У Верховній Раді пропонують ввести «податок на Facebook та Google» 12.11.2020

Проєкт Закону № 4184 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам» розглянуто Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики та рекомендовано прийняти за основу. // 12.11.2020

Відповідно до чинного національного законодавства частина електронних послуг, що надаються міжнародними корпораціями в мережі Інтернет оподатковується податком на додану вартість через механізм делегування обов’язку декларувати податкові зобов’язання їх покупцями у разі, якщо вони є платниками податку на додану вартість або є суб’єктами господарювання, навіть якщо вони не зареєстровані платниками податку на додану вартість.

Натомість, надання компаніями нерезидентами електронних послуг для фізичних осіб, які не мають статусу суб’єкта господарювання, не є підставою для їх оподаткування ПДВ. На думку авторів законопроєкту, це призводить до втрат державного бюджету та створює неконкурентне середовище для резидентів-платників. Тим самим, порушуються базові принципи рівності та нейтральності оподаткування платника податків.

Законопроєктом пропонується доповнити Податковий кодекс України нормами щодо скасування оподаткування  доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами та нормами щодо удосконалення порядку  оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам.

Зокрема, пропонується:

 • виключити норму, згідно з якою резиденти при виплаті нерезидентам доходу за виробництво та/або розповсюдження реклами повинні сплачувати податок за ставкою 20 відсотків суми таких виплат за власний рахунок;
 • чітко визначити, що для документів, що засвідчують факт постачання послуг складених в електронній формі, датою оформлення такого документа, вважається дата складення такого електронного документа;
 • визначити перелік електронних послуг;
 • звільнити від оподаткування податком на додану вартість постачання електронних послуг шляхом надання доступу до електронних освітніх (навчальних) ресурсів в рамках надання освітніх послуг;
 • включити нерезидентів до переліку осіб, які реєструються платниками податку на додану вартість;
 • встановити правила визначення місця постачання електронних послуг (B2C);
 • встановити форму та визначити порядок надсилання податкового повідомлення нерезиденту та скарги на таке рішення;
 • визначити спрощену процедуру реєстрації платника ПДВ для постачальників-нерезидентів, яка може здійснюватися віддалено в електронній формі на спеціально розробленому веб-порталі;
 • визначити правила податкового обліку з податку на додану вартість для нерезидентів, що надають фізичним особам електронні послуги, місце постачання яких розташовано на митній території України;
 • звільнити нерезидента від обов’язку реєструвати податкові накладні;
 • передбачити сплату податкового зобов’язання для нерезидента в іноземній валюті.

Електронні  послуги – послуги, які постачаються через всесвітню інформаційну систему загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами, автоматизовано, за допомогою інформаційних технологій та переважно без втручання людини.  До таких послуг, зокрема, але не виключно, належать:

 • а) постачання зображень або текстів, в тому числі фотографій, електронних книжок та журналів;
 • б) постачання аудіовізуальних творів, відео на замовлення, ігор, азартні ігри, включаючи постачання послуг з участі в таких іграх;
 • в) надання доступу до інформаційних, комерційних, освітніх та розважальних електронних ресурсів та інших подібних ресурсів;
 • г) надання у користування хмарних технологій для розміщення даних;
 • ґ) постачання (передача прав на використання) програмного забезпечення та оновлень до нього, а також дистанційне обслуговування програмного забезпечення та електронного обладнання;
 • д) надання рекламних послуг в мережі «Інтернет», мобільних додатках та інших електронних ресурсах.

До електронних послуг не відносяться, зокрема, такі операції:

 • постачання послуг, якщо при замовленні через мережу "Інтернет" постачання послуг здійснюється без використання мережі "Інтернет";
 • постачання (передача прав на використання) програмного забезпечення для електронних обчислювальних машин (включаючи комп'ютерні ігри), баз даних на матеріальних носіях;
 • надання консультаційних послуг по електронній пошті;
 • надання послуг з надання доступу до мережі "Інтернет".

Податкове повідомлення нерезиденту надсилається в електронній формі засобами електронного зв’язку в електронному сервісі “ПДВ для нерезидентів” з одночасним повідомленням на електронну адресу особи нерезидента, вказану ним при реєстрації як платник податку на додану вартість.

Податкове повідомлення особі нерезиденту, не зареєстрованому як платник податку на додану вартість, надсилається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику компетентному органу іноземної держави для інформування особи нерезидента.

Сума грошового зобов’язання, зазначена у податковому повідомленні особі нерезиденту підлягає сплаті протягом  трьох місяців, що настають за днем отримання такого податкового повідомлення, або оскарженню у порядку, передбаченому НКУ.

Реєстрація як платник податку особи нерезидента, який постачає електронні послуги фізичним особам, місце постачання яких розташовано на митній території України, здійснюється на підставі заяви про реєстрацію як платник податку такої особи нерезидента.

Особа нерезидент зобов’язаний подати заяву про реєстрацію як платник податку, якщо за результатами попереднього календарного року загальна сума від здійснення ним операцій з постачання фізичним особам електронних послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України, сукупно перевищує суму еквівалентну 1000000 гривень, яка обчислюється за офіційним курсом валюти України до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на 0 годин 31 грудня відповідного року. Така заява подається до 31 березня включно відповідного календарного року, наступного за роком у якому така особа нерезидент досягла передбаченого у цьому пункті обсягу.

Особа нерезидент, який не досяг обсягу 1 млн. грн., але вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, може подати заяву про реєстрацію як платник податку не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку звітного (податкового) періоду, з якого такий нерезидент вважатиметься платником податку.

База оподаткування операцій з постачання особою нерезидентом електронних послуг, визначається виходячи з договірної вартості таких послуг.

Податок становить 20 відсотків бази оподаткування та включається до ціни електронних послуг.

База оподаткування і сума податку визначаються у національній валюті. Перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за офіційним курсом валюти України до іноземної валюти, встановлений Національним банком України, що діє на 0 годин дня визначення податкових зобов’язань.

Якщо Закон буде прийнято, він застосовуватиметься до звітних (податкових) періодів з 1 січня 2022 року.


Пошук юридичних послуг в сфері оподаткування бізнесу
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

16

кількість пропозицій

790,63

середня ціна, грн

9

кількість пропозицій

772,22

середня ціна, грн

8

кількість пропозицій

1 762,50

середня ціна, грн

7

кількість пропозицій

2 871,43

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

6 940,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

8 000,00

середня ціна, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Bookeeper

295 грн. в месяц

Онлайн бухгалтерия

для ФОП и малого бизнеса

первые 30 дней бесплатно!

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах