово, до 31 грудня 2017 в разі втрати і / або пошкодження інформації (в тому числі інформації, що міститься в базах даних обліку платника податків) в результаті несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерних мереж платника податків та за наявності документів, що підтверджують зазначені події, платник податків протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності Законом зобов'язаний письмово повідомити контролюючий орган за місцем обліку в порядку, встановленому цим Кодексом для подання податкової звітності; також платник податків зобов'язаний відновити втрачену і / або пошкоджену інформацію. Також в разі неможливості проведення перевірки такого платника податків терміни проведення перевірок переносяться контролюючим органом до дати відновлення такої інформації, але не пізніше 31 грудня 2017.


Пошук юридичних послуг в сфері оподаткування бізнесу
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

12

кількість пропозицій

991,67

середня ціна, грн

7

кількість пропозицій

1 871,43

середня ціна, грн

7

кількість пропозицій

2 871,43

середня ціна, грн

7

кількість пропозицій

735,71

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

6 940,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

8 000,00

середня ціна, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах